Lezingen, bijeenkomsten van werkgroepen, ledenvergaderingen en cursussen vinden veelal plaats in hervormd centrum 'De Klincke'; excursies hebben doorgaans als verzamelplaats de parkeerplaats bij multifunctioneel centrum 'De Meenthe' tegenover het station van Steenwijk. Van daar gaat het carpoolend, soms per fiets, verder. In een enkel geval wordt voor een activiteit een andere locatie gekozen; zie daarom altijd de agenda.

Tenzij anders vermeld zijn er aan lezingen en excursies geen kosten verbonden. Wel wordt van u verwacht dat u bij excursies een brandstofvergoeding betaalt als u met iemand meerijdt; zgn 'mee-rij-vergoeding': deze bedraagt 5 eurocent/kilometer/persoon.

Verwijzingen:

'De Klincke', Kerkstraat 16, Steenwijk / Het vaste vertrekpunt is de P&R parkeerplaats aan de Eesveense zijde van de spoorbaan, Stationsplein 1, Steenwijk; Bezoekerscentrum 'De Weerribben' (Staatsbosbeheer), Hoogeweg 27, Ossenzijl. Is ook bekend als het NAC (NatuurActiviteitenCentrum). 

Bijeenkomsten Plantenwerkgroep op woensdag:

Bijeenkomst begint om 19.45 uur in De Klincke,

het programma is op te vragen bij:

Contactpersoon :Annette Bos

Telefoon          :0561-688581

Mobiel            :06-51387138

E-mail            :annette.bos@kpnmail.nl

Programma Werkgroep Geologie seizoen 2017 - 2018

zie agenda

Bijeenkomsten Vogelwerkgroep 2015 tot nader order

Hierbij de data van de bijeenkomsten van de vogelwerkgroep voor komend seizoen.

Iedere eerste dinsdag van de maand. Aanvang steeds om 19.30 uur in de Klincke

Contactpersoon: Thijs Krösschell

Telefoon: 0521-795081

E-mail: jmkrosschell@ziggo.nl

Deel deze pagina