Download hier KNNV NIEUWS

 Jaarthema 2018: bescherm de natuur in je eigen omgeving

Groen Fit

 Soort van de maand oktober: bloembollen
Kieswijzer 2018 voor groen en natuur in het Westland
Groenmanifest Westland

  Programma en activiteiten 4ste kwartaal 2018

Verklaring van de symbolen:
*: een ledenbijeenkomst, niet-leden zijn van harte welkom om een keer deel te nemen aan een ledenactiviteit om die te ervaren! Meld je aan via afdelingDelfland@knnv.nl. Als het * teken ontbreekt, is de bijeenkomst openbaar en is aanmelding vooraf niet nodig.

W: afdelingswinkel is aanwezig; door hier te kopen steun je onze afdeling
G: Voor de gezelligheid
L: Voor mensen die willen bijleren
E: Voor de experts
H: Handen uit de mouwen

Waar is het Melarium? Klik hier


Let ook op KNNV Nieuws, want daar staan ook activiteiten in die op korte termijn worden georganiseerd.

oktober, soort van de maand, voorjaarsbloembollen
Via KNNV Nieuws ontvang je nadere informatie

*G 9 oktober, 20:00 - 22:00 uur, Bestuursvergadering, iedereen is welkom; Hotel De Plataan, Doelenplein 10, Delft. Let op: een andere dag, dus niet woensdag

G 11 oktober, 20:00 – 22:00 uur, lezing Ecologie van de Eendrachtspolder en Zevenhuizerplas door Marit Meier, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, De Papaver, proeftuin voor duurzame lifestyle, Korftlaan 6, 2616 LJ DELFT, de toegang is gratis.
De Eendragtspolder en de naastgelegen Zevenhuizerplas liggen in het gebied tussen Rotterdam, Zevenhuizen en de Rottemeren. Het Hoogheemraadschap werkt hier aan waterberging maar tegelijkertijd ook aan natuurontwikkeling en natuurbehoud. Zo komen hier regelmatig bijzondere soorten vogels voor. Marit Meier van het Hoogheemraadschap vertelt over de ecologie van het gebied en het werk dat wordt gedaan om dat gebied ecologisch in top-conditie te krijgen en te houden.
Georganiseerd door de Vogelwacht Delft e.o., het IVN Delft e.o. en de KNNV afdeling Delfland.

13 tot tot 24 oktober: Win een regenton
Welke maatregelen tegen wateroverlast hebben je voorkeur? Wat heb je daarvoor over en wat wil je zelf doen? Laat het weten!
De beste, origineelste of mooiste ideeën winnen een regenton. Mail je antwoord tot 24 oktober aan waterbewustwestland@delfland.knnv.nl 
De deskundige jury bestaat uit leden van Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland en de KNNV afdeling Delfland. De uitslag wordt 31 oktober bekend gemaakt.

Ons klimaat verandert, er vallen heviger regenbuien. Jammer als dat schone regenwater zo het riool inloopt. Een regenton helpt water vasthouden en bufferen. Bufferen van regenwater kan ook goed in open grond. Operatie Steenbreek wil de verstening van tuinen een halt toeroepen en terugdringen. Wat we nodig hebben is grond, zonder tegels of bestrating, maar met verschillende planten. Het motto is alle tuinen groen, goed voor mensen, noodzakelijk voor bijen, vlinders en vogels. 
In Operatie Steenbreek Westland werken de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland en de gemeente Westland samen om tot een groener Westland te komen.

*L maandag 22 oktober,19:30 – 21:30 uur, Studiegroep Mossen. We bekijken mossen zeer nauwkeurig via de microscoop en stereoscoop en proberen ze op naam te brengen. Wezelstraat 38, Delft, aanmelden verplicht, 015 – 261 00 48 of afdelingDelfland@knnv.nl

24 oktober, 14:00 - 15:00 uur Actie plant Bloembollen voor bijen
Haal een bloembollenpakket op in het natuurcentrum het Melarium, Melariumpad 11, Delft. De bollen in het pakket zijn biologisch opgekweekt en bevatten vijf soorten die van begin februari tot in mei bloemen.
Deze actie is een onderdeel van het jaarthema van de KNNV, bescherm de natuur in je eigen omgeving. De tuin en de straat is de plek waarbij bewoners de natuur het dichtbij beleven. Er is toch niets mooiers om vlinders te zien fladderen, hommels te horen zoemen, zweefvliegen stil in de lucht te zien staan of een egel in je tuin te zien scharrelen. De tuin is niet alleen van hem of haar. Daarom is iedere tuinbezitter in onze ogen een natuurbeschermer.Er zijn geen kosten verbonden aan het pakket.

Zie ook voor het Melarium
https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/melarium-centrum-voor-natuur-bijen....
Routebeschrijving: Ga naar de Thijsseweg 11, Delft en daar zie je aan het eind het Melariumpad, loop of fiets het pad af en na 10 minuten lopen of 3 minuten fietsen zie je het Melarium. Inlichten 06 – 33 00 1742

G 27 oktober, 20:00 - 22:00 uur, excursie Nacht van de Nacht: Een jaarlijks evenement dat georganiseerd wordt door de Natuur- en Milieufederaties. Doel van het evenement is aandacht vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling.

Verzamelen Melarium, Melariumpad 11, Delft, aanmelden via 06 – 33 00 1742 of afdelingDelfland@knnv.nl
We ervaren binnen en buiten de sterren en de lichtvervuiling, o.a. op het dak van het natuurcentrum het Melarium.

1 november, soort van de maand, klimop
Via KNNV Nieuws ontvang je nadere informatie.

G 7 november, 10:00 - 11:30, Natuurcafé, Melariumpad 11, Delft. We wisselen ervaringen uit, ontdekken de natuur rond het Melarium en er staat ook vaak een thema centraal.

H 3 november 9:30 – 12:30 uur, KNNV Natuurbeheer, Westland: Help mee de wilgen te knotten in het Westland. De KNNV zorgt voor gereedschap, koffie, thee en koeken. Het is raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen.
Verzamelen: Hoogwerf Naaldwijk, 30 knotwilgen op de parkeerplaats Westlandia,
Vraag een locatiebeschrijving aan bij: Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42, afdelingDelfland@knnv.nl

H 3 november 10:00 – 12:30 uur, KNNV Natuurbeheer, Midden-Delfland Help mee aan het onderhoud van de oude landschapselementen in Delfland!
De KNNV onderhoudt een aantal bijzondere landschapselementen in Delfland. Er is altijd werk te doen onder deskundige leiding. Help mee. Verzamelen: om 10.00 uur op de kruising Abtswoude / Vietnampad, Delft.
Bij regen gaan de activiteiten niet door. De KNNV zorgt voor gereedschap, koffie, thee en koeken. Het is raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen. Informatie: Huub van ’t Hart, 015 – 262 27 79, afdelingDelfland@knnv.nl

H 3 en 4 november, 12.00 – 16.00, plantdagen Bijenbos Melarium, Melariumpad 11, Delft Rond het Melarium worden 1600 boompjes van sleedoorn, meidoorn, vogelkers, rode kornoelje en sporkehout aangeplant voor de bijen. 
Neem een spa en handschoenen mee als je die hebt en trek werkschoenen en werkkleren aan. Er is extra gereedschap aanwezig. Voor drinken wordt gezorgd.
Aanmelden en informatie bij afdelingdelfland@knnv.nl 06 – 33 00 1742

*G 14 november, 20:00 – 22:00 uur, Bestuursvergadering, iedereen is welkom; Hotel De Plataan, Doelenplein 10, Delft

G, 8 november, 20:00 – 22:00 uur, lezing De Merel, Roy Slaterus, Sovon; De Papaver, proeftuin voor duurzame lifestyle, Korftlaan 6, 2616 LJ DELFT, de toegang is gratis.
Iedereen kent de merel. In twee eeuwen tijd heeft de soort zich ontwikkeld van schuwe bosbewoner tot meest geziene stadsvogel. Maar na 2005 lijkt er een teruggang in aantallen plaats te vinden. Sovon probeert uit te zoeken wat er aan de hand is. Onder andere door het werk van MUS (Meetnet Urbane Soorten). Is het het Usutu-virus of is er wat anders aan de hand? Roy Slaterus vertelt over het werk dat Sovon daarvoor uitvoert, maar ook over het leven van de merel en andere wetenswaardigheden. Uiteraard geillustreerd met mooie foto’s.
Georganiseerd door de Vogelwacht Delft e.o., het IVN Delft e.o. en de KNNV afdeling Delfland.

H 17 november 9:30 – 12:30 uur, KNNV Natuurbeheer, Westland,: Help mee de wilgen te knotten in het Westland. De KNNV zorgt voor gereedschap, koffie, thee en koeken. Het is raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen.
Vraag een locatiebeschrijving aan bij: Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42, afdelingDelfland@knnv.nl

H, 17 november 10:00 – 12:30 uur, KNNV Natuurbeheer, Midden-Delfland Help mee aan het onderhoud van de oude landschapselementen in Delfland!
De KNNV onderhoudt een aantal bijzondere landschapselementen in Delfland. Er is altijd werk te doen onder deskundige leiding. Help mee. Verzamelen: om 10.00 uur op de kruising Abtswoude / Vietnampad, Delft.
Bij regen gaan de activiteiten niet door. De KNNV zorgt voor gereedschap, koffie, thee en koeken. Het is raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen. Informatie: Huub van ’t Hart, 015 – 262 27 79, afdelingDelfland@knnv.nl

H 17 november, 12.00 – 16.00, plantdagen Bijenbos Melarium, Melariumpad 11, Delft Rond het Melarium worden 1600 boompjes van sleedoorn, meidoorn, vogelkers, rode kornoelje en sporkehout aangeplant voor de bijen. 
Neem een spa en handschoenen mee als je die hebt en trek werkschoenen en werkkleren aan. Er is extra gereedschap aanwezig. Voor drinken wordt gezorgd.
Aanmelden en informatie bij afdelingdelfland@knnv.nl 06 – 33 00 1742

*L 19 november ,19:30 – 21:30 uur, Studiegroep Mossen. We bekijken mossen zeer nauwkeurig via de microscoop en stereoscoop en proberen ze op naam te brengen.
Wezelstraat 38, Delft, aanmelden verplicht, 015 – 261 00 48 of afdelingDelfland@knnv.nl

G 25 november, 20:00 – 21:30 uur, wat hebben we in de natuur gezien? En wat willen we het komend jaar ervaren en zien?
Hotel De Plataan, Doelenplein 10, Delft. Op deze avond willen foto’s aan elkaar laten zien wat we de afgelopen tijd inde natuur hebben beleefd en met elkaar bedenken wat we in 2019 willen doen? Waar heb jij behoefte aan? Waaraan wil jij bijdragen?

H 3 december, sluiting kopij Veldbericht, stuur kopij op afdelingDelfland@knnv.nl

1 december, soort van de maand, fotowedstrijd
Via KNNV Nieuws ontvang je nadere informatie.

H 1 december 9:30 – 12:30 uur, KNNV Natuurbeheer, Westland: Help mee de wilgen te knotten in het Westland. De KNNV zorgt voor gereedschap, koffie, thee en koeken. Het is raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen.
Vraag een locatiebeschrijving aan bij: Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42, afdelingDelfland@knnv.nl

H 1 december 10:00 – 12:30 uur, KNNV Natuurbeheer, Midden-Delfland Help mee aan het onderhoud van de oude landschapselementen in Delfland!
De KNNV onderhoudt een aantal bijzondere landschapselementen in Delfland. Er is altijd werk te doen onder deskundige leiding. Help mee. Verzamelen: om 10.00 uur op de kruising Abtswoude / Vietnampad, Delft.
Bij regen gaan de activiteiten niet door. De KNNV zorgt voor gereedschap, koffie, thee en koeken. Het is raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen. Informatie: Huub van ’t Hart, 015 – 262 27 79, afdelingDelfland@knnv.nl

G 5 december, 10:00 - 11:30, Natuurcafé, Melariumpad 11, Delft. We wisselen ervaringen uit, ontdekken de natuur rond het Melarium en er staat ook vaak een thema centraal.

*G 12 dec., 20.00 – 22:00 uur: Bestuursvergadering, iedereen is welkom, Hotel De Plataan, Doelenplein 10, Delft.

*L 17 december,19:30 – 21:30 uur: Studiegroep Mossen. We bekijken mossen zeer nauwkeurig via de microscoop en stereoscoop en proberen ze op naam te brengen. Wezelstraat 38, Delft, aanmelden verplicht, 015 – 261 00 48 of afdelingDelfland@knnv.nl

*H 21 dec., Veldbericht wordt verstuurd: met het wisselen van het jaargetijde.

H 15 december 9:30 – 12:30 uur, KNNV Natuurbeheer, Westland,: Help mee de wilgen te knotten in het Westland. De KNNV zorgt voor gereedschap, koffie, thee en koeken. Het is raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen.
Vraag een locatiebeschrijving aan bij: Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42, afdelingDelfland@knnv.nl

H 15 december 10:00 – 12:30 uur, KNNV Natuurbeheer, Midden-Delfland Help mee aan het onderhoud van de oude landschapselementen in Delfland!
De KNNV onderhoudt een aantal bijzondere landschapselementen in Delfland. Er is altijd werk te doen onder deskundige leiding. Help mee. Verzamelen: om 10.00 uur op de kruising Abtswoude / Vietnampad, Delft.
Bij regen gaan de activiteiten niet door. De KNNV zorgt voor gereedschap, koffie, thee en koeken. Het is raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen. Informatie: Huub van ’t Hart, 015 – 262 27 79, afdelingDelfland@knnv.nl

G 28 december, pannenkoekenwandeling i.s.m. de KNNV afdeling Den Haag e.o
10:00 uur, parkeerplaats Panbos Wassenaarseweg 152A, 2223 LD, Katwijk
09:20 uur, station Den Haag Centraal, busplatform, bus 90 brengt ons in een half uur naar het Panbos
Het Panbos of Pan van Persijn is genoemd naar de edelman Persijn. Het is een onderdeel van het natuurmonument Berkheide: zeewering en drinkwatervoorziening. Verschillende soorten bomen: eiken, iepen en kastanjes, vijvers, reeën, eekhoorns, konijnen, egels en vossen, de groene en bonte specht, roofvogels als torenvalk, sperwer, bosuil en buizerd, zangvogels als roodborst, koolmees en winterkoning.
Kosten: de KNNV betaalt de toegang tot het Panbos, de overige kosten zijn voor eigen rekening
Horeca: Vanaf 12:00 uur, Pannenkoekenboerderij Wassenaarseweg 79, 2223 LA, Katwijk
Opgeven en/of informatie: afdelingDelfland@knnv.nl of 06 33 00 1742

H 29 december 9:30 – 12:30 uur, KNNV Natuurbeheer, Westland,: Help mee de wilgen te knotten in het Westland. De KNNV zorgt voor gereedschap, koffie, thee en koeken. Het is raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen.
Vraag een locatiebeschrijving aan bij: Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42, afdelingDelfland@knnv.nl

H 29 december 10:00 – 12:30 uur, KNNV Natuurbeheer, Midden-Delfland Help mee aan het onderhoud van de oude landschapselementen in Delfland!
De KNNV onderhoudt een aantal bijzondere landschapselementen in Delfland. Er is altijd werk te doen onder deskundige leiding. Help mee. Verzamelen: om 10.00 uur op de kruising Abtswoude / Vietnampad, Delft.
Bij regen gaan de activiteiten niet door. De KNNV zorgt voor gereedschap, koffie, thee en koeken. Het is raadzaam stevige schoenen en nauwsluitende kleding te dragen. Informatie: Huub van ’t Hart, 015 – 262 27 79, afdelingDelfland@knnv.nl

*G 6 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst, 14:00 - 16:00, de plek volgt nog.

 

 

Deel deze pagina