Onze afdeling van boven bezien

(bewerkt vanuit Google Earth)

Uit Google Earth

Het gebied van onze afdeling is zeer gevariëerd. In het noorden de door het landijs gevormde zandige heuvelrug waarin ook kleine gletscherdalen en sandervlaktes te zien zijn. Naar het zuiden gaat dit over naar laag rivierland met kleiïge en venige gronden langs de Kromme Rijn en Neder Rijn met weilanden en grienden en kasteelbossen. In het oosten komen heuvelrug en rivier steeds dichter bij elkaar met als culminatie de Grebbeberg tegen de Rijn aan.

Hoewel we van alles direct bij de deur kunnen vinden hebben we door de ligging midden in Nederland de mogelijkheid om met dagexcursies zeevogels te gaan kijken bij de IJmuider pier of de zeewering bij Petten, of ganzen in Zeeland en Friesland (en ganzen zitten in de uiterwaarden van de Rijn en Lek ook veel) of orchideeën in Limburg of moerasplanten in de veengebieden van het Groene Hart of flamingo's in het Zwillbrocker Venn.

Onze afdeling is 21 december 1907 opgericht. Zij telt (per 2017/01/01 verslag ledenadministratie) 298 leden  en 4 GroteRatelaar-leden (KNNV-leden van andere afdelingen die het blad De Grote RATELAAR van KNNV en IVN van deze regio willen ontvangen). 

De KNNV is een "Algemeen Nut Beogende Instelling" en onze afdeling heeft de zogenaamde "ANBI-status". Dat betekent dat giften en legaten aan KNNV afdeling Zeist Heuvelug en Kromme Rijn fiscaal aftrekbaar zijn. De belastingdienst verlangt dan dat doelstelling, contactgegevens, verslaglegging en financiële verantwoording openbaar zijn, zie bij Contact en de bijlagen hieronder.

Deel deze pagina