Een groep mensen (de "Natuurbeheerwerkgroep") gaat op zaterdag in bos en langs ven aan de slag om de natuur een beetje bij te sturen. De groep wordt geleid door Nico Rommes. Belangstellenden zijn welkom. Graag melden bij Nico.
Materiaal en richtlijnen worden verleend door SBB (Staatbosbeheer, Boswachter Pauline Arends).

Een verslag van activiteiten van de natuurwerkgroep vindt U in het jaarverslag, zie menu-item "Verslagen en Rapporten"

Deel deze pagina