Inleiding
Een mooie zomer was het beslist. De Eifel (dat is dicht bij huis) is een waar paradijs als het om rust en natuur gaat. Een vlinder die we graag in Nederland zouden zien is de Keizersmantel en die was daar volop aanwezig. En wonderlijk genoeg zagen Egbert en ik meer bijzondere vlinders dan anders zoals de Grote weerschijnvlinder, Parelmoervlinders en Vuurvlinders. Om over de hoeveelheid hommels, bijen en zweefvliegen maar niet te spreken.

Hoe ging het nu met onze vlinders? Even leek het of de vlinders het af lieten weten. De Kleine vos en Argusvlinder kwamen in juni en juli niet tevoorschijn, de Dagpauwoog liet zich nauwelijks zien, maar gaandeweg werd het in augustus allemaal wat beter. De koolwitjes en de Atalanta’s braken los en de Vlinderstichting constateerde dat het een bijzonder goed Distelvlinderjaar was. Corrie Bos schreef ons over haar ontdekking in Avenhorn. De Gemeente had aan weerzijden van een fietspad allemaal vlinderstruiken geplaats en het miegelde daar van de vlinders. Voornamelijk Distelvlinders en 1 koolwitje. Nieuwsgierig naar haar bevindingen besloten Egbert en ik op 24 augustus eens te gaan kijken. Dat was een waar feestje. Ondanks dat er veel mensen langs het fietspad kwamen, trokken de vlinders zich daar niets van aan en dartelden vrolijk in de lucht. Dit ontlokte vele reacties want mensen houden van vlinders en worden er vrolijk van. Een meisje wilde graag weten wat er nu allemaal zat en verbaasde zich over de verschillende soorten vlinders. Hoe konden we dit nu zomaar uit elkaar houden? Een oude man kwam gezellig bij ons staan om hierover mee te praten. Tja, en wat zat er nu. Ongeveer 150 vlinders telden we, waarvan de Distelvlinder de topper was met 70 stuks. En verder zagen we 2 soorten Koolwitjes, Atalanta, Kleine vos, Dagpauwoog, Gamma-uil, Citroenvlinder en zelfs twee Kolibrievlinders.

Vlinderproject
Landelijk is er al gemeld dat 2019 niet zo’n best vlinderjaar is door de weersomstandigheden van afgelopen twee jaar. Het weer heeft natuurlijk ook invloed op ons vlinderproject. Gelukkig zijn er meer meldingen van diverse mensen binnen gekomen in de zomermaanden. Hiervoor dank!

Nachtvlinders
Nachtvlinderperikelen
Bijna wekelijks zijn wij van de insectenwerkgroep KNNV afd. Hoorn/Westfriesland nachtvlinders aan het inventariseren. Dat vindt plaats vanaf het invallen van de schemer tot 01:00 uur de volgende morgen. Bij iemand in de tuin wordt een doek opgezet met een speciale lamp die vlinders aantrekt. Het is  leuk om al die verschillende soorten nachtvlinders te determineren. Hierdoor krijgen wij een beeld van de verschillende soorten in de omgeving. Zaterdag morgen 6 juli om 00:51 (om 01: 00 uur gaat de lamp uit) kwam er nog een grote Ligusterpijlstaart met een spanwijdte van 9 cm aanvliegen . Het opvallendst aan deze pijlstaart zijn de zwarte thorax en de donkerroze staart. Ook de rups heeft dezelfde lengte en ziet er indrukwekkend uit. Ze leven van diverse planten en de voorkeur gaat uit, u raadt het al, de Liguster.

Nachtvlinderonderzoek
Het nachtvlinderonderzoek kwam dit jaar moeizaam op gang. Mede door de weersomstandigheden kwamen we in de lente slechts twee keer bij elkaar in ons waarneemgebied. Op 24 mei waren we met 11 man sterk bij de Suyderbraeck en vingen we 52 nachtvlinders verdeeld over 23 soorten. Op 8 juni zetten we het doek, onder zeer winderige omstandigheden, op bij de Schapenstreek (Lutjebroekerweel). Met zijn vieren vingen we 39 nachtvlinders verdeeld over 18 soorten.
Met de intrede van de zomer hebben we ieder weekend ergens in ons waarneemgebied het doek opgesteld. Drie keer is ook een extra lichtval gebruikt. De laatste twee weekenden stonden mede in het teken van de promotie van ons onderzoek. Bezocht werden het Egboetje in Oostwoud, Kinderboerderij SKIK in Hoogkarspel, MEC De witte schuur in Enkhuizen en de Suyderbraeck in Scharwoude. De opkomst bij het MEC was de topper met 37 aanwezigen.
Natuurlijk hebben we veel leuke en nieuwe soorten aan onze lijst van in ons werkgebied voorkomende soorten toegevoegd: onder andere de Zeekraalkokermot, het Naaldkunstwerkje en Meldedwergspanner. Daarnaast is zowel de Eikenprocessierups als de Buxusmot in ons werkgebied gearriveerd.  
Mocht u ook belangstelling hebben of wilt u uw locatie beschikbaar stellen voor dit onderzoek, kunt u contact opnemen met Ad Roobeek, T: 0228 51 59 55, M: 06 29 27 69 28, E: ad.roobeek@ziggo.nl

Iedereen is van harte welkom op de werkgroepbijeenkomsten! Wil je meer weten over onze activiteiten neem dan contact met mij op, t: (0229) 24 95 46 of m: henny@watersnuffel.nl

Volg de nieuwsbrief en kijk op de website voor meer informatie!

De volgende werkgroepbijeenkomsten zijn op:

 28 oktober 2019

 18 november 2019

 20 januari 2020


 
 

 

De werkgroepsvergaderingen zijn op de Suyderbraeck, steeds van 20:00-22:00. 

kleine vosSuyderbraeck,
Ineke Kraaijeveld,
Zesstedenweg 20A,
1634 DN Scharwoude,
De Kraaienbende van Ineke Kraaijeveld

Wat ook welkom is zijn foto's of dood materiaal. Die kunnen we dan op de avond gebruiken om te gaan determineren. Dus neem wat mee. En neem al uw vlinderwaarnemingen mee voor het archief van ons en de Vlinderstichting.
Het spreekt vanzelf dat elke belangstellende KNNV'er altijd welkom is op de vlinderexcursies en bijeenkomsten!

Waarnemingen
Met nadruk vragen we aan jullie om je waarnemingen zo snel mogelijk op te sturen naar ondergetekende. Met naam, datum, plaats en hoeveelheid. Wanneer het bijzondere soorten betreft kunnen wij dit direct op internet zetten of doorgeven aan de krant. Waarnemingen van de gewone soorten kun je ook verzamelen en 1x per maand op sturen dat is prettiger om te verwerken (database), anders komt er aan het einde van het jaar een enorme hoeveelheid werk over ons heen.

Het totaaloverzicht van de vlinders en libellen gaat jaarlijks naar de Vlinderstichting. Het is prettig wanneer je alle soorten waarnemingen aan de coördinator doorgeeft want dan weten we direct waar de insecten w.o. vlinders/libellen in onze regio zitten. En dat is zeker bij bijzondere waarnemingen van belang. Dan kunnen deze op onze website worden geplaatst. Dat kan digitaal (waarnemingsformulier) maar ook schriftelijk met vermelding van datum, soort, straat + huisnummer, plaats (X-Y), datum en persoon(naam).
Voor het jaaroverzicht is dit eveneens erg belangrijk. Stuur deze waarnemingen dus niet naar andere organisaties zoals Telmee, Vlinderstichting, Waarneming.nl want dan weten wij niet wat er precies in onze regio leeft. En het voorkomt dubbele tellingen bij de andere organisaties. Met de Vlinderstichting heeft de insektenwerkgroep een prima contact.

Vragen of meldingen
Henny van der Groep,

T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl

Deel deze pagina