Welkom bij de KNNV-afdeling Deventer.

De KNNV is de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Zij heeft belangstelling voor allerlei onderwerpen, zoals:
insecten, vogels, wilde planten, mossen, paddestoelen, waterleven, landschappen of geologie. Op haar terrein is de KNNV dus een veelzijdige vereniging.

De KNNV is onderverdeeld in afdelingen verspreid door het hele land, en de afdeling Deventer is er daar één van en bestaat inmiddels meer dan 100 jaar (jubileumjaar was 2017). De afdeling houdt lezingen, cursussen en excursies. Er worden inventarisaties (bijvoorbeeld vogeltellingen of planteninventarisaties voor gemeentelijk, regionaal en/of landelijk onderzoek) uitgevoerd en tevens heeft de afdeling een signalerden functie bij bedreigingen van flora en fauna en voor natuurgebieden of bij landinrichtingsplannen.

De KNNV-afdeling Deventer zelf bestaat uit een groep KNNV-leden die zich bezig houden met het op een prettige manier bestuderen en beleven van de natuur om ons heen, met de nadruk op het gebied rondom Deventer. Er worden excursies, cursussen en (dia)lezingen georganiseerd voor leden en belangstellenden. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Hierboven vind u de activiteiten.

Deel deze pagina