De KNNV is een landelijke vereniging voor natuurliefhebbers. De nadruk ligt bij het actief omgaan met deze natuur. Deze activiteit bestaat onder andere uit het inventariseren en beheren van natuurgebieden. Ook worden excursies georganiseerd.

De afdeling Bevelanden is een regionale afdeling van de landelijke vereniging. De activiteiten vinden voornamelijk plaats op Noord- en Zuid-Beveland.
De afdeling heeft ca. 150 leden en donateurs.
Binnen de afdeling zijn een aantal werkgroepen.
Het rekening nummer is IBAN NL20 INGB 003939412 t.n.v. KNNV Beveland te Goes. 

Uitslag fotowedstrijd 2017. met als thema ''Dijk"
Op 09 april, tijdens de Algemene ledenvergadering, zijn de prijswinnaars bekend gemaakt van de fotowedstrijd 2017.
Het thema was: “Dijk”.
Alle leden en donateurs konden eraan mee doen en de foto moest gemaakt zijn in ons werkgebied.
In totaal werden er 14 foto’s ingestuurd. Harry Raad en Truus Step zaten in de jury.
Nadat Harry de winnaars bekend had gemaakt gaf Truus uitleg hoe ze tot deze beoordeling waren gekomen.
 
In het Heelblaadje zal weer te lezen zijn hoe de jury tot hun beoordeling was gekomen.
De prijswinnaars van de fotowedstrijd 2017:
1e prijs Anthonie Korstanje
2e prijs Bea Tolboom (alweer :-)
3e prijs Bram Korteknie
 

Alle prijswinnaars en deelnemers die buiten de prijzen zijn gevallen bedankt voor het meedoen!
 
Het nieuwe thema voor de fotowedstrijd van 2018 is: “Herhaling”.
Dit thema is verzonnen tijdens de algemene ledenvergadering en biedt vast veel inspiratie, want je kunt er alle kanten mee op.
De foto moet wel gemaakt zijn in in ons werkgebied.
 
Dit jaar waren er buiten de vaste inzenders wat nieuwe deelnemers.
Hopenlijk doen er ook nu weer wat nieuwe inzenders mee!
 
Veel kijk en fotografeer plezier!
 
Uitslag fotowedstrijd 2016. met als thema “Mooiste natuurfoto”.
De prijswinnaars van de fotowedstrijd 2016:
1e prijs Thijs Franse
2e prijs Bea Tolboom
3e prijs JP de Dreu
En foto 15 een met eervolle vermelding
 
 

Aftreden Pieter Steennis.
Op 13 maart, tijdens de Algemene Ledenvergadering, hebben we afscheid genomen van Pieter van Steennis als bestuurslid van onze afdeling. Pieter heeft zich 8 jaar lang met volle overgave ingezet waar wij hem erg voor willen bedanken. Tijdens de vergadering leverde hem dit een applaus en een leuke mand met naar het oordeel van de voorzitter heerlijke wijn op.
Pieter blijft uiteraard wel betrokken want hij werd gelijk alweer aangesteld als lid van de kascontrolecommissie voor de ALV van 2018. Pieter bedankt en geniet van je wel verdiende wijn!

Foto Eric Brouwer De sympatieke glunderende Pieter van Steennis.

 

 

Bram Korteknie Webmaster / Webbeheer website KNNV afdeling Bevelanden (e-mail naar Bram Korteknie)

Deel deze pagina