Datum: 
maandag 12 oktober 2020 20:00
Type activiteit: 
Lezing

Ecologisch natuurbeheer in de stad

12 oktober komt Peter Bulsing een lezing verzorgen over ecologisch natuurbeheer in de stad. Wat hem ergert is dat het bij het overheidsgroenbeheer vrijwel overal gaat om de botanische rijkdom en dat deze de insecten en andere geleedpotigen dient. Daar valt heel wat over op te merken. Uitgangspunt bij het overheidsbeleid zou de levenscyclus van de geleedpotigen moeten zijn. Zo kom je vanzelf bij een flora terecht met een grote soortenrijkdom. Het ontbreekt bij de meeste overheidsgroenbeheerders aan entomologische kennis; het zijn floristen die met hun beheer veel schade aanrichten aan de (soorten)rijkdom aan geleedpotigen. Volgens Peter moet dat snel veranderen en dat kan. De spil van het bestaan van alle organismen is de eerste orde van de consumenten en die bestaat voor 80% uit geleedpotigen. Zij eten van gewassen met bestuiving als tegenprestatie. Vele zijn ook reducenten en dragen daardoor bij aan de voedselvoorziening voor de flora, de producentenorde. Gezamenlijk vormen zij direct of indirect de basis van het bestaan van alle hogere organismen, de mens incluis. Op de mens na beseffen alle organismen dat. Ze consumeren dan ook zoveel, dat er voldoende overblijft om ook in de toekomst een bestaansmogelijkheid te hebben. Een mooi voorbeeld van sociaal gedrag.

Het maximum aantal deelnemers is 30. Vooraf aanmelden bij Jan-Pieter de Krijger (T: (0229) 23 97 24, E: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl) is verplicht.

 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Hoorn, Brederodegracht 1
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina