Er zijn tot eind februari 2021 geen activiteiten.

Buxusmot

In het NHD van een poosje terug stond te lezen dat wij een nachtvlindertje rijker waren, helaas eigenlijk wat meer dan ons lief was. West-Friesland weet plotseling wat een Buxusmot is. Wie hem nog niet heeft gezien, het is een mooie nachtvlinder (zonder knopjes aan zijn antennes en als dagactieve nachtvlinder te herkennen). Het grappige van deze vlinder is dat je hem in twee gedaantes kunt tegenkomen. De witte met een zwart rouwrandje en de zwart vorm. De nachtvlinder was vorig jaar al explosief in het Zuiden des land op de Buxus waargenomen, alleen hier in het wat koudere West-Friesland nog niet. Ach, zei ik in een gesprek met mijn buren, het valt wel mee, de Buxus wordt kaal gevreten, maar doet het volgend jaar gewoon weer. Nou, dat viel tegen. Op onze wandelingen zagen we hoe de Buxusmot had huisgehouden in de omgeving. Veel hagen stonden er dor en droog bij. Ja, die van onze buren ook want de droogte erbij deed natuurlijk geen goed. De Buxusmot heeft in ons land de kans gekregen om zich als een soort plaag te verspreiden door gebrek aan evenwicht in de natuur. Omdat er te weinig natuurlijke vijanden zijn krijgen veel insecten, zoogdieren, vogels van één soort de kans om te overheersen. Tja, de Buxus als sierhaag heeft hier dus geen schijn van kans meer. En de blokfluit van Buxushout (een houtsoort geschikt om instrumenten w.o. de  blokfluit te draaien) gaat het waarschijnlijk moeilijk krijgen, wanneer in het buitenland eenzelfde plaag plaats vindt.

Een dagactieve nachtvlinder waar we blij mee zijn is de Kolibrievlinder die momenteel regelmatig wordt gemeld. Het is een lust voor het oog om te zien hoe hij zijn nectar verzameld! Het is een warmte minnende vlinder daarom zien we hem tegenwoordig wat vaker in onze tuin op de vlinderstruik!

Hoe gaat het met onze dagvlinders?

Gelukkig zijn er na de hittegolf in augustus meer vlinders waargenomen. Zo kregen we wat meer waarnemingen van Atalanta, Dagpauwoog en Kleine vos binnen. Het Scheefbloemwitje is op verschillende plaatsen in ons gebied waargenomen en dat is natuurlijk erg leuk! Trouwens witjes waren er so wie so veel meer. Het Kleine koolwitje dartelde overal vrolijk rond, maar het Grote koolwitje daarentegen heeft het moeilijk. Opvallend is momenteel het maaibeleid in West-Friesland. In de bermen stonden veel kruiden te bloeien daar maken de vlinders w.o. de witjes en andere insecten gebruik van.

Dagvlinderproject

Door de droogte en andere oorzaken hebben we weinig inzendingen binnen, maar we hopen dat er binnenkort toch nog wat meer meldingen komen. Natuurlijk zijn alle inzendingen welkom. Het project verloopt moeizaam door de droogte van afgelopen jaren, waardoor er niet veel  vlinders zijn waargenomen.

Vlinderfotowedstrijd

Wie nog niet zijn of haar vlinderfoto van West-Friesland heeft ingestuurd kan dit nog snel even doen. Wel de datum/plaats enz. vermelden zoals bij de voorwaarden beschreven!

 

 

 

 

Libellen/juffers

Landelijk zijn er op libellen/juffer gebied weinig verschillende soorten gezien. De heidelibellen laten het een beetje afweten. Het is niet duidelijk waardoor dit komt maar vermoedelijk speelt de droogte ook hier een rol.

Hommels, bijen en zweefvliegen

Het goede nieuws is dat er dit jaar veel hommels, bijen en zweefvliegen waren. Van de hommels  vlogen de Aardhommel, Boomhommel, Steenhommel en Akkerhommel in groten getale rond. Bijen, zweefvliegen w.o. de Blinde bij en Boszweefvlieg vlogen hoppend vol stuifmeel van bloem tot bloem zonder zich te storen aan de warmte.

Helaas staan vrijwel de meeste activiteiten nog stil door Corona, wanneer hier verandering in komt, staat dit in de nieuwsbrief.

Wil je meer weten over onze activiteiten neem dan contact op met mij. T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl.

 

 


 
 

 Volg de nieuwsbrief en kijk op de website voor meer informatie!

De werkgroepsvergaderingen zijn op de Suyderbraeck, steeds van 20:00-22:00. 

kleine vosSuyderbraeck,
Ineke Kraaijeveld,
Zesstedenweg 20A,
1634 DN Scharwoude,
De Kraaienbende van Ineke Kraaijeveld

Wat ook welkom is zijn foto's of dood materiaal. Die kunnen we dan op de avond gebruiken om te gaan determineren. Dus neem wat mee. En neem al uw vlinderwaarnemingen mee voor het archief van ons en de Vlinderstichting.
Het spreekt vanzelf dat elke belangstellende KNNV'er altijd welkom is op de vlinderexcursies en bijeenkomsten!

Waarnemingen
Met nadruk vragen we aan jullie om je waarnemingen zo snel mogelijk op te sturen naar ondergetekende. Met naam, datum, plaats en hoeveelheid. Wanneer het bijzondere soorten betreft kunnen wij dit direct op internet zetten of doorgeven aan de krant. Waarnemingen van de gewone soorten kun je ook verzamelen en 1x per maand op sturen dat is prettiger om te verwerken (database), anders komt er aan het einde van het jaar een enorme hoeveelheid werk over ons heen.

Het totaaloverzicht van de vlinders en libellen gaat jaarlijks naar de Vlinderstichting. Het is prettig wanneer je alle soorten waarnemingen aan de coördinator doorgeeft want dan weten we direct waar de insecten w.o. vlinders/libellen in onze regio zitten. En dat is zeker bij bijzondere waarnemingen van belang. Dan kunnen deze op onze website worden geplaatst. Dat kan digitaal (waarnemingsformulier) maar ook schriftelijk met vermelding van datum, soort, straat + huisnummer, plaats (X-Y), datum en persoon(naam).
Voor het jaaroverzicht is dit eveneens erg belangrijk. Stuur deze waarnemingen dus niet naar andere organisaties zoals Telmee, Vlinderstichting, Waarneming.nl want dan weten wij niet wat er precies in onze regio leeft. En het voorkomt dubbele tellingen bij de andere organisaties. Met de Vlinderstichting heeft de insektenwerkgroep een prima contact.

Vragen of meldingen
Henny van der Groep,

T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl

Deel deze pagina