Datum: 
zaterdag 11 augustus 2018 10:00
Type activiteit: 
Determinatie

Op zaterdag 11 augustus organiseert de Insectenwerkgroep een insecten 'Big Day'. De bedoeling is om in de gebieden die we zullen gaan bezoeken zoveel mogelijk soorten dagvlinders, nachtvlinders, libellen, juffers en hommels te vinden. Als er voldoende expertise aanwezig is kunnen andere insectengroepen ook meegenomen worden (bijvoorbeeld sprinkhanen/zweefvliegen/kevers). De insecten die we op naam kunnen brengen worden ook genoteerd. In het kader van het vlinderproject is deze excursie een leuke opstap om zelf ook de dagvlinders te kunnen determineren. Dit doen we als één groep, zodat iedereen alles mee kan krijgen.
Het ligt in de bedoeling om drie insectenrijke gebieden te bezoeken. We beginnen de excursie bij het Naviduct in Enkhuizen. Vervolgens maken we een rondje in het Streekbos en na een bezoek aan een aantal vlinderrijke tuinen en luzernepercelen in de polder Grootslag sluiten we af bij de Lutjebroekerweel.

De excursie begint om 10:00 uur en we stoppen om 15:00 uur.
Als het weer te ongunstig is proberen we de 'Big Day' een week later op 18 augustus te houden.
Voor opgave (is verplicht) en voor verdere informatie kan je terecht bij Ad Roobeek, T: (0228) 51 59 55, E: ad.roobeek@ziggo.nl.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Naviduct Enkhuizen
Contactpersoon: 
Ad Roobeek, T: (0228) 51 59 55, E: ad.roobeek@ziggo.nl
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina