De KNNV afdeling Regio Doetinchem

De afdeling Regio Doetinchem is een onderafdeling van de landelijke KNNV. Het werkgebied van de afdeling bestrijkt de gehele West Achterhoek en de Liemers (ten oosten van Arnhem).

De afdeling werd als tiende in de rij op 11 oktober in 1902 opgericht. Tijdens de oprichtingsvergadering werd een doelstelling duidelijk genoemd 'het aanwenden van pogingen om terreinen, die uit een natuurhistorisch oogpunt belangrijk zijn, te beschermen'. Om deze doelstelling te halen werd in 1915 een deel van De Zumpe aangekocht (een natuurgebied ten oosten van Doetinchem) en is Regio Doetinchem de enige afdeling met een eigen Beschermd Natuurgebied. Dit terrein wordt beheerd door de Zumpebeheergroep. Ook heeft de afdeling een Plantenwerkgroep, die in en rond Doetinchem planten inventariseert en determineert.

Het kwartaalblad 'De Composiet' is een gezamenlijk ledenblad met de IVN de Oude IJsselstreek. Hierin staan vele wetenswaardigheden, excursieverslagen en mededelingen. Tevens worden hierin excursies, lezingen, cursussen en andere activiteiten aangekondigd.

De afdeling werkt samen met IVN de Oude IJsselstreek, gemeente Doetinchem, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Natuur en Milieu Gelderland en andere natuurorganisaties.

 

                                                                                                

 

 Bestuur

Informatie over het bestuur van de KNNV afdeling Regio Doetinchem treft u aan onder het menu KNNV Doetinchem.

Deel deze pagina