Oostelijk West-Friesland en De Zeevang
kaart

2018 was alweer het 28ste jaar op rij dat de Huiszwaluw in de meeste dorpen en steden in ons werkgebied geteld werden door 31 vrijwilligers.

Wij danken de tellers dan ook voor hun bijdrage, zonder deze mensen is het niet mogelijk om het allemaal in beeld te brengen.

De aankomst van de eerste vogels verliep wat stroef doordat ze onderweg werden opgehouden door weersinvloeden. Enkele Huiszwaluwfanaten maakten zich zorgen en belden op met de vraag: waar blijven mijn Huiszwaluwen. Na ze bemoedigend te hebben toegesproken kwamen de Huiszwaluwen dan toch tot broeden, zij het wat later.

Dit jaar hadden de vogels ook te maken met mensen die geen uitwerpselen dulden en overgingen tot het verwijderen van de nesten. Zonder toestemming verwijderen van nesten met kuikens of eieren betreft een overtreding of zelfs een misdrijf. Helaas kwamen deze berichten drie maanden te laat bij mij binnen en kon de RUD (De Regionale Uitvoeringsdienst) daar niet meer mee aan de slag. Beter is direct bij constatering van bedenkelijke adressen een informatiefolder in de bus te stoppen en de coördinator in te lichten.

HuiszwaluwBijzondere nesten
Huiszwaluwen doken zelfs de spouw in: waar een steen onder het overstek ontbrak hebben wij op verschillende plaatsen nesten aangetroffen die aan het oog onttrokken waren. De jongen lieten zich dan ook zien in het gat, dus concluderen wij dat ze zeker vindingrijk zijn.

2017 was een topjaar met 1559 nesten en nu bleven wij steken op 1499 waardoor er dus 60 nesten zijn ingeleverd.

De Huiszwaluwenstand is helaas weer afgenomen. De toe- en afname van Huiszwaluwnesten over de verschillende plaatsen is weer erg wisselend.

De gegevens van dit jaar zijn wederom aan de SOVON doorgegeven ten behoeve van het landelijke kolonievogelonderzoek. Dit onderzoek vindt in een aantal gebieden over een groot aantal jaren plaats. Dit is naar de mening van de SOVON Vogelonderzoek Nederland de beste manier om een goede indruk te krijgen over hoe het met deze vogels gaat.

Wij beschikken op dit moment over gegevens uit de afgelopen achtentwintig jaar. Met deze mooie reeks over een groot gebied is de SOVON uitermate tevreden.

Douwe Greydanus / Egbert Baars

Huiszwaluwen 1995-2018

TabelTabel 2

Ook beschikbaar als PDF

Vragen of meldingen coördinator:
Douwe Greydanus
telefoon: (0228) 72 01 19
e-mail: d.greydanus@quicknet.nl

Deel deze pagina