Nachtvlinderonderzoek
Dit jaar hebben we tot nog toe 16 keer het doek opgezet in ons werkgebied. Drie keer is ook een lichtval gebruikt. De wind zat vrijwel altijd in de noordhoek en werd het gaande de avond al snel frisser. Ondanks de matige oogst in aantallen en verschillende soorten hebben we met elkaar leuke avonden beleefd en troffen we weer voor ons nieuwe soorten aan.

Zomaar een greep uit de waarnemingen:

Aartswoud 23-06 1 Levervlek en 1 Oranje oogbladroller
  25-08 1 Gewone pelsmot
Andijk 29-06 1 Duifmot en 1 Gevlamde bladroller
Grootebroek 26-05 1 Vroege bremspanner
Hauwert 01-06 1 Satijnvlinder
Hem 14-07 1 C-smalsnuitje, 1 Kwelderpistoolmot en 1 Marmeruil
Hoogkarspel 08-06 1 Zonnesproetbladroller
Lutjebroekerweel 21-04 1 Nun-vlinder
  27-07 1 Bonte kaartmot, 1 Smalle witlijngrasmot en 1 Waddenkaartmot
  11-08 1 Dwergvedermot, 1 Geelschouderspanner, 1 Gezoomde valkmot en 1 Vruchtbladroller
Opperdoes 21-07 1 Distelkaartmot, 1 Drietandvlakjesmot en 4 Eikenprocessierups (m)
Suyderbraeck 18-05 2 Drielijnuilen, 1 Gepijlde micro-uil en 1 Schapengrasuil
  16-06 1 Spikkelbladroller
  22-06 3 Rondvleugelbeertjes
Warder 07-07 1 Kameeltje en 1 Dromedaris
Zwaag 04-08 1 Goudvenstertje en 1 Zwartvlekgranietmot

set


wortelboorderNaast deze min of meer gestructureerde waarnemingen zijn er ook andere leuke waarnemingen gedaan. In de wijk Bangert-Oosterpolder werd een rups van de Witvlakvlinder waargenomen. Slechts enkele dagen later verscheen op dezelfde locatie ook een imago!
Wij proberen ieder weekend een keer ergens in ons werkgebied het doek op te zetten. Als je dit ook eens mee wil maken, neem dan contact op met:
Ad Roobeek, T: 0228 515955, E: ad.roobeek@ziggo.nl

Vlinderproject 2018-2022
citroenvlinderInmiddels is de KNNV Hoorn/West-Friesland een nieuw inventarisatieproject gestart van de 19 meest voorkomende vlindersoorten in onze regio.
Onder Projecten/Dagvlinders elders op deze site staat voor de geïnteresseerde alle benodigde informatie beschreven.

Voorjaar
Na een extreme weerperiode waar koude en nattigheid elkaar afwisselde is het voorjaar aangebroken. Overal en vooral in het Zuiden worden vlinders gemeld maar in het West-Friese gebeuren blijft het rustig op wat uitzonderingen na. Het Oranjetipje was rond Koningsdag duidelijk aanwezig, zelfs meer dan dat want het is bijzonder te noemen om op een middag 5 mannetjes binnen 1 km tegen te komen. De Citroenvlinder en alle soorten Koolwitjes zijn veelvuldig waargenomen. Kortom de familie Pieridae, die verzot is op de kruisbloemigen, voerde de hoofdtoon in het landschap. Het Bont zandoogje heeft onze tuinen ontdekt waar het mannetje geduldig zijn terrein bewaakt en alles wegjaagt wat er in zijn buurt komt, behalve de vrouwtjes. Ook de Boomblauwtjes worden uit zijn territorium geweerd. Spaarzaam zijn de Kleine vos, Atalanta, Gehakkelde aurelia gesignaleerd. Nauwelijks tot nu toe de Argusvlinder. Maar dat kan nog komen. Graag ontvangen we de komende tijd van onze lezers de waarnemingen voor het vlinderproject.

argusvlinderBroedplek voor de Argus
De gemeente Medemblik heeft 5 prachtige hekken geplaatst op de plekken waar de Argusvlinder voorkomt. Het zijn ideale plekken om zich op te warmen en de eitjes komen redelijk beschut uit in een microklimaat waar de rups zich lekker in voelt.

Oproep
Eigenlijk komen we handen te kort vandaar deze oproep. Er zijn vast meer mensen die libellen en vlinders tot hobby hebben. Wanneer je tijd en zin hebt kom erbij, onze werkgroep is heel gezellig en samen erop uit gaat altijd in een gemoedelijke sfeer. Bovendien leren we veel van elkaar.


Excursies en workshops
De excursies zijn voor de werkgroep maar er kunnen meer mensen bij.

   


Verslagen

vrijdag 20 april
 Bijenlint


Bijeenkomsten Insectenwerkgroep

hooibeestjeIn het winterhalfjaar houden wij werkgroepbijeenkomsten op de maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur bij Ineke Kraaieveld op de Suyderbraeck. Je bent van harte welkom! We bespreken o.a. wat we allemaal gezien hebben afgelopen zomer. Iedereen is van harte welkom!
Heb je zin om eens te komen of wil je meer weten over onze activiteiten neem dan contact met mij op,
Henny van der Groep: T: (0229) 24 95 46 of E: insectenwerkgroep@hoornknnv.nl

De eerstkomende bijeenkomsten voor de werkgroep worden gehouden op:

 18 februari 2019
 18 maart 2019
 15 april 2019 (reserve)


 
 

 

 De werkgroepsvergaderingen zijn op de Suyderbraeck, steeds van 20:00-22:00. kleine vos

Suyderbraeck,
Ineke Kraaijeveld,
Zesstedenweg 20A,
1634 DN Scharwoude,
De Kraaienbende van Ineke Kraaijeveld

Wat ook welkom is zijn foto's of dood materiaal. Die kunnen we dan op de avond gebruiken om te gaan determineren. Dus neem wat mee. En neem al uw vlinderwaarnemingen mee voor het archief van ons en de Vlinderstichting.
Het spreekt vanzelf dat elke belangstellende KNNV'er altijd welkom is op de vlinderexcursies en bijeenkomsten!

Waarnemingen
Met nadruk vragen we aan jullie om je waarnemingen zo snel mogelijk op te sturen naar ondergetekende. Met naam, datum, plaats en hoeveelheid. Wanneer het bijzondere soorten betreft kunnen wij dit direct op internet zetten of doorgeven aan de krant. Waarnemingen van de gewone soorten kun je ook verzamelen en 1x per maand op sturen dat is prettiger om te verwerken (database), anders komt er aan het einde van het jaar een enorme hoeveelheid werk over ons heen.
Het totaaloverzicht van de vlinders en libellen gaat jaarlijks naar de Vlinderstichting. Het is prettig wanneer je alle soorten waarnemingen aan de coördinator doorgeeft want dan weten we direct waar de insecten w.o. vlinders/libellen in onze regio zitten. En dat is zeker bij bijzondere waarnemingen van belang. Dan kunnen deze op onze website worden geplaatst. Dat kan digitaal (waarnemingsformulier) maar ook schriftelijk met vermelding van datum, soort, straat + huisnummer, plaats (X-Y), datum en persoon(naam).
Voor het jaaroverzicht is dit eveneens erg belangrijk. Stuur deze waarnemingen dus niet naar andere organisaties zoals Telmee, Vlinderstichting, Waarneming.nl want dan weten wij niet wat er precies in onze regio leeft. En het voorkomt dubbele tellingen bij de andere organisaties. Met de Vlinderstichting heeft de insektenwerkgroep een prima contact.

Brandnetels
kleine vuurvlinderHet is bekend dat diverse vlindersoorten in onze regio belang hebben bij een lekkere sappige brandnetel (Urtica dioica). De vraag van GroenLinks was laatst: “Moeten we nu alle brandnetels laten staan?”. Van Kars Veling van de Vlinderstichting heb ik diverse artikeltjes gekregen over dit onderwerp. Hieruit blijkt dat in ieder geval oude brandnetels waar weinig sap en voedingsstoffen zitten geen lekkernij is voor de rups van de Kleine vos, Atalanta, Landkaartje, Gehakkelde aurelia, Dagpauwoog en bepaalde nachtvlindersoorten. De bladeren bevatten dan teveel tannine. Daar komt nog bij dat de “juiste” plaats waar de brandnetels staan belangrijk is. In een zeer open landschap met weinig beschutting kom je nauwelijks rupsen tegen.
Uit onderzoek is gebleken dat opnieuw aangegroeide bladeren van de Grote brandnetel van betere voedselkwaliteit zijn voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld de rups van de Dagpauwoog en Kleine vos. Tja, dat betekent natuurlijk dat jonge frisse plantjes zeker goed zijn voor een kluit rupsen. En een warme, lichte, vochtige windvrije plek kan ook geen kwaad. Er moet zelfs een keer gemaaid worden om goed voor de tweede generatie vlinders te zorgen. Uit de tweede/derde generatie rupsen die zich bolrond kunnen eten van een voedingsrijke plant na (bijvoorbeeld de 3de en 4de vervelling) is de overlevingskans (na de winter) groter en ontwikkelen zich uiteindelijk met een beetje geluk gezonde vlinders. En die zorgen weer voor een sterk nageslacht.
De schapenboer van de Lutjebroekerweel doet dus goed werk. Aan de beschutte slootkant staan vele brandnetels die ontbladerd worden door de schapen. De plant wordt niet hoger dan 10-15 cm en schijnt volgens de literatuur bomvol “goodies” te zitten voor de vlinder. De boer maait hier 1x in het jaar in september. Wat nu, moet u een schaap in de tuin zetten? Met de hand ontbladeren? Veel maaien? Wat is wijsheid? Schapen kunnen de zaden van de brandnetel verspreiden, maar we weten natuurlijk ook dat brandnetels een onuitroeibare wortelstok hebben, teveel maaien is niet goed want dan verdwijnt de plant. Het tijdstip van snoeien en de hergroei van de plant is vast hierbij belangrijk, maar dat hangt samen met ons klimaat. Kortom een netelige kwestie waar we alleen na meer studie achter kunnen komen.

Vragen of meldingen
Henny van der Groep,
T: (0229) 24 95 46, E: insectenwerkgroep@knnvhoorn.nl.

De vlinderwerkgroep hoopt ook dat veel vlinderaars hun gegevens blijven doorgeven, maar wel aan ons adres. Dan komen we in de toekomst niet voor verrassingen te staan en kunnen we zo tijdig de Vlinderstichting waarschuwen bij achteruitgang.

Deel deze pagina