Aandacht voor de glimworm.                                                                                                                               

Foto's Benno te Linde (Stichting Berglinde)

De meeste mensen hebben wel eens gehoord van de glimworm, maar weinigen hebben ze in werkelijkheid ook in Nederland gezien. Je hoort wel eens verhalen van mensen die op vakantie zijn geweest in Frankrijk of in Spanje dat ze op de camping vuurvliegjes of glimwormen hebben gezien.
Glimworm is een kever. In Nederland komen drie soorten glimwormen voor, Grote glimworm, Kleine glimworm en Kortschildglimworm. Van deze drie is de Grote glimworm de meest bekende en algemeenste soort in Nederland. Glimwormen hebben de unieke eigenschap om ’s avonds licht teven met behulp van speciale organen die zich op het achterlijf van de glimworm bevinden. De vrouwtjes gebruiken dit licht om de mannetjes te lokken voor de voortplanting. De mannetjes hebben vleugels, de vrouwtjes niet, deze hebben ze ook niet nodig, want de mannetjes komen wel naar hun toevliegen. Overigens maakt deze vleugelloosheid de vrouwtjes wel erg kwetsbaar voor predatoren of voor maaimachines. De volwassen glimwormen eten niet, maar de larven leeft vooral van slakken. De larven leven twee tot drie jaar en gedurende die tijd eten zij tot 200 keer zoveel als hun eigen lichaamsgewicht. Zij spuiten de slakken in met een giftig verteringssap, dat de prooi gedeeltelijk verlamt en het slakkenvlees verandert in een vloeistof die de larve vervolgens kan oplikken. Gedurende dit proces blijft de slak in leven.
Glimwormen komen in Nederland voor op kalkrijke plekken in oud grasland en dan vooral onder het raster, in ruigtes, in struweel, in bermen en aan greppelkanten. De laatste jaren zijn waarnemingen in Gelderland bekend van Montferland, de Liemers in de omgeving van Babberich en in Winterswijk in de omgeving van het Korenburgerveen.
Vroeger kwamen glimwormen algemeen voor in Nederland. Hoe de huidige situatie is, is onbekend maar waarschijnlijk gaat het niet goed met de glimworm. De oorzaak van de achteruitgang is niet altijd duidelijk, maar lichtvervuiling, het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zijn bekende oorzaken.
Bij deze wil ik een oproep doen om uit te kijken naar glimwormen in de Achterhoek. De beste tijd is van begin juni tot eind juli en dan alleen na elf uur ’s avonds. Dus als u op een zwoele zomeravond een wandeling gaat maken in geschikte gebieden in het buitengebied (uiteraard zonder zaklamp) dan is de kans aanwezig dat u glimwormen kunt zien.


Waarnemingen, het liefst met een foto kunt u doorgeven aan mij.
Louis-Jan van den Berg

Email: ljvdberg@upcmail.nl

Deel deze pagina