Natuurpunt Westland roept op tot bescherming en herstel van de natuur!

20 december 2018

Natuurpunt Westland roept op tot bescherming en herstel van de natuur!
Deltaplan biodiversiteitherstel gepresenteerd.
Biodiversiteit red de mens!

Reigers in het Westland niet gewenst

7 juni 2018, een brief aan de gemeenteraad en College van B &W van de gemeente Westland

Kieswijzer 2018 voor natuur en groen in het Westland

KIESWIJZER 2018 VOOR GROEN EN NATUUR IN WESTLAND

Het is Code Rood voor de Natuur - Stem dus Groen!

Natuurpunt Westland heeft een Kieswijzer gemaakt op basis van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Deze negen programma's zijn met elkaar vergeleken en het resultaat vindt u in bijgaand overzicht. Westland is al jaren de minst groene gemeente van Nederland. De weinige natuur die er is staat onder druk. Groen in de straten en woonwijken is zeer beperkt en veel woonwijken hebben niet eens een eigen parkje. Daar moet met het oog op een gezonde leefomgeving verbetering in komen.

Het uitgangspunt voor de vergelijking is het Groenmanifest van Natuurpunt Westland.

kustvisie in de gemeenteraad

Inspraak van de KNNV op de kustvisie op 20 februari 2018

Groenmanifest Westland 2017

Op 12 septemer 2017 is aan de gemeenteraad van de gemeente Westland het Groenmanifest Westland aangeboden met het verzoek om deze ideeën in de verkiezingsprogramma's op te nemen.

 Natura 2000 Duinbossen (pdf)  
Zienswijze bestemmingsplan glastuinbouw Westland (pdf)   

 

 

 

 

 

 


Deel deze pagina