donderdag 19 maart 2020

Hoe gaat de reiscommissie om met de reizen in verband met het Corona-virus?

We bevinden ons in een unieke en onzekere situatie. Dit geldt voor u als onze deelnemer aan een KNNV-reis maar ook voor ons als Algemene Reis Commissie.

Wellicht is het voor u onduidelijk of uw geboekte reis dit jaar kan doorgaan. Dat hangt van de ontwikkelingen af, zowel hier in Nederland als in het land van bestemming. Verder moeten we er mee rekening houden dat we met het openbaar vervoer reizen. Ook is de gemiddelde leeftijd van onze deelnemers zodanig dat we tot een van de risico-groepen behoren.

In dit bericht maken wij graag duidelijk hoe wij met deze situatie omgaan. Daarbij is van belang dat niemand weet hoe de epidemie verder verloopt. We volgen dan ook zoveel mogelijk de adviezen van de overheid.  Helaas is er geen verzekering die deze situatie dekt.

We zullen per reis een besluit moeten nemen of deze wel of niet doorgaat. Dat zal bij elke reis ongeveer een maand voor de vertrekdatum zijn, afhankelijk hoe wij met de reeds gedane boekingen om kunnen gaan. We schorten nu wel de voorbereidingen van onze reizen op.

Er zijn twee mogelijkheden:

1.      Afhankelijk van de ontwikkelingen kan uw reis dit jaar gewoon doorgaan. Uw boeking blijft gewoon zoals die is.

2.      Afhankelijk van de ontwikkelingen moeten wij de reis annuleren. Dit besluit nemen we ongeveer een maand voor vertrekdatum.

Mocht uw reis niet door kunnen gaan, dan zal de Algemene Reis Commissie u financiëel compenseren.

U kunt natuurlijk ook zelf beslissen uw reis nu te annuleren. Dan is bovenstaande niet van toepassing en gelden onze algemene reisvoorwaarden. U bent dan wel een deel van de reissom verschuldigd.

Deel deze pagina