Zomer 2019

Het voorjaar begon veelbelovend, maar eindigde in een koude maand april. Dat was te koud voor Rupsje Nooit Genoeg. Wist je dat deze beroemde rups al 50 jaar bestaat en dat de kinderen ‘m nog steeds leuk vinden.

Ik weet lezers dat het verhaal wat eentonig wordt, maar die kou heeft onze vlinders geen goed gedaan. Want hoe kun je nu vliegen zonder zon en warmte. Verder was het opvallend dat er nauwelijks wilde bijen en hommels in de bermen te zien waren. Om maar niet te spreken over kevertjes. Op het Fluitenkruid zitten doorgaans veel Soldaatjes. Dit voorjaar schitterden ze door afwezigheid. 

Zijn er bijzondere meldingen? Wel, de Citroenvlinder kan kennelijk tegen koude en die zijn regelmatig gespot, zelfs wat meer dan normaal. De koolwitjes waren er ook met mate, net zoals het Bonte zandoogje. De Kleine vos liet zich niet zien! De bermen stonden overigens in heel West-Friesland uitbundig te bloeien, dus daar lag het niet aan. Nu maar weer hopen op een mooie zomer. 

Argusvlinder

Tja, de landelijke telling pakte niet rooskleurig uit. In Drenthe hebben 12 waarnemers geen enkele Argus gespot! West-Friesland was landelijk gezien niet de slechtste, echter op onze vertrouwde routes waren ze afwezig. In de omgeving van Berkhout zijn zeker 10 Argussen in één kilometer hok waargenomen. Dat is dus een nieuwe plek. Toch zien we dat de Argusvlinder zich steeds meer terugtrekt. Deze zomer en het najaar hopen we op wat herstel. We wachten het af! 

Nachtvlinders

Regelmatig worden er in het voorjaar, zomer en najaar nachtvlinder avonden gehouden van schemer tot meestal 01:00 uur. Hieraan kun je deelnemen, zie elders in dit blad wanneer en waar deze plaats vinden! 

Projecten: Ter herinnering

Beste mensen vergeet niet het vlinderfotoproject en zeg het voort! 

Het thema is: Waar zijn de vlinders?

www.knnv.nl/hoorn-west-friesland/insectenwerkgroep 

Naar aanleiding van ons project en de achteruitgang van dagvlinders organiseert de afdeling KNNV-Hoorn/ West-Friesland een fotowedstrijd voor kinderen 6 -12 jaar. Met als Thema: Waar zijn de vlinders?

Voorwaarden; zie de website:

www.knnv.nl/hoorn/fotowedstrijd 

Inzenden kan van maart tot 1 oktober 2019 naar het volgende adres: E: secretaris@hoorn.knnv.nl

Een leuk prijsje is beschikbaar voor de drie beste foto’s. 

Bijeenkomsten

De werkgroepbijeenkomst is op maandagavond 2 september, van 20:00-22:00 uur (Suyderbraeck). Iedereen is van harte welkom! Wil je meer weten over onze activiteiten neem dan contact op met mij, T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl

Volg de nieuwsbrief en kijk op de website voor meer informatie!


De eerstkomende bijeenkomsten voor de werkgroep worden gehouden op:

 2 september 2019


 
 

De werkgroepsvergaderingen zijn op de Suyderbraeck, steeds van 20:00-22:00. kleine vos

Suyderbraeck,
Ineke Kraaijeveld,
Zesstedenweg 20A,
1634 DN Scharwoude,
De Kraaienbende van Ineke Kraaijeveld

Wat ook welkom is zijn foto's of dood materiaal. Die kunnen we dan op de avond gebruiken om te gaan determineren. Dus neem wat mee. En neem al uw vlinderwaarnemingen mee voor het archief van ons en de Vlinderstichting.
Het spreekt vanzelf dat elke belangstellende KNNV'er altijd welkom is op de vlinderexcursies en bijeenkomsten!

Waarnemingen
Met nadruk vragen we aan jullie om je waarnemingen zo snel mogelijk op te sturen naar ondergetekende. Met naam, datum, plaats en hoeveelheid. Wanneer het bijzondere soorten betreft kunnen wij dit direct op internet zetten of doorgeven aan de krant. Waarnemingen van de gewone soorten kun je ook verzamelen en 1x per maand op sturen dat is prettiger om te verwerken (database), anders komt er aan het einde van het jaar een enorme hoeveelheid werk over ons heen.
Het totaaloverzicht van de vlinders en libellen gaat jaarlijks naar de Vlinderstichting. Het is prettig wanneer je alle soorten waarnemingen aan de coördinator doorgeeft want dan weten we direct waar de insecten w.o. vlinders/libellen in onze regio zitten. En dat is zeker bij bijzondere waarnemingen van belang. Dan kunnen deze op onze website worden geplaatst. Dat kan digitaal (waarnemingsformulier) maar ook schriftelijk met vermelding van datum, soort, straat + huisnummer, plaats (X-Y), datum en persoon(naam).
Voor het jaaroverzicht is dit eveneens erg belangrijk. Stuur deze waarnemingen dus niet naar andere organisaties zoals Telmee, Vlinderstichting, Waarneming.nl want dan weten wij niet wat er precies in onze regio leeft. En het voorkomt dubbele tellingen bij de andere organisaties. Met de Vlinderstichting heeft de insektenwerkgroep een prima contact.

Vragen of meldingen

Henny van der Groep,
T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl

Deel deze pagina