fijn laddermos

Samen met de afdeling Zwolle hebben we een mossenwerkgroep. Dankzij de uitgave van verschillende determinatieboeken en veldgidsen is de kennis van blad- en levermossen de laatste jaren enorm toegenomen. In 1999 is gestart met een meetproject om het voorkomen van mossen in Nederland beter in kaart te brengen. Graag willen wij hieraan een steentje bijdragen. In eigen omgeving is nog genoeg te ontdekken. De wintermaanden zijn heel geschikt om te inventariseren. Er is meer licht op de bodem en het is vochtiger, waardoor de mossen goed gedijen. De excursies worden gehouden op de zaterdagmiddag. De week daarop proberen we een determinatieavond te plannen.

We hebben goede contacten met de landelijke mossenwerkgroep, de BLWG.
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Mariet van Gelder.
Fotos

Activiteiten afgelopen jaar

De werkgroep bestaat uit leden van de KNNV-Zwolle (2) en leden van de afdeling Epe/Heerde (4).
Onze werkwijze:
We inventariseren steeds een kilometerhok  (met uitzondering van ‘projectgebieden’ zoals het Begraafplaatsenonderzoek) waar nog niet of weinig naar mossen is gekeken. Om een goed beeld van de aanwezige mosflora te krijgen bezoeken we ieder gebied een paar keer  in het voor- en najaar.
Verschillende soorten zijn in het veld op naam te brengen, maar er wordt ook veel meegenomen om thuis met binoculair en microscoop te determineren.  Daarna komen we dan nog een avond bij elkaar om de lijst van het betreffende gebied definitief af te ronden. De soortenlijst wordt vervolgens ingevoerd op de site van de NDFF-Verspreidingsatlas , waar de soorten door de BLWG (vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek) gevalideerd worden. De gegevens komen daarna op de kaartjes van de Verspreidingsatlas terecht.
We hebben in 2018, net als in 2016, weer een begraafplaats geïnventariseerd voor het BLWG- Begraafplaatsenproject. Voor de duidelijkheid: onze groep houdt zich alleen bezig met de ‘echte’mossen en niet met  korstmossen.  
Bezochte gebieden in 2018
Zwolle:  Zalné (km-hok 205-501)
Dit kilometerhok bevindt zich aan weerszijden van de N35, grofweg tussen de Nieuwe Wetering en de Herfter Wetering.  Het belangrijkste deel voor de inventarisatie betrof het gebied waar het Selhorstpad doorheen loopt (Zalné). Jaren geleden is dit gebied deels ingericht als waterberging en is er bos aangeplant. De vele  (nog jonge) eiken die hier staan zaten vol met allerlei interessante epifyten (boombewonende mossen)!  Zeldzame soorten hier: Blauw boomvorkje, Boommos, Dwergwratjesmos, Dwerghaarmuts.
Totaal zijn er 62 soorten gevonden.
Hattem:  Begraafplaats
Hier dus geen kilometerhok, maar de begraafplaats aan de Kerkhofdijk. Natuurlijk ging het hier om mossen die op en om de graven groeiden. Oude, niet (goed) onderhouden graven bieden daarbij de beste kansen die te vinden, maar ook niet aangeharkte paden leverden mooie vondsten op. Een paar zeldzame soorten:
Klein gezoomd vedermos, Bekerhaarmuts, Purperknolknikmos. Totaal 50 soorten.
Wezep:  Wezepsche Heide (km-hok 197-495)
Het ging hier om dat gedeelte van de Wezepsche Heide dat direct grenst aan de Stationsweg.
Het grote heideterrein wordt hier  omsloten door gemengd loof-/naaldbos. Beide biotopen leverden mooie soorten op zoals:
Gewoon trapmos, Grof draadmos, Purperknolknikmos. Totaal 52 soorten.

Benieuwd hoe de genoemde soorten eruitzien? Kijk dan op www.verspreidingsatlas.nl/mossen.

 

Neptunusmos

Deel deze pagina