Datum: 
maandag 8 oktober 2018 19:45
Type activiteit: 
Lezing

Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels… In 2017 heeft de Vogel- en Natuurwacht Flevoland alle vogelmonitoring voor haar rekening genomen en gedurende dat jaar was te zien wat er allemaal gebeurt en verandert in korte tijd bij zulke nieuwe natuur. Inge Hagens is, onder andere als voorzitter, al jaren betrokken bij de Vogel- en Natuurwacht Flevoland en zal tijdens deze lezing een blik in het nieuwste stukje Nederland en het leven dat daar tot ontwikkeling komt geven.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1 te Hoorn
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina