ActiviteitenToon alle activiteiten »

Welkom op de website van de KNNV afdeling "Regio Enschede"

 

De Afdeling "Regio Enschede" van de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie, heeft een bijzondere band met het museum "De MuseumFabriek" in Enschede.

Leden van de afdeling met een speciale belangstelling voor de natuur vinden hier veel van hun gading door van de natuur te genieten, te bestuderen of te beschermen. Voor de activiteiten bestaan er enkele werkgroepen, die ook binnen De MuseumFabriek werkzaam zijn.
 Ook natuur- en fotografielezingen worden in het museum gehouden. Voor excursies wordt gedeeltelijk samengewerkt met IVN en KNNV afd. Hengelo.
Zie voor de afdeling Hengelo de website www.knnv.nl/hengelo-oldenzaal

Tot dusver was de (oude) afdeling Enschede verweven met de Vereniging Vrienden van TwentseWelle, sinds oktober 2018 in liquidatie door nieuwe afspraken met de museumstichting. Hierdoor was een nieuwe oprichtingsvergadering nodig voor de afdeling.

Op 11 februari 2019 zijn de statuten van de vernieuwde afdeling "Regio Enschede" bij een notaris te Enschede vastgesteld.

Kamer van Koophandel Oost Nederland: nr. 73 96 00 04.

Bankrekening: NL071TRIO 03795 77208 t.n.v. KNNV Afdeling Enschede

De notulen van de oprichtingsvergadering van 12 december 2018 en de statuten treft men aan op de pagina "Bestuur".

Lidmaatschap KNNV-Regio Enschede

Aangezien de afdeling gebruik maakt van de faciliteiten van De Museumfabriek (DMF) heeft deze een gecombineerd lidmaatschap met de museumstichting. De contributie in 2020 is € 26,00 + € 17,50 = € 43,50 per jaar. Indien men deze combinatie niet wenst, kan men lid worden van de landelijke KNNV. Dan wordt echter voor lezingen etc. in Enschede een bijdrage gevraagd bij de entree.

Contributie 2020: 

Type lidmaatschap:

Lidmaatschap KNNV:

Lidmaatschap DMF:

Totaal:

Gewoon leden:

€ 26,-

€ 17,50

€ 43,50

Huisgenootleden:

€ 10,-

€ 17,50

€ 27,50

Jeugdleden:

€ 10,-

€ 17,50

€ 27,50

Het formulier dat u aantreft bij "Lid worden", kan men gebruiken, dit wordt doorgestuurd naar de secretaris. De contributies voor de KNNV en het museum/de musea worden zo mogelijk in januari geïnd. Sommige KNNV-leden zijn ook lid van DMF/Rijksmuseum Twenthe volgens het oude systeem van de museumstichting of hebben een familiejaarkaart, waardoor bovenstaande totaalbedragen niet gelden. In dat geval maakt u € 26 over.

 

Deel deze pagina