Nieuwe leden van de NoordWestHoek kunnen kiezen uit 3 opties:

Optie 1

- Lidmaatschap

- incl. het verenigingsblad "De Koppel" (4x per jaar)

- incl. het ledenblad van de KNNV "Natura" (4x per jaar). Natura is hèt tijdschrift over veldbiologie in Nederland. Een tijdschrift boordevol informatie, foto's en achtergronden over veldbiologie in Nederland. 

Totale Kosten: € 34,50

KNNV huisgenootleden: € 19,50 

Optie 2 Donateur van de afdeling

KNNV/Noordwesthoek leden: € 17,00 - incl. het verenigingsblad "De Koppel" (4x per jaar)

Optie 3

KNNV/Noordwesthoek-jeugdleden (tussen 15 en 25 jaar): € 15,00 - incl. het verenigingsblad "De Koppel" (4x per jaar)

 

Gele Trilzwam

Sinds 2011 heeft de KNNV, afdeling De Noordwesthoek, de ANBI-status. Met een donatie (schenking, gift) of legaat steunt u het werk van de afdeling op extra wijze. Anderzijds kan, onder voorwaarden, een donatie of legaat als aftrekpost worden opgevoerd bij de belastingaangifte. Zie voor de regelgeving hieromtrent: belastingdienst/giften. Voor meer over het inhoudelijke werk van De Noordwesthoek of informatie aangaande de ANBI-status kunt contact opnemen met één van de bestuursleden.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid donateur te worden. U ondersteunt daarmee eveneens de activiteiten van De Noordwesthoek, kunt lezingen bezoeken, meegaan op excursie en ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad De Noordwesthoek.

Het donateurschap bedraagt minimaal € 15,00 en valt onder de ANBI-regeling.

Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, vóór 1 november, voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.

Aanmeldingen, adreswijzigingen, opzeggingen, etc. kunt u zowel schriftelijk als per e-mail doorgeven aan de ledenadministratie.

Ledenadministratie: Annette Bos

Tel. : 06-51387138

E-mail:ledenadministratie@noordwesthoek.knnv.nl

U vindt hieronder de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, ANBI gegevens en een machtigingsformulier voor automatische incasso

Deel deze pagina