pl

Voelt u zich aangesproken door wat er om u heen groeit en bloeit, bent u geïnteresseerd in wilde planten en vindt u het leuk met andere plantenliefhebbers de natuur in te gaan?
Kortom wilt u meer weten van wilde planten? Dan is de plantenwerkgroep iets voor u. In het groei en bloei seizoen houden wij iedere maandagavond een wilde planten inventarisatie ergens in onze regio. In het winterseizoen komen we eens per maand bij elkaar om onze kennis te verdiepen. Daarnaast organiseren we excursies naar gebieden met een bijzondere flora.
Heeft u iets bijzonders gezien, of heeft u vragen?
Mail ons.
Contactpersonen zijn Egbert de Boer en Hetty Verstraaten
Wilt u ook voor FLORON inventariseren, dan kunt u zich aanmelden of informatie inwinnen bij de districtscoördinator Egbert de Boer

Activiteiten afgelopen jaar

Hier is een overzich van de activiteiten in 2018:

De ledenlijst van de plantenwerkgroep  telt momenteel  21 namen, waarvan 19 leden die diverse activiteiten regelmatig bezoeken. Bij de 20 inventarisatie-excursies was de opkomst gemiddeld 9 (7-14), bij de 4 huiskamerbijeenkomsten gemiddeld 13 (11-24).

In het winterhalfjaar kwamen we op de laatste maandag van de maand bij elkaar. In januari (10 deelnemers) werd het programma voor 2018 besproken en waren er dia’s over Californië (Lucie). In februari (14 deelnemers +10 van buiten) was er een lezing van Maik Janssen over het FLORON-project NatuurVriendelijke Oevers. In maart (13 deelnemers) determineerden we knoppen en waren er dia’s over IJsland (Ger).  In september (11) determineerden we materiaal dat we hadden meegenomen van de excursie naar Tolkamer. In oktober (10) weer determinaties. 

In het zomerhalfjaar (23 april –  3 september) werd er elke maandagavond (20 x) geïnventariseerd.

 • Gemiddeld waren 9 leden aanwezig (7-14 deelnemers).
 • Meestal werd de groep opgesplitst in twee kleinere groepen, waarbij elke groep een ander deel van het terrein (of kilometerhok) bezocht. Na afloop worden de resultaten vergeleken, het verzameld materiaal wordt bekeken en meestal alsnog op naam gebracht. Daarna volgt nog regelmatig een mailtje over de naam van thuis onderzocht materiaal.
 • In de meeste gevallen ging het om inventarisaties van (delen) van kilometerhokken:
  • Hertenkamp (voor het Kroondomein) – 4x
  • Vossenbroek (voor Het Gelders Landschap) – 1x
  • Oevers van de Grift (voor FLORON: Zuuk, Beemte) – 2x
  • Dorpshokken in Emst (164 srt), Heerde (156 srt, plm 200 srt)
  • Midzomerplantenjacht (Heerde, Kerkdijk), (115 srt)
  • De ingezaaide bijenveldjes in Epe – 1x
  • Omgeving HOOGWATERGEUL, Landschapszones – 5 x  
  •  Grift – 2x

Excursies waren er op:

 • 28 december: tijdens de FLORON-plantenjacht vonden we bij De Nijensteen, 26 bloeiende planten  (10 deelnemers)
 • 14 april: VECHTSTREEK: bezoek Kasteel Goudstein (Maarssen), IVN-tuin Commelin (13 deeln.)  
 • 12 mei: 1000-soortendag(omgeving De Nijensteen), 2 excursies (8 en 6 deelnemers)
 • 22 september: excursie Rijnoever bij Tolkamer-Tuindorp,  (6 deelnemers)

Determinatie avond: ZEGGEN

 • Woensdagavond 27 juni, op het erf bij de familie Verstraaten werden zeggen gedetermineerd aan de hand van Heukels’ flora. (6 deelnemers)
  Enkele leden hebben op individuele basis inventarisaties gedaan (w.o. Het Nieuwe Strepen van FLORON, Mijn berm bloeit, Kroondomein ).

 

De verzamelde gegevens werden doorgegeven aan:

 • FLORON (w.o. Het Nieuwe Strepen), deze gegevens komen in de NDFF.
 • Het Gelders Landschap
 • Kroondomein
 • gemeente Epe en Heerde

Een deel van de gegevens werd dubbel ingeleverd (naast de opdrachtgever ook aan FLORON)
Er worden o.a. contacten onderhouden met Gemeente Epe, Gemeente Heerde, Gelders Landschap, Kroondomein, FLORON.

Fotos

bl

Deel deze pagina