Op 10 september stond de IVN-KNNV excursie naar Schier gepland en tot ons groot geluk waren de weersvoorspellingen voor die dag gunstig. En zouden we de Draaihals zien? Die werd op Waarneming.nl gemeld.
Met 12 personen in drie auto's reden we naar Lauwersoog waar Bert Goedhart , de 13e deelnemer, ons al opwachtte. Onderweg door Friesland werd al met de telling van vogels gestart. In de haven van Schier zag Roelof al een Sneeuwgors. Het werd een prachtige dag.
Om een uur of 11 waren we op het Vogelringstation waar Leo Oudejans  en Kees  Verhoef ons gastvrij ontvingen; ze hadden een aantal stoelen buiten neergezet en aan een paal hingen al twee bewegende katoenen zakjes waarin zo bleek later een Zwartkop en een Bonte Vliegenvanger fladderden, klaar om geringd te worden. Beide heren bleken smakelijke vertellers en vulden elkaar zo nodig aan. Er wordt geringd van augustus tot en met november. Soorten als Waterrallen worden in grote aantallen op Schier  geringd.
De  werkzaamheden van het ringstation  sluiten aan bij het hogere doel van de Nederlandse ringcentrale: het aan de hand van ringgegevens uitvinden hoeveel vogels van welke soort in welk seizoen waar naartoe vliegen, en hoe deze parameters zich ontwikkelen in de tijd.
Rondom het ringstation staan 6 x 500 meter lange mistnetten  in verscheidene biotopen opgesteld. Spannetten waarin een vogel vliegt en dan in de “zak”, ( het ruime net tussen twee spandraden) meestal op zijn rug, komt te liggen. De ringers lopen regelmatig rondjes om vogels eruit te halen. Leo vertelde dat ze ooit meer dan 1000 vogels, dezelfde soort, gevangen hadden en van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat in touw geweest waren met hulp van andere vrijwilligers. Dit zijn echter uitzonderlijke dagen  door bijvoorbeeld regenfronten die vogels ervan weerhouden door te vliegen. Tot ieders verbazing vliegt er ’s nachts nooit een vogel in het net. Wel in de schemer.
Elke vogel wordt gewogen en gecheckt op vet  op keel, buik en borst. En of het een eerstejaars betreft of een oudere vogel. De vleugellengte wordt gemeten en ook de algemene conditie. Alle gegevens  gaan in de computer.
Wanneer het regent worden extra rondjes gelopen. Wanneer een vogel op zijn rug in het net ligt tijdens regen kan hij door afkoeling binnen een kwartier dood zijn.  Wanneer je blaast op de borstveertjes wijken ze uiteen en kun je het transparante huidje zien. De organen zijn zelfs zichtbaar. Af en toe vliegt er ook een roofvogel het net in. Een sperwer echter kan door zijn vaart ook weer teruggeveerd worden het net uit!
De samenwerking met de Dienst Luchtverkeersveiligheid geeft de ringers een extra gevoel van nuttigheid. Een groep vogeltjes of een gans in de vliegtuigmotor zorgt voor grote problemen. De digitalisering zorgt voor ontwikkelingen. Door de stroom van informatie over de soorten vogels kan tegenwoordig op het scherm gezien worden  aan de hand van  o.a. vleugelslag en grootte welke vogelsoort er aan  komt.
Ook  het contact met de ringstations op andere eilanden vergroot hun enthousiasme: “ er komt een grote groep lijsterachtigen jullie  kant op” , men geeft elkaar informatie door.  We keken naar het ringen en het invoeren van de gegevens van een Zwartkop, een Bonte Vliegenvanger en een Koolmees.  Er is verschil in gedrag van de soorten vogels. De Zwartkop wordt meestal op de rug in het net aangetroffen en blijft daarin rustig liggen, een Pimpelmees echter blijft knokken om er uit te komen. Deze dag waren er weinig vogels in het net. Op internet , vertelde Leo, kun je trouwens de gegevens van elke dag volgen. www.vogelringstationschier.nl

Zeldzame vogels vliegen ook wel eens in het net  zoals Bladkoning, Bokje,  Sperwergrasmus, Taigaboomkruiper en Witstuitbarmsijs.
Na het bezoek aan het ringstation fietsten we naar de Westerplas, onderweg stopten we bij een akker waar grote groepen Goudplevieren stonden en over de hele akker heen Tapuiten hipten.
Bij de Westerplas genoten we van o.a. Pijlstaarten, Krakeenden, Smienten en Wintertalingen. De Grauwe Ganzen riepen minder emoties los. Plots vlogen er drie Kleine Zilverreigers voorbij, één landde in de begroeiing. Met het boek in de hand werden de watervogels op naam gebracht. Sommige eenden waren al in eclips of winterkleed. Handig waren dus ook de twee telescopen van Johan Wessel en Roelof Manting om goed te kunnen determineren. Levendige discussies volgden over de kleur blauw van de snavel van de Pijlstaart. Het is zo leuk om met mensen die een gezamenlijke hobby hebben op pad te gaan. Iedereen ziet wel iets bijzonders en verhalen over “de eerste keer zien van een soort” volgden elkaar op. Wanneer je voor het eerst (bijzondere ) een vogel door de kijker ziet maakt dat altijd indruk.
We fietsten naar de jachthaven, een plek waar altijd qua vogels iets te beleven valt. Naast grote groepen wadlopers zagen we o.a. grote groepen Tureluurs , Goudplevieren en Steenlopers. Ook Bonte Strandlopers, Bontbekplevieren en de Kleine strandlopers waren te zien naast  slechts 1 Wulp.
Jeannet hoopte de Krombek strandloper te zien. Vlakbij ons liep een strandloper maar helaas , het boek in de hand, ging het toch om de Bonte. Meeuwen zijn ook lastig te op naam te brengen…
Aan de andere zijde van de jachthaven zijn we ook de planten gaan bekijken, hoewel Cindy dat automatisch al tijdens het fietsen doet. We zagen daar bijna uitgebloeid Lamsoor, Zeekraal, Waterspinazie, Schijnspurrie en Rode ogentroost. Marian, Cindy en Jentina geven hun ogen goed de kost en staken ook zomaar stengels groen in hun mond…ah, lekker….
Terug bij de boot van 16.30 uur. Paul had het voorstel gedaan om niet op Schier te blijven maar nog een rondje Lauwersmeer te doen in de hoop de Zeearend te zien.  Dat trok iedereen wel.
In Friesland richting Ezumakeeg. Wat een prachtige plek! We zagen enorme aantallen Kluten en Kemphanen. En voor ons in het riet vloog een Baardmannetje. Met zijn soortgenoot bleven ze maar roepen “ping ping”, maar lieten zich niet meer zien. Een Sperwer vrouw  landde op een eilandje.
Er kwam een vogelaar aangelopen die op zoek was naar Grauwe Franjepoten, die moesten er zijn. En dank zij hem zagen we 5 Grauwe Franjepoten zwemmen; wat een beweeglijke en relatief kleine zwemmers! Bruine Kieken vlogen regelmatig rond. We konden er bijna niet genoeg van krijgen maar we moesten toch ook nog even naar de Pomp, een uitzichtplek verderop.
We parkeerden de auto daar en liepen langs een bosrand met aan de andere zijde een groot veld met uitgebloeide Distels. Tja dan weet je het wel, Putterland, we hoorden en zagen er vele.
Bij de waterkant op een heuvel konden we de plas overzien. De zon zakte al , een prachtig lucht in allerlei kleuren. Naast het water bleek veel riet te staan en daaruit lieten twee Waterrallen zich horen. Er boven vlogen 3 Grote Zilverreigers met hun kalme slag en beneden ons vlogen twee Baardmannetjes. Op het water veel eenden soorten. Aan de horizon verscheen een grote groep spreeuwen op weg naar hun slaapplaats. Maar het bleef niet bij deze groep… het was de start van  massale groepen die over het water  aan ons voorbij trokken. Het was zo’n spectaculair gezicht. We probeerden een schatting te maken en kwamen op zo’n 100 000. Genieten! Uiteindelijk moesten we toch naar huis en noteerden nog 1 Winterkoning… Die Zeearend komt nog weleens net als de Krombek Strandloper!
We noteerden  75 vogel soorten  en een aantal planten:
Fuut, Aalscholver, Kleine Zilverreiger, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Ooievaar, Lepelaar, Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Nijlgans, Smient, Krakeend, Wintertaling, Wilde Eend, Pijlstaart, Zomertaling, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Eidereend, Bruine Kiekendief, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Goudplevier, Kievit, Steenloper, Bonte Strandloper, Kleine Strandloper, Kemphaan, Watersnip, Wulp, Tureluur, Grauwe Franjepoot, Kokmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Visdiefje, Stern, Houtduif,  Grote Bonte Specht, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Boompieper, Graspieper, Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Roodborst, Paapje, Tapuit, Merel, Zwartkop, Tjiftjaf, Bonte Vliegenvanger,, Pimpelmees, Koolmees,, Kauw,, Roek, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Putter, Sijs, Kneu, Sneeuwgors, Baardmannetje.
Planten:  Waterspinazie, Zeekraal, Zee Aster, Lamsoor, Rode Ogentroost, Zee Alsem, Schijnspurrie, Zee Weegbree, Parnassia, Herfstleeuwetand, Rode en Witte Klaver, Zilverschoon, Brede Weegbree, Engels Gras.
Met dank aan Marian Blom, Marian Stevens, Gerrit Tangerman, Paul Hitzert, Roelof Manting, Bert Nijmeijer, Bert Goedhart, Jeannet Spronk, Cindy de Jonge, Aly Sparreboom, Johan Wessel , Jentina Rotstein  voor deze fantastische dag.
 Heleen Medema

Schier

 

Altijd iets te zien

Schier

Bij de jachthaven

Lauwershaven

Lauwersmeer, Bij de Pomp

Lauwersmeer

Bonte Strandloper

Bonte Strandloper

Bonte Strandloper

Bonte Vliegenvanger

Grauwe Franjepoten

IVN-KNNV op Ezumakeeg

IVN-KNNV op Schier

Bonte Strandloper

Goudplevieren

Leo gaat rond

Met telescoop

Ringen Bonte Vliegenvanger

Steltlopers (Tureluur e.a.)

Steltlopers (Tureluur e.a.)

Zwartkop

Zwerm spreeuwen

Deel deze pagina