Actie Behoud boerderij Chilipad 1, Delft: 2016 - 2017

- Zet je handtekening op petities.nl, klik hier

- hang deze poster voor je raam of stuur hem door

- de zienswijze van de KNNV, klik hier

- de zienswijzen worden aangeboden, klik hier

  hang dit affiche voor je raam

  stuur een bezwaarbrief aan de gemeente Delft: vraag deze aan via afdelingDelfland@knnv.nl voor een Wordversie

- of download de brief hier

- doe mee met de handtekeningenactie Behoud boerderij Chilipad

- een beeld van de huidige bebouwing en het plan: klik hier

 

Binnenstad:

Zienswijze Bestemmingsplan Binnenstad (pdf)

Reactie Motie "Groen en Innovatie" (pdf)

 

TU-wijk:

Bezwaar kapvergunning Mijnbouwplein 2018

Verdroging Zuidplantsoen_(pdf)

Zienswijze Beeldkwaliteitsplan Technopolis (pdf)

 

Abtswoudse Bos:

Bezwaarschrift Villa's Abtswoudse Bos (pdf)

Restauratie Boomgaard Veelust (pdf)

 

Delftse Hout:

Zienswijze Bestemmingsplan Delft-Oost (pdf) 

 Gesprek met wethouders Guldemond en Brandligt over de Xotus-locatie

Zienswijze gebiedsvisie Delftse Hout (pdf)

Combi Kwekerij (pdf)

Oude gemaal Tweemolentjesvaart (pdf)

Woonbestemming_oude_gemaal (pdf)

 

Kerkpolder:

Uittreedplaatsen Kerkpolder (pdf)

Rapportage "Red de amfibieën in en rond Kerkpolder" (pdf)

Brief bij rapportage amfibieën Kerkpolder (pdf)

Knip in Kerkpolderweg (pdf)

 

Tanthof:

Bezwaar kapvergunning es Rio de Janeiropad, februari 2017

Overig:

Bomen snoeien Gemeente Delft (1)

Bomen snoeien Gemeente Delft (2)

Zienswijze bestemmingsplan DSM

Nota Groen en Uitvoeringsprogramma 2012-2020 (1)

Nota Groen en Uitvoeringsprogramma 2012-2020 (2)

Zienswijze bestemmingsplan Tanthof 29-2-2012 (doc)

Beheeradvies tijdstip maaien van bermen (pdf)

Zienswijze Herinrichting Stationgebied Delft Zuid (pdf)

Zienswijze Gebiedsvisie Emerald (pdf)

Zienswijze Gebiedsvisie Voorhof_Zuid-West (pdf)

Gifspuiten met Roundup (pdf)

Zienswijze kapvergunning Kleveringweg (pdf)

Op de bres voor ons natuur- en speelpark (pdf)

Bezwaar tegen baggerwerkzaamheden (pdf)

Natuur in de stad (pdf)

 

Vrijenban

Zienswijze bouwplan Fruittuinen, 2018 Klik hier
 Aanvulling zienswijze bourplan Fruittuinen, novermber 2018 Klik hier

 


Deel deze pagina