Er zijn tot 1 september geen activiteiten.

 

Mededelingen

Op 20 mei heeft de Europese Commissie een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie vastgesteld om de natuur weer enigszins te herstellen. De aanpak is om de oorzaken van het verlies aan biodiversiteit aan te pakken. Het is een ambitieus plan, maar het stemt de natuurliefhebbers waarschijnlijk hoopvol dat er eindelijk actie wordt ondernomen. Iedereen die zich bezig houdt met de flora en fauna weet dat de natuur behoorlijk uit zijn evenwicht is. Nu nog afwachten of de Provincie en de gemeenten zich hier aan gaan houden want door de Corona is iedereen er natuurlijk financieel behoorlijk op achteruit gegaan. Wij kunnen hooguit met nadruk verwijzen naar deze plannen! Wil je het hele rapport lezen, kijk dan: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_884


Dagvlinderproject

Ach, ach wat een treurnis. Het mei dipje sloeg toe en dus waren er weinig vlinders te zien. Ja het Kleine koolwitje dartelt rond en af en toe zien we het Klein geaderde witje of wat andere soorten. Gelukkig zagen we met z’n allen een bijzondere hoeveelheid Oranjetipjes in maart en april. Ook zag men in de Kloostertuin een Grote vos. Nou misschien zien we die wat vaker de komende maanden. Het is een vlinder die in het Zuiden regelmatig gespot wordt. In de zomermaanden gaan we vast wat meer vlinders zien dus vol verwachting klopt ons hart en dan zit onze mailbox weer vol met vlinders. En wanneer je met de fotowedstrijd meedoet kun je tegelijkertijd alle getelde vlinders meesturen voor het project.


Vlinderfotowedstrijd

Af en toe komen er foto’s binnen. Dankzij het Noord-Hollands Dagblad is iedereen attent gemaakt op de wedstrijd. Ook staat het duidelijk aangekondigd op de voorpagina van onze website. Dat draagt zeker bij. Foto’s maken van de 19 vlindersoorten is leuk, ja je moet wat geduld hebben want ze vliegen weg, maar in de tuin op de vlinderstruik kun je Kleine vos, Dagpauwoog, Gehakkelde aurelia, Koolwitjes, Distelvlinder vinden! En die zijn bijna tam !

 

 

Argusvlinder project vlinderstichting: Landelijk

De afgelopen jaren doet de insectenwerkgroep mee met de Argus tellingen in mei. In onze regio hebben wij op 17 mei 4 Argusvlinders gezien. 2 op ’t Gouwtje (dijkje) en 2 op het Sellecum fietspad richting kerkje. Landelijk zijn er ondanks de Corona door veel vrijwilligers slechts 71 Argusjes geteld. Dat is natuurlijk niet best, https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26227


Libellen/juffers

Aan het einde van de maand mei vlogen er weer aardig wat juffers en libellen zoals de Grote roodoogjuffer, Azuurjuffer, en gelukkig weer aardig wat Lantaarntjes, Gewone oeverlibellen en Vroege glazenmakers. Dat gaat tot nu toe wel goed.

Wat de overige insecten betreft waren er weinig zweefvliegen, Wilde bijen en hommels, maar gelukkig nemen die toe met het warme zonnige weer.Toch was de mei qua vlinders en insecten een maand met een dip te noemen.

Helaas staan vrijwel de meeste activiteiten stil door Corona, wanneer hier verandering in komt staat dit vast in de nieuwsbrief. Individueel tellen of met je partner kan natuurlijk altijd.

De volgende werkgroepbijeenkomst is hopelijk weer op 21 september, van 20:00-22:00 uur (Suyderbraeck). Aanmelden is verplicht. Het is even afwachten hoe we dat gaan doen. Maar wil je meer weten over onze activiteiten neem dan contact op met mij. T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl.

 

 


 
 

 Volg de nieuwsbrief en kijk op de website voor meer informatie!

De werkgroepsvergaderingen zijn op de Suyderbraeck, steeds van 20:00-22:00. 

kleine vosSuyderbraeck,
Ineke Kraaijeveld,
Zesstedenweg 20A,
1634 DN Scharwoude,
De Kraaienbende van Ineke Kraaijeveld

Wat ook welkom is zijn foto's of dood materiaal. Die kunnen we dan op de avond gebruiken om te gaan determineren. Dus neem wat mee. En neem al uw vlinderwaarnemingen mee voor het archief van ons en de Vlinderstichting.
Het spreekt vanzelf dat elke belangstellende KNNV'er altijd welkom is op de vlinderexcursies en bijeenkomsten!

Waarnemingen
Met nadruk vragen we aan jullie om je waarnemingen zo snel mogelijk op te sturen naar ondergetekende. Met naam, datum, plaats en hoeveelheid. Wanneer het bijzondere soorten betreft kunnen wij dit direct op internet zetten of doorgeven aan de krant. Waarnemingen van de gewone soorten kun je ook verzamelen en 1x per maand op sturen dat is prettiger om te verwerken (database), anders komt er aan het einde van het jaar een enorme hoeveelheid werk over ons heen.

Het totaaloverzicht van de vlinders en libellen gaat jaarlijks naar de Vlinderstichting. Het is prettig wanneer je alle soorten waarnemingen aan de coördinator doorgeeft want dan weten we direct waar de insecten w.o. vlinders/libellen in onze regio zitten. En dat is zeker bij bijzondere waarnemingen van belang. Dan kunnen deze op onze website worden geplaatst. Dat kan digitaal (waarnemingsformulier) maar ook schriftelijk met vermelding van datum, soort, straat + huisnummer, plaats (X-Y), datum en persoon(naam).
Voor het jaaroverzicht is dit eveneens erg belangrijk. Stuur deze waarnemingen dus niet naar andere organisaties zoals Telmee, Vlinderstichting, Waarneming.nl want dan weten wij niet wat er precies in onze regio leeft. En het voorkomt dubbele tellingen bij de andere organisaties. Met de Vlinderstichting heeft de insektenwerkgroep een prima contact.

Vragen of meldingen
Henny van der Groep,

T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl

Deel deze pagina