Algemene ledenvergadering op donderdag 22 maart  2018

Aanvang 20:00 uur, in IVN-gebouw D’n Aard, Ariespad 5 in Veldhoven.
Agenda

1.    Ontvangst met koffie

2.    Opening
3.    Mededelingen, plannen en beleid van de afdeling
4.    Notulen van de Algemene ledenvergadering op 16 maart 2017
5.    Jaarverslagen
6.    Financiën
6.1.    Rekening en verantwoording 2017
6.2.    Verslag van de kascommissie betreffende rekening 2017
6.3.    Décharge penningmeester
6.4.    Contributie 2019
6.5.    Herziening begroting 2018
6.6.    Begroting 2019
6.7.    Benoeming kascommissie (twee leden en een reserve-lid)
7.    Verkiezing afgevaardigde en reserve naar de Vertegenwoordigende Vergadering
       
op zaterdag 14 april 2018 (reservedatum 21 april 2018)

8.    Samenstelling bestuur

       8.1. Herverkiezing van voorzitter Han Monteiro

       8.2. Herverkiezing van secretaris Jan Lanters

9.    Vaststellen van datum van Algemene Jaarvergadering in 2019. Voorstel: 14 maart
10.   Rondvraag
11.   Sluiting van de vergadering

Pauze, waarna:

Vertoning van de film “De Wilde Stad”

EMS FILMS brengt, weer onder regie van Mark Verkerk, het derde deel in een trilogie over de Nederlandse natuur. Van de makers van de natuurfilms De Nieuwe Wildernis (Gouden Kalf 2013) en Holland–Natuur in de Delta (Gouden Film 2015). 
Na een klassieke vier seizoenen cycle of life film en een episch verhaal over dynamische natuur in ons land is er nu De Wilde Stad: een bioscoopfilm die spannende gescripte scènes verbindt met verrassende documentaire beelden van de stedelijke natuur.
De Wilde Stad toont de stad vanuit een totaal nieuw perspectief, dat van de onopgemerkte inwoners: de vele wilde dieren en planten.
Bergketens van glas en beton, industriële savannes, kilometers rioolbuizen. Voor een groot aantal wilde dieren, bomen en planten zijn onze straten, tunnels, waterwegen en gebouwen van baksteen net zo geschikt en aantrekkelijke als een oerbos of nieuwe wildernis.

Deel deze pagina