Welkom op de afdelingspagina van de KNNV Afdeling Gooi

KNNV Logo

 

De KNNV Afdeling Gooi  bestond in 2016 100 jaar. In dat kader hebben wij eind mei een 1000-soortendag georganiseerd. Het thema was samen er op uit.

Als onderdeel van de landelijke KNNV-organisatie  houden wij ons natuurlijk bezig met natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming. Wij specialiseren ons onder andere in: planten, paddenstoelen, hydrobiologie (waterleven), insecten, (korst)mossen en vogels. We besteden daarnaast aandacht aan geologie en landschappen in het algemeen. We organiseren over genoemde onderwerpen excursies en soms ook weekenden. Onze ledenexcursies hebben zo mogelijk het karakter van 'het van elkaar leren'. Vaak is er wel een deskundiger iemand bij, maar het zelf kennis en ervaring opdoen is het uitgangspunt. Begin 2019 organiseert onze afdeling een basiscursus insecten.

Locaties waar we regelmatig naar toe gaan, zijn zowel in als buiten het Gooi gelegen zoals:

KNNV excursie


Van september tot en met maart worden er maandelijks lezingen georganiseerd (gezamenlijk met het IVN).  Deskundigen vertellen hier over hun specialisme of  leden delen hun veldbiologische ervaring met elkaar.


We organiseren veel activiteiten samen met de IVN afdeling Gooi en Omstreken. Concreet zijn dat op dit moment:

  • Excursies
  • Lezingen
  • Het afdelingsblad de Grote Ratelaar
  • Flora werkgroep
  • De jubileum activiteiten want naast het feit dat onze afdeling 100 jaar bestaat, viert het IVN afdeling Gooi en Omstreken in 2016 het 50-jarig jubileum.

 

Al dan niet in samenwerking met andere organisaties organiseert de KNNV afdeling Gooi cursussen voor haar leden over onderwerpen waar op dat moment belangstelling naar uit gaat.

Leden ontvangen vier keer per jaar ons tijdschrift, de Grote Ratelaar (bij voorkeur in digitale vorm). Afgezien van het gezamenlijke excursie- en lezingen programma bevat de Grote Ratelaar: bestuursmededelingen,  excursieverslagen en vakinhoudelijke artikelen bijvoorbeeld over dier- of plantensoorten. Op onregelmatige tijdstippen wordt er ook een digitale Nieuwsbrief gedistribueerd met leuke waarnemingen, ideeën of activiteiten die niet in de Grote Ratelaar gepubliceerd zijn.

Veel informatie over onze activiteiten is ook nog te vinden op onze vorige site.

Heideveld

Deel deze pagina