fijn laddermos

Samen met de afdeling Zwolle hebben we een mossenwerkgroep. Dankzij de uitgave van verschillende determinatieboeken en veldgidsen is de kennis van blad- en levermossen de laatste jaren enorm toegenomen. In 1999 is gestart met een meetproject om het voorkomen van mossen in Nederland beter in kaart te brengen. Graag willen wij hieraan een steentje bijdragen. In eigen omgeving is nog genoeg te ontdekken. De wintermaanden zijn heel geschikt om te inventariseren. Er is meer licht op de bodem en het is vochtiger, waardoor de mossen goed gedijen. De excursies worden gehouden op de zaterdagmiddag. De week daarop proberen we een determinatieavond te plannen.

We hebben goede contacten met de landelijke mossenwerkgroep, de BLWG.
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Mariet van Gelder.
Fotos

Activiteiten afgelopen jaar

De werkgroep bestaat uit leden van de KNNV-Zwolle (2) en leden van de afdeling Epe/Heerde (4).
Onze werkwijze:
We inventariseren steeds een kilometerhok  (met uitzondering van ‘projectgebieden’ zoals het Begraafplaatsenonderzoek) waar nog niet of weinig naar mossen is gekeken. Om een goed beeld van de aanwezige mosflora te krijgen bezoeken we ieder gebied een paar keer  in het voor- en najaar.
Verschillende soorten zijn in het veld op naam te brengen, maar er wordt ook veel meegenomen om thuis met binoculair en microscoop te determineren.  Daarna komen we dan soms nog een avond bij elkaar om lastige soorten te bespreken en de lijst van het betreffende gebied definitief af te ronden. De soortenlijst wordt vervolgens ingevoerd op de site van de NDFF-Verspreidingsatlas , waar de soorten door de BLWG (vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek) gevalideerd worden. De gegevens komen daarna op de kaartjes van de Verspreidingsatlas terecht.
We hebben ook in 2019 weer een begraafplaats geïnventariseerd voor het BLWG- Begraafplaatsenproject. Voor de duidelijkheid: onze groep houdt zich alleen bezig met de ‘echte’mossen en niet met  korstmossen.  
Bezochte gebieden in 2019
Heerde: De Dellen (km-hok 196-491)
Dit kilometerhok bevindt zich aan weerszijden van de Nieuwe Zuidweg en bestaat uit een gemengd loof-/naaldbos. Hier en daar troffen we een vrij hoge wal aan en zo'n wal staat bijna altijd garant voor mooie vondsten. Een paar zeldzame soorten die we hier vonden waren Zanddubbeltjesmos, Glanzend maanmos en Hakige bisschopsmuts. Totaal zijn er 66 soorten gevonden.
Wapenveld: Begraafplaats
Hier dus geen kilometerhok, maar de begraafplaats aan de Kwartelweg. Natuurlijk ging het hier om mossen die op en om de graven groeiden. Oude, niet (goed) onderhouden graven bieden daarbij de beste kansen die te vinden, maar ook niet aangeharkte paden leverden mooie vondsten op. Een paar soorten: Groot en Klein duinsterretje, Klein landvorkje. Totaal 50 soorten. 
Hattem: Vuursteenberg (km-hok 198-497)
Dit gebied van het GLK (Gelders Landschap en Kastelen) aan de Keizersweg bestaat uit gemengd bos met stukken (vergraste) heide. Enkele bijzondere soorten die we hier tegenkwamen: Nerflevermos, Gewoon trapmos en Dwergwratjesmos. Totaal 64 soorten.
Zwolle: Landgoed Windesheim (km-hok 205-495)
Dit kilometerhok omvat ongeveer de helft van het landgoed en het noordoostelijk deel van de Tichelgaten. Deels droog en zandig, deels kleiig gebied.
Zeldzame soorten: Struikmos, Roodknolpeermos en Rondbladig snavelmos. De laatste soort is dermate zeldzaam dat die eerst door een bryoloog gecheckt moest worden voordat hij mocht worden doorgegeven. De soort staat namelijk niet alleen op de Nederlandse Rode Lijst, maar ook op de Europese.
Totaal 56 soorten.

Benieuwd hoe de genoemde soorten eruitzien? Kijk dan op www.verspreidingsatlas.nl/mossen.

 

Neptunusmos

Deel deze pagina