fijn laddermos

Samen met de afdeling Zwolle hebben we een mossenwerkgroep. Dankzij de uitgave van verschillende determinatieboeken en veldgidsen is de kennis van blad- en levermossen de laatste jaren enorm toegenomen. In 1999 is gestart met een meetproject om het voorkomen van mossen in Nederland beter in kaart te brengen. Graag willen wij hieraan een steentje bijdragen. In eigen omgeving is nog genoeg te ontdekken. De wintermaanden zijn heel geschikt om te inventariseren. Er is meer licht op de bodem en het is vochtiger, waardoor de mossen goed gedijen. De excursies worden gehouden op de zaterdagmiddag. De week daarop proberen we een determinatieavond te plannen.

We hebben goede contacten met de landelijke mossenwerkgroep, de BLWG.
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Mariet van Gelder.
Fotos

Neptunusmos

Deel deze pagina