Bij onze werkgroep kunt u uw kennis van de paddenstoelen opdoen en verder uitbreiden. Daarvoor organiseren we excursies/zoektochten in de gemeentes Epe en Heerde. De meeste in de maanden september en oktober, soms later afhankelijk van het seizoen.
Er zijn in de winterperiode determinatie-avonden, die aansluiten op de excursies maar ook onderwerpen los daarvan bevatten.Paddenstoel
Verder verzorgt de werkgroep een afdelingsexcursie in de herfstvakantie, via een deel van de natuurpaden in het Renderklippengebied.Het zijn altijd kleinschalige wandelingen in een rustig tempo. Geprobeerd wordt om de soorten op naam te brengen en verbanden te leggen met andere aspecten van de natuur. Voor iedereen is er dus plaats.

Werkgroep

Wilt u een keer meelopen zonder verplichtingen? U bent welkom. Onze activiteiten staan in de agenda.

Contactpersoon is Herman Snoek

Activiteiten afgelopen jaar

Was de belangstelling enkele jaren geleden nog beperkt, nu zijn er zo’n 20 leden betrokken bij de activiteiten van de werkgroep. Na 2 cursussen Kennis van Paddenstoelen voor beginners georganiseerd te hebben en de aanmelding vanuit een nieuw lidmaatschap KNNV hebben we nu regelmatig goed bezochte inventarisaties en determinatie-avonden. Dat geeft hoop voor de toekomst.

Het jaar 2018 is gekenmerkt door een extreme warme en droge zomer en herfst. Dat heeft gevolgen gehad voor het inventariseren. Algemeen zijn er veel minder paddenstoelen gevonden. Na een periode met regen staken deze wel weer de kop weer op, maar over het geheel was het een veel minder paddenstoelenjaar.

De werkgroep heeft in 2018 de volgende activiteiten ontplooid:

-          Maart                   Avond bespreking rapport Schaveren
-          Mei                      1000 soortendag in gebied de Nijensteen, Veessen
-          Aug – Nov            6  inventarisaties in het werkgebied
-          Sept - Okt            3 determinatie-avonden in het Kulturhus
-          Okt                      Excursie voor Nieuwe Eper Sociëteit
-          Okt                      Algemene publieksexcursie op Natuurpad Epe
-          November            Inventarisatie in gebied Hattem met KNNV Zwolle

 KelkzwammenWerkgroep

Fotos

Deel deze pagina