Datum: 
maandag 11 maart 2019 20:00
Type activiteit: 
Lezing


markerwaddenMarker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels. Grote sterns rusten er, Oeverzwaluwen fourageren er, Kokmeeuwen en Visdieven broeden naast zeldzamere soorten. Dit gebied staat onder beheer van Natuurmonumenten. Een vrijwilliger van deze organisatie zal tijdens de lezing het een en ander vertellen over dit nieuwste stukje Nederland en het leven dat daar tot ontwikkeling komt.


bron: Natuurmonumenten, © Straystone


Deze lezing stond oorspronkelijk geagendeerd op 8 oktober 2018, maar kon toen wegens ziekte niet doorgaan.

Georganiseerd door: 
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina