Frans van Antwerpen en Dik Ludikhuize

De Nationale Tuinvogeltelling wordt al sinds 2003 georganiseerd. Tienduizenden mensen tellen de vogels in hun tuin of op hun balkon. Daarmee levert de Nationale Tuinvogeltelling een momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. In combinatie met de resultaten van andere jaren en met andere tellingen levert dit een beeld van de ontwikkelingen in tuingebruik door vogels. Daarnaast is het leuk om even een half uurtje niets anders te doen dan te kijken naar de vogels in je tuin of op je balkon!

De top-3 van de meest getelde tuinvogels is al jaren stabiel; steevast is de huismus de talrijkste soort. Huismussen leven in groepen: tijdens de Nationale Tuinvogeltelling 2015 telden mensen gemiddeld bijna 8 huismussen per telling. Dat is de reden dat de huismus in deze top-10 bovenaan staat. Onderin de top-10 wordt er jaarlijks stuivertje gewisseld.

En … hoe zit dat nu in het gebied van de KNNV afdeling Delfland. Frans heeft de gegevens uit de verschillende postcode- gebieden van de afdeling Delfland op een rijtje gezet. Het resultaat staat in de tabellen op de volgende bladzijde. De soorten in de top 5 komen aardig overeen met landelijk, maar er zijn lokaal enorme verschillen. De gegevens voor de huismus zijn gearceerd om dat te illustreren.

 

Naaldwijk

N

 

Monster

N

 

s Gravenzande

N

 

Delft

N

1

Vink

143

 

Huismus

145

 

Huismus

189

 

Koolmees

124

2

Koolmees

126

 

Vink

137

 

Merel

126

 

Merel

92

3

Merel

122

 

Merel

111

 

Koolmees

121

 

Kauw

67

4

Huismus

110

 

Koolmees

105

 

Spreeuw

108

 

Vink

50

5

Turkse Tortel

100

 

Kauw

97

 

Vink

84

 

Houtduif

49

                       
 

De Lier

N

 

Honselersdijk

N

 

Wateringen

N

 

Schipluiden

N

1

Koolmees

67

 

Huismus

72

 

Koolmees

118

 

Koolmees

64

2

Merel

48

 

Spreeuw

51

 

Kauw

92

 

Huismus

47

3

Spreeuw

40

 

Koolmees

45

 

Merel

92

 

Merel

42

4

Vink

36

 

Merel

42

 

Huismus

87

 

Spreeuw

36

5

Huism./Pimpelm.

32

 

Vink

26

 

Vink

80

 

Vink

33

Aantal getelde vogels (N) per deelgebied in KNNV afdeling Delfland bij vogeltelling 2015.

 

In Delft komt de huismus in het geheel niet voor in de top 5 en zelfs niet in de top 10. Dit fenomeen is ook al eerder geconstateerd. Vermoedelijk heeft dit te maken met een tekort een nestmogelijkheden. Duidelijk is dat in het gebied van Delfland de huismus toch nog redelijk veel voorkomt.

 

 

afd Delfland

aantal

 

Landelijk

aantal

1

Koolmees

770

 

Huismus

117187

2

Huismus

682

 

Koolmees

112902

3

Merel

675

 

Merel

82277

4

Vink

589

 

Pimpelmees

74095

5

Kauw/Spreeuw

 

Vink

74052

 Vergelijking gebied Delfland en landelijk.

 

 De meest opvallende verschillen tussen de top 10 van boventaande plaatsen zijn:

-          Groenlingen zijn alleen gesignaleerd in  de top 10 van Naaldwijk.

-          Eksters alleen in de top 10 van Wateringen

-          Kramsvogels komen alleen voor in de top 10 van Monster en ‘-Gravenzande.

 -          Alleen in de top 10 van Delft komt de staartmees voor.

 -          In de top 10 van Honselersdijk komt alleen de heggenmus voor.

 In de Nationale Vogeltelling is ook gekeken naar het voorkomen van vogels per tuin.

De merel komt daarbij als eerste uit de bus. Die wordt in 86% van de tuinen gespot. De koolmees is een goede tweede. De huismus bezet plaats 5: als ze er zijn dan zijn ze met velen (dus hoge aantallen), maar ze ontbreken dus in veel gebieden.

 

rang

Soort

Voorkomen in tuinen [%]

1

Merel

86

2

Koolmees

83

3

Roodborst

72

4

Pimpelmees

65

5

Huismus

54

6

Vink

53

7

Houtduif

44

8

Ekster

44

9

Turkse Tortel

43

10

Heggemus

38

 Voorkomen soorten over alle tuinen

 Op naar de volgende telling. Doen jullie volgend jaar ook (weer) mee.

Deel deze pagina