2008
zand
Oppervlakte: 
20 ha
Afdelingen

 Het Lieftinghsbroek, de naam zegt het al, is een laaggelegen vochtig bos gelegen aan de beek de Ruiten Aa, nabij de buurtschap Weende. Een was de Ruiten Aa een zijtak van de Eems, later werd het een veenriviertje in het uitgestrekte Bourtanger Veen. De Ruiten Aa ontstaat nog altijd in het gebied rond Zwarte Meer nabij het Bargerveen.

Het Lieftinghsbroek bestaat van oorsprong uit elzen en essen. Deze werden geregeld gekapt, waarna de bomen weer uitliepen. Dit hout werd voornamelijk gebruik als boerengeriefhout. De eiken werden vooral gebruikt bij de huizenbouw.
De kern van het Lieftinghsbroek wordt gevormd door een oud eikenbos van zomer- en wintereiken met hulst. Een typisch bos van de oude zandgronden van Drenthe en Westerwolde.
Het aangrenzende Metbroekbos bestaat voornamelijk uit oud eikenbos met hazelaar.

In de kruidlaag van de oude bossen vinden we bosanemoon, ruige veldbies, en adelaarsvaren. In de geulen in het bos groeien vochtminnende planten als gele lis, moeraszegge, en stijve zegge.
In de natste delen van het bos vinden we het elzenbroekbos met grote elzen, essen en berken. De thuisplaats van de elzenzegge, ijle zegge, moerasvaren, brede en smalle stekelvaren, ruwe smele, braam en verschillende veenmossen.

Het is een vogelrijk gebied met soorten als buizerd, havik, sperwer, bosuil, kleine bonte specht en appelvink.

Deel deze pagina