"In de vergadering van 12 oktober 1901 van de "Natuurhistorische Vereeniging" te Amsterdam worden de mogelijkheden van een landelijke organisatie besproken, o.a. om te komen tot:

  1. de mogelijke uitgave van een correspondentieblad (maandelijks, met mededelingen van het bestuur)
  2. het houden van algemene vergaderingen
  3. het ter hand nemen van zaken die niet zo goed door plaatselijke afdelingen gedaan kunnen worden, zoals
    • het stichten van een bibliotheek,
    • de voorbereiding van een Nederlandse nomenclatuur voor planten en dieren
    • het verkrijgen van voordelige voorwaarden bij intekening op natuurhistorische tijdschriften.

(Aan dit rijtje mogelijkheden wordt nog toegevoegd:'het doen van pogingen om terreinen, die uit een natuurhistorisch oogpunt van belang zijn, te beschermen'. Door dit onderdeel van de statuten kan de vereniging later ook meedoen in de strijd voor het behoud van het Naardermeer.)

Deze vereniging kreeg de naam In 'Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging' .

Oorspronkelijk was de "Natuurhistorische Vereeniging" te Amsterdam opgericht omdat: 'de tijd rijp was om tot nauwer aaneensluiting tusschen hen, die de biologische wetenschappen (in den ruimsten zin) op populaire wijze wilden beoefenen, te geraken'

De initiatiefnemers Heukels en Dr. Heinsius ('door en door degelijke beoefenaren van de plant- en dierkunde, met een zeer ruime belangstelling') werkten bij het middelbaar onderwijs en wisten niet alleen leerlingen, maar door het werk in de Natuurhistorische Vereeniging ook veel ouderen enthousiast te maken voor de natuurstudie.

22 april 1905 wordt de vereniging tot behoud van natuurmonumenten opgericht. Het door Thijsse toegelichte bestuurs-voorstel (van de 'Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging' om een organisatie te stichten van vertegenwoordigers van verenigingen) leidt tot discussie. Er zouden vaak tegenstrijdige belangen moeten worden gediend. Men besluit daarom 'een geheel nieuwe vereeniging te stichten, onafhankelijk van alle bestaande lichamen'. Dit gebeurt meteen.. De vergadering wordt gesloten en direct daarna weer geopend om over te gaan tot de oprichting van een vereniging tot behoud van natuurmonumenten. Er wordt een commissie ingesteld om doel en werkkring van de vereniging te omschrijven. Tot de vijf leden tellende commissie behoort ook Thijsse.

(Ontleend aan Jac. P. Thijsse. Een biografie van Sietze Dijkhuizen, ISBN 90 295 1418 3 / NUR 680, 940, Arbeiderspers.)

Deel deze pagina