de promotkraam

In 2004 werd er een PR-plan voor onze afdeling opgezet, waarin verschillende doelen werden gesteld. De voornaamste waren en zijn nog steeds:

  • vergroten van de naamsbekendheid van de KNNV onder een breed publiek,
  • verbeteren van het imago, meer bekendheid geven aan de diverse activiteiten,
  • uitbreiden van de samenwerking met andere (“groene”) organisaties
  • vergroten van de betrokkenheid bij de landelijke KNNV.

Dit om enerzijds zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden aan onze activiteiten deel te nemen en hen daartoe te stimuleren en anderzijds om andere organsaties duidelijk te maken wat zij aan ons kunnen hebben en om meer inbreng te kunnen hebben bij het verdedigen van natuur- en landschapsbelangen.

Kraam op 1001-soorten-dag

De presentaties van onze afdeling op “groene markten, beurzen en feesten” werden langzamerhand meer gestructureerd door het maken van een draaiboek, waarin ook het plannen van een maandelijkse activiteit verspreid over ons afdelingsgebied is opgenomen. Zo waren wij in 2006 aanwezig op de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV (VV) in Driebergen en stond onze kraam in het teken van waterbeestjes, het thema van het landelijke waarnemingsproject 2006 van de KNNV. Dit was ook het geval in 2007 tijdens het “Rhododendron-weekend” op het Arboretum in Doorn, de “1001 soortendagen” en de pompoenmarkt (beiden op de Boswerf). Bij de pompoenmarkt richtten we ons vooral op kinderen met spelletjes zoals een bouwpakket voor een waterbeestjes-kijkdoos en memory met waterbeestjes. De bouwdoos was ook te winnen door voldoende papieren waterbeestjes uit het opgebouwde kunstaquarium te vissen en op naam te brengen. Op de nieuwe ledenavond waren we aanwezig met een kraam, die vooral in het teken stond van libellen, het thema van het landelijke waarnemingsproject 2007 van de KNNV.

De promotie kraam

De aankleding van de kraam heeft meer cachet gekregen. Onder andere door de achterwandpanelen die we steeds van het hoofdbureau kunnen betrekken en het up-to-date houden van het materiaal dat we aanbieden, zoals de gratis folders, Natura's en catalogus van de KNNV Uitgeverij. Meer cachet werd bereikt door het materiaal aan te passen aan het landelijke jaarthema van de KNNV. En ook vooral door de houten borden met wervende tekst voor de kraam èn het door Henk Schreuder gemaakte bord met toebehoren voor een elektrospel voor kinderen (en volwassenen). Bij dit elektrospel kunnen bij elkaar horende afbeeldingen en teksten met positieve feedback door een oplichtende lamp geraden of gezocht worden. In de kraam etaleren we ondermeer van de KNNV Uitgeverij kinderboeken, nieuwe uitgaven en de “In Beeld Boekjes”. Ook is er vaak een binoculair ter beschikking. Zowel jong als oud kunnen hierdoor genieten van het wonderbaarlijke schouwspel, dat zich bij nadere studie aan je ogen voordoet. Bezoekers van de kraam worden ook op de website van de afdeling gewezen. Het meten van het effect van deze activiteiten is moeilijk. Enquêtes tijdens de presentaties onder het publiek, zoals wij dit probeerden, werken niet. Het bijhouden van het aantal informatiesets dat wordt uitgegeven, geeft een indicatie van hoeveel mensen we op zijn minst te woord hebben gestaan. In totaal was het promotieteam in 2007 bij twaalf evenementen present, waarvan tien een groter publiek betroffen (in het totaal 12 dagen). De presentaties in de Uithof, het Von Gimborn Arboretum en de open tuindagen van het landgoed Vollenhove gingen in samenwerking met de afdeling Utrecht. Op de VV van de KNNV werd het verkooppunt van de KNNV Uitgeverij gerund. Dit vergrootte onze inkomsten aanzienlijk. Hierdoor èn door de subsidie voor de helft van de gedane investeringen voor de promotieactiviteiten, konden we onze kosten ten dele dekken.

Deel deze pagina