​De weergoden boven de heuvelrug waren ons zeer gunstig gestemd: alle dagen mooi weer.
De Koekoek liet zich dezer dagen veelvuldig horen: "Maak je geen zorgen. Waarom de dingen moeilijker maken dan nodig" (symb.)

Woensdag 9 mei kwamen wij met 17 personen samen in het gastenverblijf "De Geitenmeijer" in Holten.
Deels binnen overnachtend, Afra, André en Gitta in tenten en Hans heel knus in zijn bus.
Na de woorden van welkom door Afra, maakte Hans ons enthousiast voor de rondwandeling van de volgende dag: het Boetelerveld. Een natuurreservaat bij het buurtschap Boetele. Een van de kwetsbare natuurgebieden van het Overijssels Landschap. Een derde van het gebied bestaat uit natte en vochtige heide. Om de begroeiing in toom te houden lopen hier runderen rond.
zonnedauwDe volgende dag begint goed. Al direct horen we de Boompiepers. Tussen de Struikheide zien we veel Kleine zonnedauw. Langs het pad o.a. Bleeksporig bosviooltje, Vogelpootje, Gele stekelbrem en Kantig hertshooi. In een van de vele poelen wel honderd of meer Groene kikkers. Wat een spektakel! Er groeit Stijve waterranonkel, Waternavel, Moerashertshooi, Naaldwaterbies en Pil- en Blauwe zegge. Bij een andere poel de Rugstreeppad. In een dode Den de Zwarte specht luid en druk doende. Wat een pracht! Ook de Houtsnip wordt waargenomen. Op de berken de Tonderzwammen. Wat een bijzonder gebied.
boomkleverTijdens de avondwandeling de Bosuil en de Steenuil gehoord. Met behulp van de detector van Fred de Ruige dwergvleermuis en de Grootoorvleermuis. Een dag met een gouden randje!
Vrijdag rijden we via een prachtige route naar de Sprengenberg voor een 6 kilometer lange wandeling door bos en over de heide. Als blikvanger, op het hoogste punt de romantische Palthetoren met acht-hoekige theekoepel uit 1898. Oorspronkelijk een jachtslot met hoog op de toren als windvaan een Korhoen.
Het grootste deel van de Sallandse Heuvelrug ligt hoog en droog. Doordat de bodem voornamelijk uit zand bestaat, groeien hier plantensoorten die bestand zijn tegen een voedselarm en droog milieu. De Struikheide domineert met heel opvallend de dichte bosjes jeneverbes. Plaatselijk komt de Rododendron massaal voor. Deze heester is aan de voet van de Sprengenberg jarenlang gekweekt en heeft zich ook in de omgeving van de kwekerij verspreid.
In de lente gebeurt er veel in de natuur. De vogels zijn verliefd. Vandaar dat een deel van het gebied tussen 15 maart en 15 juli niet toegankelijk is. Hier bevindt zich namelijk de kraamkamer voor de Korhoenders.
We speuren de bodem, de bomen en de lucht af en zien weer van alles. De Kamsalamander en de Zandhagedis. Opvallend het voorkomen van de Blauwe en de Rode bosbes. De Jacobsvlinder, het Groentje, het Boom- en Icarusblauwtje. Wat vogels betreft de Veldleeuwerik, de Goudvink, Roodborsttapuit en Zwarte mees.
meikeverDe avond zetten Fred en Ad het vlinderdoek neer. Naast de vele Meikevers leverde dat ook andere mooie vondsten op. De Berkenhermelijnvlinder, Berken-orvlinder, Dennenuil, Mendicabeer, Zwartkamdwergspanner en meer. Met behulp van boek, loep en petri-schaaltjes kon alles gedetermineerd worden. Een dag met een gouden randje!
Voor de zaterdagmiddagexcursie gaan we wat verder weg en onder leiding van Johan Alfrink, KNNV- en IVNer verkennen we de Velderberg en een stukje Reggedal. De rivier de Regge ligt op de grens tussen Salland en Twente. Gelukkig nu weer een aantrekkelijk gebied, sinds de Regge in oude glorie is hersteld en als vanouds door het landschap meandert. In de natte maanden kan het water hier wel één tot anderhalve meter hoger staan. In en bij het heldere waren is weer van alles te ontdekken. Sterrekroos, Platbuiklibellen, Weidebeekjuffer en Viervlek. We zien de Oranjetip. En wat een geluk! De Raaf en de Geelgors! Alsook de Ooievaar en de Wulp.
Als kers op de taart van deze wandeling horen we, verscholen in de hoge populieren: duudelio.....Een liedje van de lagere school, als canon gezongen: Kom mee naar buiten allemaal dan zoeken wij de ......? Juist, de Wielewaal! Een kippenvelmoment. Als toppers van deze dag ook de zeer zeldzaam geworden Grote- en Cipreswolfsklauw.
Zaterdagavond: Terugkijken.... Anneloes bedankte namens de hele groep. Afra en André kregen voor hun inzet en het verzorgen van weer een geslaagd Hemelvaartkamp een collectie streekproducten. Hans voor zijn inleiding en rondwandeling een stuk Overijsselse krentenwegge. Hulde ook aan Meike, Rik, Afra, André, Ad en Fred die de maaltijden verzorgden.
Tot slot dank aan allen voor jullie wijsheid en gezelligheid, met name Ad en Fred met wie ik ook mocht meerijden. En .......wat heb ik er veel bijgeleerd!

Aafke Bruijn

bijlagen: Collage Clemens Appelman • Collage Fred WeelFaunalijst(pdf) • Plantenlijst(pdf)

Deel deze pagina