woensdag 20 maart 2019


Op 20 maart 2019, zijn de waterschapsverkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschapsbesturen. De waterschapsverkiezingen zijn niet bij iedereen even bekend en bemind. De verschillende partijen waarop gestemd kan worden evenmin. Wij bevelen jullie de onderstaande partij aan.

Water Natuurlijk is een vereniging die in 2008 speciaal is opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te kunnen beschermen. Wij zijn een landelijke vereniging, met fracties in alle waterschappen. Water Natuurlijk bekijkt haar werk in het waterschap vanuit een visie, die niet alleen oog heeft voor waterveiligheid en droge voeten, maar vooral voor de kwaliteit van de leefomgeving; (ecologisch) gezond water vormt daarvoor de basis.

Onze manier van werken is innovatief: rekening houdend met de lange termijn.

Met duurzame energie en het terugwinnen van grondstoffen uit ons afvalwater willen wij het goede voorbeeld geven. Daarnaast streven we naar een gezonde financiƫle organisatie, die sober en doelmatig werkt. De lusten en lasten moeten eerlijk worden verdeeld, ook voor de generaties na ons. De afgelopen jaren heeft onze fractie in het bestuur van HHNK zich met succes sterk gemaakt voor herstel van biodiversiteit, voor het stoppen van bodemdaling in de veenweidegebieden en voor een klimaat- en energieneutraal waterschap in 2025.

Op onze website kunt u meer informatie over ons vinden: https://www.waternatuurlijk.nl/hollands-noorderkwartier/ Hier kunt u ook ons verkiezingsprogramma en de lijst met kandidaten voor de verkiezingen vinden.

Deel deze pagina