Datum: 
vrijdag 21 april 2017 18:30
Type activiteit: 
Excursie

Cultuurhistorische wandeling op Landgoed Heerlijkheid De Eese

In de IVN-bestuursrubriek kon u al lezen dat, in navolging op de KNNV-lezing over De Eese, op 21 april een rondleiding op dit landgoed zal plaatsvinden onder leiding van Harry Bouwman. Met dank aan hem vertellen we hier wat over de geschiedenis.

In de Kop van Overijssel ligt landgoed Heerlijkheid De Eese, eigendom van de familie Van Karnebeek. Dit prachtige landgoed heeft een oppervlakte van circa 800 hectare; twee derde ligt in Overijssel, een derde in Drenthe en een klein deel in Friesland. Ongeveer 440 hectare is bos en 360 hectare bestaat uit (voormalige) landbouwgrond. De vroegere minister van buitenlandse zaken, Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, kocht het landgoed in 1923 van de koffiehandelaar Michiel Onnes van Nijenrode, die het op zijn beurt in 1915 had gekocht van de familie Brants. Tot 1879 was het landgoed meer dan twee eeuwen eigendom van de familie Van Rechteren. Het centrum van het landgoed, met daarin het in 1917 gebouwde houten landhuis, is aangewezen als cultuurhistorische buitenplaats. De naam ´Eese´ is afgeleid van het woord ´ees´, Nieuwfries ´ies´, dat ´bijeen gelegen bouwland´ betekent. Op de Eese wordt inderdaad al eeuwenlang landbouw bedreven. De naam ‘Eze’ komt al voor in de 13e eeuw. Het gebied, gelegen op een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd, kent een rijke cultuurhistorie, beginnend bij de neanderthalers. Ook de hunebedbouwers hebben er gebivakkeerd, evenals mensen in de bronstijd en de ijzertijd. Uit de middeleeuwen dateren de vele boswallen. In 1619 werd ‘Het Slotje’, een havezate, gebouwd op een plaats waar al eerder bewoning was. Hier liggen percelen met tot de verbeelding sprekende namen als ‘Galgenveld’ en ‘Kiekersveld’. In de twintigste eeuw werd op het landgoed een bloeiend landbouwbedrijf gesticht, dat in 2004 werd opgeheven. Alle bewoners hebben in het gebied hun sporen nagelaten die tezamen de geschiedenis van het landgoed vormen. (JF) 

 

Datum: 21 april 2017 tijdens de Weerribben-Wieden Week.

Aanvang: 18.30 uur.

Vertrek: Vanaf de Grote Schuur, Van Karnebeeklaan 7, 8347 WB Eesveen.

Deelname: Gratis! 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Aanvang: 18.30 uur. Vertrek: Vanaf de Grote Schuur, Van Karnebeeklaan 7, 8347 WB Eesveen.
Kosten: 
Gratis
Contactpersoon: 
Harry Bouwman
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina