Verslag van de Thijsse Zomerwandeling door het Asserbos op zondag 7 juni.
Het was een fraaie dag voor een mooie boswandeling, niet te koud en niet te warm, droog en zonnig.  In totaal 15 personen  vertrokken om twee uur vanaf de verzamelplek aan de Rode Heklaan bij het monument van Wolter Hendrik Hofstede, de grondlegger van het Asserbos.  Het  Asserbos beleven door de ogen van Jac. P. Thijsse was de opzet van de wandeling in dit Thijsse-jaar.   Stilstaan bij bomen en planten die daar groeien, bij het dierenleven en bij de relaties tussen planten en dieren, mensen en bos.  Een ontdekkingstocht naar natuur en cultuur onder de bezielende leiding van gidsen Einbert van Rees en Frits de Bos.
De wandeling begon bij de Nieuwe Zevenster met een korte inleiding over de geschiedenis van het bos.  Een verhaal over  het oorspronkelijke kloosterbos tot heden, over de rol van landschapsklerk Wolter Hendrik Hofstede, de  grondlegger van het  bos zoals we dat nu kennen en over het huidige beheer waarbij de natuur op de eerste plaats komt.  Daarna:  de paden op en de lanen in.   Einbert en Frits gaven uitvoerig uitleg over alles wat er onderweg te zien was:  de metalen ‘kurkentrekkers’ die geplaatst zijn voor de ingang van nestkasten om rooflustige eekhoorns en marters te weren; de bijzondere vleermuiskasten; de beuken, de dennen en de Amerikaanse eiken.  Onderweg droeg Einbert het poëtisch proza van Thijsse voor uit het Verkade-album ‘Zomer’,
De tocht ging langs de oude ijsbaan waar de kikkers kwaakten dat het een lieve lust was en waar het geel zag van de bloeiende gele lis, de ratelaar, de boterbloemen en de waterkers.  Vervolgens langs de Bosbeek, die de scheiding vormt tussen het oude kloosterbos met z’n eiken en hulststruiken en de ‘Nieuwe Plantagie’ van Hofstede. Via de Goorlaan ging het terug richting Rode Heklaan.
Wat hebben we onderweg gezien?  Klein springzaad en Robertskruid, Dalkruid, Heksenkruid, Salomonszegel (‘mot met biggen’); Grote muur, ook Ogentroostgras genoemd vanwege de heilzame werking, Siberisch postelein en bloeiend Zevenblad  zo fijn als als Brussels kant en nog veel meer om hier allemaal op te noemen.  Ga zelf eens kijken in dit bijzondere bos midden in de stad.  Het is absoluut de moeite waard.
Joke Klosters.

Deel deze pagina