Boren

De werkgroep "Geologie en landschap" is een initiatief van de KNNV afdeling Epe-Heerde. Ze hoopt door nieuwe activiteiten en aanvullende informatie verder vorm te geven aan het reeds bestaande programma van de KNNV.
Er is een integrale benadering van de volgende onderwerpen:
-  Algemene Geologie
-  Streek gebonden Geologie
-  Gesteente kennis
-  LandschapHunebed
-  Bodem
-  Archeologie en
-  Cultuur Historie 
De werkgroep wil dit bereiken door het ontwikkelen van kennis in de algemene- en plaatselijke geologie en andere onderwerpen door middel van studie, korte cursussen, determinatie-avonden, lezingen, wandelingen, veldwerk en/of museumbezoek enz. Bauke Terpstra is de coördinator.

Activiteiten afgelopen jaar

 IJzer vormde voor de geologiewerkgroep een prominent thema in 2018. We beleefden een geslaagd, tweede ijzerwinningsexperiment. Door middel van de workshopvorm stelden we de deelname ook open voor niet-KNNV’ers. Daardoor kende het project deelnemers uit het hele land.
Het project, onder leiding van de Apeldoornse archeoloog Janneke Zuiderwyk, trok tevens de aandacht van onderzoekers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en van de Universiteit Leiden. Zij hebben de materialen, (afval)producten en bodem uitgebreid bemonsterd. Onder de code ‘Epe18’ liggen de monsters voorlopig in het depot voor later onderzoek. De gemeente Epe droeg gezien de experimentele aard en het wetenschappelijk belang van het project financieel bij. Redacteur Harm Werners van het KNNV-magazine Natura was op de stookdag aanwezig en heeft voor het blad een artikel over de ijzerwinning uit klappersteen geschreven.

Beknopt overzicht activiteiten 2018:

1 feb:  werkgroepenavond,  première film ijzerwinningsproject 2017, gemaakt door Herman

2 feb: presentatie over ijzerwinningsproject 2017 en workshop 2018 tijdens Historisch Café CODA (Apeldoorn), Tjada

22 feb: avondbijeenkomst over vondsten Azewijnse Broek, o.l.v. Bauke

22 mrt:  invulling afdelingsavond door geo-werkgroep: Vossenbroek, door Bauke

12 mei: deelname 1000-soortendag, excursie over (ontstaan van) de IJssel, o.l.v. Tjada

19 me:i  excursie IJstijdenmuseum Buitenpost en gesteentetuin Munein (Jan Faber)

24 aug: ijzerworkshop: leemcollege (door Bauke) en leem halen

25 aug: ijzerworkshop: 1e ovenbouw en klappersteen roosten

22 sept: ijzerworkshop:  2e ovenbouw en uitsmeden wolf 2017

12 okt:  ijzerworkshop: opbouw terrein, excursie ijzerkuilen en klappersteenlocatie o.l.v. Tjada; ’s avonds lezing ijzer door Bauke (activiteit Hagedoorns Plaatse)

13 okt: ijzerworkshop: oven stoken en aanvullende activiteiten i.k.v. Nat. Archeologiedag

14 okt: ijzerworkshop:  opruimen, onderzoek, afronding workshop in Apeldoorn

27 okt:  wandeling De Zoom, Doornspijk, o.l.v. Cor van Baarle

16, 17, 18 nov:  weekend wolf smeden in Haps (Berg en Bos, Apeldoorn), o.l.v. Janneke Zuyderwyk

1 dec: bodemonderzoek in terrein Jos Mölder, Epe/Oene

 

Fotos

Deel deze pagina