donderdag 1 mei 2014

HELP, WOLVEN IN MIJN TUIN!!!!!!!!!!!!

Griezelig? ‘Nee hoor, helemaal niet!’ ‘Spinnen zijn uiterst nuttige en geraffineerde wezens. Ze zijn meesters in het vangen van insecten en het weven van webben.

IVN Noordwest-Overijssel organiseert voor belangstellenden een korte spinnencursus, verzorgd door Els en Ben Prins van de KNNV.

1ste cursusavond: woensdag 21 mei

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Plaats: ’t Hoogtij in Steenwijkerwold. Excursie: zaterdag 24 mei van 13.00 - 15.00 uur. Plaats nader te bepalen op de 1e cursusavond.

Over jachtspinnen zonder web

In ieder stukje natuur jagen tientallen soorten spinnen dag en nacht op insecten. Iedere groep doet dat op zijn eigen manier. Wolf-spinnen rennen over de grond tussen de begroeiing door en hopen op deze wijze letterlijk tegen een prooi aan te lopen. Krabspinnen liggen ergens op de loer en vangen niets vermoedende insecten, die met een dodelijk gif worden ingespoten. Er zijn spinnen, die onder water in een zelfgemaakte duikerklok leven, en van daar uit hun stroop- tochten ondernemen. Een avond, waarop u van de ene in de andere verbazing zult vallen en een heel andere kijk zult krijgen op deze wonderlijke insectenvangers.

Dodelijke vangnetten

De prachtige wielwebben die in de herfst als het ware uit het niets ontstaan worden niet alleen geweven door de bekende tuinkruisspinnen, maar ook, zij het net weer ietsje anders, door strekspinnen en andere spinnensoorten. Er zijn spinnen die heel andere webben weven: hangmatwebben, trechterwebben, struikeldraden en zelfs spinseldraden, waaraan het slachtoffer automatisch wordt opgehangen. Een fascinerende avond over de vangnetten van verschillende spinnen.

2de cursusavond: woensdag 10 september

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Plaats: ’t Hoogtij in Steenwijkerwold
Excursie: zaterdag 13 september van 13.00 -15.00 uur Plaats nader te bepalen op de 2de cursusavond.

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden; een vrijwillige bijdrage is welkom.
Naast deelname aan de volledige cursus kan ook voor één of meer afzonderlijke onderdelen worden gekozen.

Informatie bij Els Heibrink, IVN Noordwest-Overijssel, telefoon 06-57187354, e-mail elsheibrink@hotmail.com

 

Bijlage: 

Deel deze pagina