zaterdag 28 maart 2020

Verwoestende Sprinkhanenplagen


Woestijnsprinkhaan © Christiaan KooymanBegin 2020 veroorzaakten gunstige weersomstandigheden een wijde verspreiding van de woestijntreksprinkhaan (Schistocerca gregaria) in Oost-Afrika, Zuidwest-Azië en het gebied rond de Rode Zee.

De situatie is bijzonder zorgwekkend in Ethiopië, Somalië en Kenia.
Zwermen woestijnsprinkhanen zijn extreem groot, zeer mobiel en beschadigen voedselgewassen en voedergewassen.

De FAO heeft de opleving van de woestijnsprinkhaan in Oost-Afrika de hoogste prioriteit gegeven.

Een zwerm ter grootte van slechts één vierkante kilometer kan tot 80 miljoen exemplaren bevatten die op één dag evenveel eten als 35.000 mensen.

De woestijnsprinkhaan leeft 3 maanden, de eieren komen na twee weken uit, de nimfen zijn onopvallend en worden na 6 weken volwassen. De volwassen dieren hebben minstens een maand nodig om te rijpen en klaar te zijn om eieren te leggen.

Er kan een exponentiële toename van sprinkhanen zijn bij elke nieuwe generatie: een toename van 20 keer in hun aantal na drie maanden, 400 keer na zes maanden en 8000 keer na negen maanden.

Regenval is bevorderlijk voor de overleving en voortplanting van woestijnsprinkhaan. En een zwerm kan zich met gunstige wind wel 150 km per dag verplaatsen.

In Europa is de Europese treksprinkhaan (Locusta migratoria migratoria) vrijwel uitgestorven. In 1752 werd er nog een plaag gemeld in de buurt van Berlijn.

Wereldwijd zijn er nog andere soorten sprinkhanen die problemen kunnen geven:

• Afrikaanse treksprinkhaan (Locusta migratoria migratorioides) - Afrika
• Aziatische treksprinkhaan (Locusta migratoria manilensis) - Zuidoost-Azië
• Rode treksprinkhaan (Nomadacris septemfasciata) - Oost-Afrika
• Brown Locust (Locustana pardalina) - Zuidelijk Afrika
• Rosevleugel (Calliptamus italicus), van West-Europa tot Centraal-Azië
• Marokkaanse treksprinkhaan (Dociostaurus maroccanus) - Noordwest-Afrika tot Azië
• Bombay Locust (Nomadacris succincta) - Zuidwest- tot Zuidoost-Azië
• Australian Plague Locust (Chortoicetes terminifera) - Australië
• treksprinkhanen uit het geslacht Anacridium - Afrika, Middellandse Zee, Nabije Oosten

Meer informatie:
UN FAO http://www.fao.org/locusts/en/

Wim Bakker

 

 

foto: eileggende Woestijnsprinkhaan © Christaan Kooyman

Deel deze pagina