mus

De vogelwerkgroep van onze afdeling komt regelmatig bij elkaar om waarnemingen te doen en zich in vogels te verdiepen. Wilt u meer weten van deze werkgroep of wilt u een keer vrijblijvend mee dan kunt u informatie krijgen bij de secretaris.

Activiteiten afgelopen jaar

Hier is een overzicht van de activiteiten in 2018:

Ieder kwartaal wordt in de Eper gemeentewoning een bijeenkomst gehouden. Afspraak is dat een roulerend voorzitter en secretaris de bijeenkomsten organiseren. Deze afspraak is gemaakt omdat de vwg. geen vaste voorzitter, secretaris en penningmeester heeft. Rooster wordt A.H. opgesteld. Voor deze bijeenkomsten worden geen externe sprekers uitgenodigd. De invulling van de agenda is als volgt:

 1. Opening en mededelingen en vaststellen agenda
 2. Notulen van de voorgaande vergadering
 3. Tel- en inventarisatieprojecten
 4. Voorjaarsexcursie
 5. Voorstel vogelreis
 6. Najaars excursie
 7. Waarnemingenrondje
 8. Pauze
 9. Eigen bijdragen van leden vwg.
 10. Rondvraag en sluiting

Excursies 2018

 • Deelname aan 1000 soorten dag De Nijensteen
 • Deelname aan Nationale  vogelweek; excursie op landgoed Nijensteen en in Welsumerwaarden tijdens 1000 soorten dag
 • Excursie Lauwersmeer 28  dec. 2018

Vogelweekend

 • Met negen leden van de vwg is een weekend vogeltrip gemaakt naar het Borkener Paradies, Hasbrucher Urwald en de Dollard  op zeven en acht april 2018. (organisatie: Gert en Hendrik Prins).
 • Reisverslag is in voorbereiding.

Reisverslag

 • Van de vogeltrip naar het Peenedal in 2017 is een reisverslag  in conceptfase afgerond en wordt eind 2018 redactioneel afgerond (Adrie Hottinga – concept en Gert Prins – eindredactie).

PTT-telling

 • Iedere tweede zondag in december wordt een PTT telling – traject Epe en Heerde uitgevoerd; daarna wordt het vogeljaar afgesloten met een stamppotbuffet. In 2018 op 16 december. Deelname: leden vogelwerkgroep. Organisatie: Henk van Gelder.
 • PTT-telling Hoenwaard – IJsseldijk: sinds 2016. Teller is Gerjan Petter.

Tellingen

 • Deelname aan maandelijkse ganzentelling – SOVON – Adrie Hottinga.
 • Deelname slaapplaatstellingen ganzen en grote zilverreigers in Weslumerwaarden/Hooge waard – Adrie Hottinga.
 • Deelname aan jaarlijkse huiszwaluw- en oeverzwaluwtelling – SOVON: Heerde, Veessen, Vorchten  en Wapenveld – Matthijs Bootsma, Gerjan Petter en Adrie Hottinga.
 • Vogeltellingen in de landschapszone Veessen-Wapenveld – leden vogelwerkgroep.
 • Deelname aan de maandelijkse watervogeltelling Heerderstrand – Matthijs Bootsma.
 • Deelname MUS telling in Wapenveld via SOVON – Gerjan Petter.
 • Gierzwaluw nestplaatsonderzoek in Burgerenk in Epe: Frans Bosch.
 • Trektelling Gortelseheide 20 oktober: Gert Prins.

Inventarisatie

 • Afronding inventarisaties ten behoeve van project Schaveren en samenstelling rapport.
 • Broedvogelinventarisatie landschapszone Veessen-Wapenveld incl. enkele excursies leden vogelwerkgroep.
 • Broedvogelexcursie De Nijensteen – Gert Prins en Adrie Hottinga.
 • Inventarisatie informatie geleverd voor het STONE project voor inventarisatie van Steenuilen in de gemeente Heerde. Klasina Postuma en Riko Douma hebben een project van STONE voor de inventarisatie van Steenuilen in Heerde “omarmd” – Adrie Hottinga.
 • BMP broedvogelinventarisatie landgoed Petra - Herwin Looman.

Overig

 • Braakballen pluizen: op 30 september hebben kinderen in Vorchten in het MFC-braakballen gepluisd en is voorlichting gegeven over verschillende uilensoorten. Tevens is voor volwassenen een excursie verzorgd op de oostdijk in Vorchten. Een en ander in het kader van een IVN project in samenwerking met Wij Zijn Heerde.
 • Bezoek SOVON dag in Apeldoorn.
 • Presentatie “vogels om en bij huis” voor de burendag Vosbergerweg door Matthijs Bootsma.
 • Een deel van de VWG is aangesloten bij een app- groep waar leuke waarnemingen in de regio gedeeld worden- leden vogelwerkgroep.
 • Matthijs Bootsma is regiomoderator voor de site: https://knnvepeheerde.waarneming.nl/
 • Bezoek SOVON dag in Apeldoorn (individueel).

 

Deel deze pagina