Welkom op de website van de KNNV afdeling Enschede

 Bestuur

De Afdeling Enschede van de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie, is een afdeling binnen de Vereniging Vrienden van TwentseWelle, VvTW.
Zie voor de gegevens en activiteiten ook de website:
www.vriendentwentsewelle.nl.
Leden van onze vereniging met een speciale belangstelling voor de natuur vinden hier veel van hun gading door van de natuur te genieten, of die te bestuderen of te beschermen. Voor de twee laatste activiteiten bestaan er enkele werkgroepen.
 Voor excursies wordt gedeeltelijk samengewerkt met IVN en KNNV afd. Hengelo.
Zie hiervoor ook de website www.knnv.nl/hengelo-oldenzaal

 

KNNV
De KNNV is de vereniging voor veldbiologie, waar natuurliefhebbers elkaar vinden in hun gemeenschappelijke hobby. Centraal staat de belangstelling voor de natuur, die je kunt verwoorden in de drie N's: natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeleving.

Tijdens excursies, lezingen, onderzoekjes of studiedagen kun je met anderen je hobby delen en je natuurkennis verbreden en verdiepen. Voor specialistische onderwerpen zijn er aparte werkgroepen. Kijk hiervoor ook eens op de pagina met "links".

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is een landelijke vereniging en kent ruim 50 afdelingen in het land. De leden ontvangen 6x per jaar het blad "Natura" en alle informatie van de afdeling.

 

VvTW, Vereniging Vrienden van TwentseWelle (nu in liquidatie)

De vereniging Vrienden van TwentseWelle (VvTW) verleent al sinds de oprichting van het museum "De MuseumFabriek"  haar steun aan het museum. Zij beoogt dat te doen onder meer door:
-belangstelling te wekken voor het museum en door (PR) activiteiten het museum op een positieve wijze regelmatig in de publiciteit te brengen;
-belangstelling te wekken voor studie op diverse deelgebieden van natuur of cultuur;
-een financiële bijdrage te leveren aan het museum door een jaarlijkse afdracht en waar mogelijk gelden beschikbaar te stellen in incidentele situaties;
-interessante lezingen, excursies, rondleidingen en cursussen te organiseren voor leden (en belangstellenden) op het gebied van natuur, milieu en cultuur.
De vereniging VvTW opereert in verbondenheid met het museum, maar tevens als onafhankelijke organisatie.

Eenmaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Hier doet het bestuur (dat geheel uit vrijwilligers bestaat) verslag van de activiteiten en van de financiën. De laatste worden tevens gecontroleerd door een kascommissie.

De vereniging Vrienden van TwentseWelle (VvTW) is een vereniging die al sinds de oprichting van museum TwentseWelle haar steun verleent. 

Wat doet de Vriendenvereniging?
De VvTW organiseert als zelfstandige vereniging ook diverse activiteiten voor leden (en belangstellenden). In AGENDA zijn de lezingen en excursies over natuur, milieu en cultuur te vinden: circa twee per maand, buiten de zomermaanden. Hiervoor worden sprekers uit het hele land uitgenodigd. Ook het culturele erfgoed van onze streek krijgt de nodige aandacht.
Daarnaast kent de VvTW drie werkgroepen, vooral op het gebied van natuur. Zie voor meer informatie hierover bij WERKGROEPEN. In de meeste werkgroepen zijn nieuwe leden welkom. Neem gerust contact op!

Deel deze pagina