Het voorjaar
Terwijl ik dit stukje schrijf is het stralend weer en zijn de voorspellingen voor de komende dagen optimaal voor de insecten om de bloemetjes buiten te bezoeken. Vorige week kwam er een melding van een Citroenvlinder binnen en er is al een Dagpauwoog los gebroken uit een schuurtje. De bijtjes zoemen, de zweefvliegen hangen blij boven de bloem en een enkele Aardhommel beweegt zich zwaar over de aarde op zoek naar de honingpot. Kortom het is feest voor de insectenliefhebber want ik vergeet bijna te vermelden dat de Lieveheersbeestjes de aarde veroveren! In groten getale zijn ze in de tuin te zien.

Het is heel bijzonder dat in februari de Kolibrievlinder in verschillende provincies is waargenomen. En dat is erg vroeg in het jaar. Overwinterende exemplaren zijn zeldzaam! Vorig jaar waren er meer meldingen van deze vlinder dan normaal, zelfs in onze regio. De Kolibrievlinder, een trekkende nachtvlinder uit het warme buitenland, arriveert meestal later in het jaar in Nederland. Merkwaardig genoeg vliegt deze nachtvlinder overdag en flitst dan van bloem tot bloem waar hij dan stilletjes boven hangt en zijn tong uitrolt. De vlinder vraagt om gefotografeerd te worden. Na de hete zomer van 2018 kunnen we van alles verwachten! Misschien wordt dit een jaar met bijzondere waarnemingen dus zet de kijkers op scherp en houd je toestel bij de hand! Over fotograferen gesproken hierbij nogmaals de aankondiging van de fotowedstrijd voor uw kind/kleinkind of pleegkind. In het kader van het dagvlinderproject organiseren wij de volgende fotowedstrijd.

Fotowedstrijd met als thema: Waar zijn de vlinders?
Naar aanleiding van ons project en de achteruitgang van dagvlinders organiseert de afdeling KNNV-Hoorn/West-Friesland een fotowedstrijd voor kinderen 6-12 jaar. Met als Thema: Waar zijn de vlinders? Voor meer informatie lees hier verder.

Dagvlinderproject
Ook dit jaar zien wij jullie inzendingen met vreugde tegemoet. Het kan via de vlinderkaart of onze site. Niet vergeten, want alle gegevens helpen mee aan de bescherming van de vlinders in onze regio!

Argusvlinder telweekend
Van 17 tot en met 19 mei aanstaande houdt De Vlinderstichting voor de vijfde keer het telweekend Argusvlinder. Overal in het land brengen we in kaart of de Argusvlinder nog aanwezig is. De resultaten kan De Vlinderstichting gebruiken om de Argusvlinder gericht te beschermen.

Nachtvlinders
Kijk op de website wanneer we weer van start gaan!

citroenvlinder

Eten of gegeten worden?
De berichten over de biodiversiteit zijn de laatste tijd niet voor de poes. De Egel knorde dat zijn lunch wat eenzijdig werd door gebrek aan kevers. De Haas mopperde over het tekort aan klaver. Het lijkt erop dat het evenwicht in de natuur is verstoord en de kringloop van de biodiversiteit doorbroken is. De Trouw kopte ‘Plattenland verliest in rap tempo vogels!’ De krant stelt dat de vogels sterk achteruitgaan door gebrek aan leefgebied. De NOS in nieuwsuur; ‘Het Nederlandse boerenlandschap is dood…'. Lees hier verder.

Vlinderproject 2018-2022
Inmiddels is de KNNV Hoorn/West-Friesland een nieuw inventarisatieproject gestart van de 19 meest voorkomende vlindersoorten in onze regio.
Onder Projecten/Dagvlinders elders op deze site staat voor de geïnteresseerde alle benodigde informatie beschreven.

Oproep
Eigenlijk komen we handen te kort vandaar deze oproep. Er zijn vast meer mensen die libellen en vlinders tot hobby hebben. Wanneer je tijd en zin hebt kom erbij, onze werkgroep is heel gezellig en samen erop uit gaat altijd in een gemoedelijke sfeer. Bovendien leren we veel van elkaar.

Excursies en workshops
De excursies zijn voor de werkgroep maar er kunnen meer mensen bij.

   

Bijeenkomsten Insectenwerkgroep

hooibeestjeIn het winterhalfjaar houden wij werkgroepbijeenkomsten op de maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur bij Ineke Kraaieveld op de Suyderbraeck. Je bent van harte welkom! We bespreken o.a. wat we allemaal gezien hebben afgelopen zomer. Iedereen is van harte welkom!
Heb je zin om eens te komen of wil je meer weten over onze activiteiten neem dan contact met mij op,
Henny van der Groep: T: (0229) 24 95 46 of E: insectenwerkgroep@hoornknnv.nl

De eerstkomende bijeenkomsten voor de werkgroep worden gehouden op:

 16 september 2019


 
 

De werkgroepsvergaderingen zijn op de Suyderbraeck, steeds van 20:00-22:00. kleine vos

Suyderbraeck,
Ineke Kraaijeveld,
Zesstedenweg 20A,
1634 DN Scharwoude,
De Kraaienbende van Ineke Kraaijeveld

Wat ook welkom is zijn foto's of dood materiaal. Die kunnen we dan op de avond gebruiken om te gaan determineren. Dus neem wat mee. En neem al uw vlinderwaarnemingen mee voor het archief van ons en de Vlinderstichting.
Het spreekt vanzelf dat elke belangstellende KNNV'er altijd welkom is op de vlinderexcursies en bijeenkomsten!

Waarnemingen
Met nadruk vragen we aan jullie om je waarnemingen zo snel mogelijk op te sturen naar ondergetekende. Met naam, datum, plaats en hoeveelheid. Wanneer het bijzondere soorten betreft kunnen wij dit direct op internet zetten of doorgeven aan de krant. Waarnemingen van de gewone soorten kun je ook verzamelen en 1x per maand op sturen dat is prettiger om te verwerken (database), anders komt er aan het einde van het jaar een enorme hoeveelheid werk over ons heen.
Het totaaloverzicht van de vlinders en libellen gaat jaarlijks naar de Vlinderstichting. Het is prettig wanneer je alle soorten waarnemingen aan de coördinator doorgeeft want dan weten we direct waar de insecten w.o. vlinders/libellen in onze regio zitten. En dat is zeker bij bijzondere waarnemingen van belang. Dan kunnen deze op onze website worden geplaatst. Dat kan digitaal (waarnemingsformulier) maar ook schriftelijk met vermelding van datum, soort, straat + huisnummer, plaats (X-Y), datum en persoon(naam).
Voor het jaaroverzicht is dit eveneens erg belangrijk. Stuur deze waarnemingen dus niet naar andere organisaties zoals Telmee, Vlinderstichting, Waarneming.nl want dan weten wij niet wat er precies in onze regio leeft. En het voorkomt dubbele tellingen bij de andere organisaties. Met de Vlinderstichting heeft de insektenwerkgroep een prima contact.

Vragen of meldingen

Henny van der Groep,
T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl

Deel deze pagina