Leden van de KNNV afdelingen Groningen, Veendam en Assen hebben gezamenlijk een  mossenwerkgroep gevormd onder de naam
Mossenwerkgroep Groningen / Drenthe.

  Parapluutjesmos 

In principe is er iedere donderdag een excursie om diverse terreinen te inventariseren. Dit zijn kilometerhokken voor landelijke verspreidingskaarten, maar ook inventariseren we diverse natuurgebieden.

We werken hoofdzakelijk in de provincies Groningen en Drenthe.

Behalve in de zomer komen we één keer in de twee weken op dinsdagavond bij elkaar in het biologisch centrum van de RUG in Haren.

Voor nadere inlichtingen :
E.H. Rietsema (Evert) - e-mail : rietsema-smid@planet.nl

Voor het JAARVERSLAG 2009: zie hier


Documentatie: Veldgids Mossen - Klaas van Dort, Chris Buter, Paul van Wielink
Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht 1998
ISBN 90-5011-110-6

        

Deel deze pagina