Insectenhotel

De insectenwerkgroep heeft als interessegebied insecten, vlinders en libellen. De werkgroep komt regelmatig bij elkaar om waarnemingen te doen. Ook worden bijeenkomsten georganiseerd. Gerard Plat is de coördinator die u graag meer vertelt over de werkgroep.

Activiteiten afgelopen jaar

FotosHier volgt een overzicht van de activiteiten in 2018:

Excursies

* 5x algemene insectenexcursie
* Nachtvlinderen in de vooravond van de 1000-soorten
* Deelname aan 1000 soorten dag De Nijensteen met vlinder- en libellen-excursie in het aangrenzende deel van de Hoogwatergeul.
* 4x werkgroep bijeenkomst in de wintermaanden
* Medewerking bijenhotels en inbreng bij activiteiten opening

Tellingen

* Tellingen sleedoornpages.
* Monitoringsroute retentievijvers Oranjeweg
* Monitoringsroutes vlinderveldjes Haaksweide en Vegtelarijpark

Inventarisatie

* 21 inventarisatiebezoeken landschapszone hoogwatergeul

Overig

* Overleg met gemeente Epe over beheer/onderhoud bijenveldjes en de singels waar de sleedoorpages zitten
* Bijwonen tellersbijeenkomst Vlinderstichting
* Begin gemaakt met eindverslag “vijf jaar vlinders tellen in Epe”
* Uitwerken resultaten inventarisaties

ins

Deel deze pagina