Hier zijn verslagen te lezen over wat we beleefd hebben op de dagexcursies, of in weekends vanuit hotel of camping.

Ook de herinneringen aan avondlezingen zijn hier vastgelegd. Dit is het sediment dat bezinkt uit de stroom van activiteiten die in de agenda te zien zijn. De volgorde is bij herinneringen net als bij aardlagen - de jongste is de bovenste.
Verslaglegging van de projecten is hier niet te vinden, die verslagen zijn ondergebracht in de rubriek PROJECTEN. Op dit moment geen, dus.
Verslagen van vergaderingen, zoals de notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling, zijn te vinden onder de rubriek. ONZE AFDELING.

Lac du Der et Chateocque

Deel deze pagina