Welkom op de website van de KNNV afdeling Enschede

 Bestuur

De Afdeling Enschede van de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie, heeft een bijzondere band met een museum, nl. "DeMuseumFabriek" in Enschede.

Leden van de afdeling met een speciale belangstelling voor de natuur vinden hier veel van hun gading door van de natuur te genieten, of die te bestuderen of te beschermen. Voor de twee laatste activiteiten bestaan er enkele werkgroepen, die ook binnen De MuseumFabriek werkzaam zijn.
 Ook natuur- en fotografielezingen worden in het museum gehouden.Voor excursies wordt gedeeltelijk samengewerkt met IVN en KNNV afd. Hengelo.
Zie hiervoor ook de website www.knnv.nl/hengelo-oldenzaal

 

KNNV
De KNNV is de vereniging voor veldbiologie, waar natuurliefhebbers elkaar vinden in hun gemeenschappelijke hobby. Centraal staat de belangstelling voor de natuur, die je kunt verwoorden in de drie N's: natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeleving.

Tijdens excursies, lezingen, onderzoekjes of studiedagen kun je met anderen je hobby delen en je natuurkennis verbreden en verdiepen. Voor specialistische onderwerpen zijn er aparte werkgroepen. Kijk hiervoor ook eens op de pagina met "links".

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is een landelijke vereniging en kent ruim 50 afdelingen in het land. De leden ontvangen 4x per jaar het blad "Natura" en alle informatie van de afdeling.

 

De afdeling Enschede was t/m 2018 tevens onderdeel van:

VvTW, Vereniging Vrienden van TwentseWelle (nu in liquidatie)

De vereniging Vrienden van TwentseWelle (VvTW) verleende al sinds de oprichting van het museum "De MuseumFabriek" haar steun aan het museum. Zij beoogde dat te doen onder meer door:
-belangstelling te wekken voor het museum en door activiteiten het museum op een positieve wijze regelmatig in de publiciteit te brengen;
-belangstelling te wekken voor studie op diverse deelgebieden van natuur of cultuur;
-een financiële bijdrage te leveren aan het museum door een jaarlijkse afdracht en waar mogelijk gelden beschikbaar te stellen in incidentele situaties;
-interessante lezingen, excursies, rondleidingen en cursussen te organiseren voor leden (en belangstellenden) op het gebied van natuur, milieu en cultuur.
De vereniging VvTW opereerde in verbondenheid met het museum, maar tevens als onafhankelijke organisatie.

Eenmaal per jaar vond er een algemene ledenvergadering plaats. Hier deed het bestuur (dat geheel uit vrijwilligers bestond) verslag van de activiteiten en van de financiën. De laatste werden tevens gecontroleerd door een kascommissie.

Deel deze pagina