In september en oktober 2018 organiseert het Landelijk bestuur vier provinciale / gewestelijke bijeenkomsten Natuurbescherming. Zij wil in elk gewest met de afdelingen bij elkaar te komen. Uit praktisch oogpunt zijn de bijeenkomsten steeds 2 of 3 gewesten / provincies samen. Het uitwisselen van informatie en kennis over het provinciale natuurbeleid staat centraal.
Namens het LB zijn Betty van Leeuwen en Bart Heijne aanwezig. Ook Hans Brons zal als aspirant LB-lid aansluiten.

Op de VV in april 2018 is besloten om de KNNV gewesten op een andere manier in te delen, namelijk per provincie. De achterliggende gedachte hierbij is dat het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies is verschoven. KNNV afdelingen binnen een provincie kunnen elkaar op dit onderwerp versterken. Daarvoor moet je elkaar kennen en kunnen vinden als het nodig is.

Globaal programma
19.00 uur: inloop met koffie
19.30 uur: start programma met kennismaken, waarom vindt het LB actieve natuurbescherming belangrijk voor de natuur en voor de KNNV zelf.
20.00 uur: Informatieronde:
- Stand van zaken natuurbeleid binnen de provincies: hoeveel aandacht is er voor natuurbescherming? Wat gaat er volgens de afdelingen goed, en wat niet? We zetten dat af tegen het document van de IPO, waarin provincies zelf de vorderingen bespreken. Bestaat er al een georganiseerd natuurbeschermingsnetwerk?
20.30 uur: Vervolg: wat kunnen en willen afdelingen doen aan natuurbescherming?
- het organiseren van een vervolgafspraak tussen de betrokken afdelingen met andere spelers in het veld; IVN, Milieufederatie en andere natuurgroepen.
21.30 uur: Afspraken maken en afsluiten:
- contactpersonen: één provinciaal KNNV emailadres, zodat men een duidelijke aanspreekpunt heeft.
- welke soort ondersteuning zouden LB en ervaren afdelingen kunnen bieden?

Locaties:

Datum Plaats Gewesten
Dinsdag 25 september Nijmegen Gelderland - Noord-Brabant
Donderdag 27 september     Groningen Groningen - Friesland - Drenthe
Dinsdag 2 oktober Amsterdam      Flevoland - Noord Holland - Utrecht 
Donderdag 4 oktober Dordrecht Zuid Holland - Zeeland


De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle KNNV-ers die actief (willen) zijn op het gebied van natuurbescherming in hun afdeling of provincie.

Wil je meer informatie over deze bijeenkomsten, neem dan contact op met Betty van Leeuwen of Yvonne van Putten: bureau@knnv.nl

Deel deze pagina