In 2002 is op initiatief van Frans van Bussel de vogelwerkgroep opgericht. Vanuit de beginnerscursus vogels kijken van Frans kwamen nieuwe leden binnen in de afdeling die graag verder wilden gaan met vogels kijken. We besloten een bestuur te vormen om activiteiten te organiseren. Deze activiteiten staan open voor alle leden van de afdeling; het is dus niet nodig om lid te zijn van de vogelwerkgroep.

ganzen in de uiterwaard

Het bestuur van de vogelwerkgroep organiseert gemiddeld eens per maand een excursie, die aangekondigd wordt in de Convo.  Deelnemers kunnen zich opgeven per telefoon of email. We carpoolen, en meerijders betalen een vergoeding aan de chauffeur. De excursies gaan naar uiteenlopende gebieden, zowel dichtbij (Heidestein, Leersumse Veld) als verder weg ( Oostvaardersplassen, Zeeland). Ook gaan we naar nieuwe natuurgebieden, zoals de Groene Jonker en de Noordwaard. Soms gaan we per boot op excursie bv. naar de Nieuwkoopse Plassen of het Wormer- en Jisperveld.

In voor- en najaar organiseren we een weekendexcursie. Meestal in Nederland, maar soms ook in het buitenland, zoals het kraanvogelweekend in Diepholz (Duitsland) in najaar 2010. In het begin verbleef iedereen in een hotel, maar nu gaan de meeste deelnemers kamperen. Het laatste jaar hebben de weekends meer het karakter van een studieweekend, met een of meer opdrachten. 

De vogelwerkgroep heeft ook een trektelpost bij de Treekerpunt tussen Maarn en Amersfoort. Hier gaan we elke zaterdagochtend vanaf half september tot begin november trekvogels tellen. Meestal doen we het eerste weekend van oktober mee met de Eurobirdwatch, wanneer in heel Europa (en zelfs daarbuiten) vogels geteld worden.
Zie PROJECTEN->TREKTELLEN TREEKERPUNT of de website www.trektellen.nl.

De vogelwerkgroep heeft tot nu toe één onderzoek gedaan. In het voorjaar van 2008, 2009 en 2010 zijn de broedvogels in en rond de nieuwe kapvlaktes van Heidestein geïnventariseerd. Het eindverslag is te vinden op deze website onder PROJECTEN. Deze inventarisatie zal na ongeveer 10 jaar herhaald worden.

In 2010 is vanuit de vogelwerkgroep het initiatief gekomen om een vervolgcursus vogels kijken te ontwikkelen. Die vindt tot nu toe jaarlijks plaats.

Nicolien Drost

Deel deze pagina