Het was zover dat 11 deelnemers van de roofvogelcursus de kans grepen om mee te gaan naar Lochem in de Achterhoek. Met twee auto’s uit Hoorn en een uit Enkhuizen vertrokken wij om acht uur. Om half tien stonden wij voor de gesloten deur van het afgesproken punt bij eetcafé "De Zonnebloem". Op het bordje voor het raam stond dat deze om 14:30 uur open ging en dat op zaterdag, dan wil je toch wel wat verdienen dachten wij, niet dus.
Toen Stef van Rijn, onze begeleider en ecoloog, aankwam, zijn wij maar even in Lochem wat gaan drinken bij Jan Patat. Na deze korte rustpauze weer teruggereden om bij het afgesproken punt de auto’s te laten staan. Na een korte uitleg van Stef wat hij voor ogen had en iedereen zich daarin kon vinden, gingen wij het bos in voor de wandeling.
Het weer was prima, geen zon en nagenoeg geen wind. Dat heb je niet gauw in de gaten als je in het bos loopt. Na veel sluipdoor kwamen wij bij een sperwernest aan, waar Stef twee pullen en een ei uit het nest plukte, dat redelijk hoog in de boom zat. Je begrijpt wel dat dit niet voor iedereen is weggelegd om zomaar even een boom in te klimmen. Kans op brekende takken is altijd aanwezig en val-bescherming is dan wel een vereiste. Vlak bij de boom werden verschillende plukplaatsen aangetroffen, na analyse bleek het om een Goudvink en Grote bonte specht te gaan. De jongen waren te jong om te ringen en werden terug in het nest gezet. Tijdens de wandeling zie je uiteraard veel verschillende vogels, boomsoorten en het beheer van bosbouw waardoor je dan ook andere soorten roofvogels kan verwachten.

Afbraak

De terreinen die in de Gemeente Lochem en Bronckhorst liggen zijn van Natuurmonumenten en wat ons verbaasde was, dat er bomen gekapt waren met nesten er in, en dat nog wel tijdens het broedseizoen. Natuurbeschermers hadden geprotesteerd maar men kon er zogenaamd niet om heen omdat de uitvoerende partij het zo gepland gehad. Als natuurorganisatie zou ik dan zeggen: alleen bomenkap voor of na het broedseizoen. Dit is een behoorlijke afgang voor Natuurmonumenten en in de toekomst zou ik daar dan ook anders mee omgaan, om je geloofwaardigheid dat je voor de natuur gaat te behouden.

Roofvogelbiotoop

roofvogelDichte bosgebieden zijn erg geschikt voor de Sperwer, terwijl de Buizerd meer de rand op zoekt. Na een aardige wandeling werd er halt gehouden en ging Stef op zoek naar een haviksnest. U begrijpt dat je het bos wel goed moet kennen anders is het eind zoek. Wij namen pauze om wat te eten en drinken op een ruime plek zonder Bosmieren. Toen Stef terugkwam en uitleg gaf van de benadering van de boom met het haviksnest, hoefden wij maar enkele meters te lopen en daar stonden een paar grote jonge Haviken, die op uitvliegen stonden, op een tak van het nest ons te begluren met hun vervaarlijke grote klauwen. Onder het nest lag een Eekhoorn die slachtoffer was geworden. Stef kreeg op zijn mobieltje een sms bericht binnen, dat een Wespendief die uitgerust is met een GPS datalogger, in onze omgeving zat. Ja, dat heb je tegenwoordig, dat ook vogels via een GPS datalogger een bericht van hun verblijfplaats verzenden.
5 jaar lang volgt Stef dit vrouwtje al. Na oponthoud van drie dagen wegens een zandstorm in de woestijn, kon deze pas laat haar broedgebied bereiken. Nu hebben ze eieren en het mannetje zou nu op het nest zitten. Iedereen wilde dit wel meemaken dus vervolgden wij ons pad.
Na deze aardige wandeling keken wij naar het nest van de Wespendief die zich af en toe net even liet zien door zijn kop op te tillen. Om verstoring te voorkomen zijn wij teruggekeerd naar het pad. Bij een open stuk werd de roep van de Torenvalk gehoord omdat er gevaar dreigde van een Buizerd die daar rond cirkelde, ook vloog er een Ooievaar over. Onderweg nog even wat gedronken bij een paardenmanege en Restinn. Toen wij verder gingen zagen wij een opvallende witte Buizerd die op een paaltje bij een groot stuk open terrein zat. Iets verderop was de Middelste bonte specht in een boom aan het hameren met achter ons de Geelgors in de boom waar wij liepen. Onder een boom waar een Sperwer zou broeden troffen wij een dode Sperwervrouw aan die daar al een tijdje lag volgens Stef. Hier bleek een drama zich te hebben voltrokken. Toen het vrouwtje dood was werden steeds prooien aangevoerd door het mannetje, maar die heeft niet het besef om ook de jongen te gaan voeren, die nog te klein waren en verhongerden. Wat zit de natuur toch wonderlijk in elkaar!
Terug bij het eetcafé "De Zonnebloem" even na vijf uur hebben wij dankbaar afscheid genomen van Stef die zijn enthousiasme met ons allen heeft gedeeld. Nadat wij nog even wat hebben gedronken zijn wij huiswaarts gekeerd en kunnen terugkijken op een fantastische dag. Je zou niet zeggen dat wij iets van 16 kilometer hadden gelopen. Nadat ik, voor onze wegen gingen scheiden, vroeg of iemand een verslagje wilde schrijven, stoven de voertuigen met gierende banden weg, dus hoop ik dat je zich kunt vinden met wat hier boven beschreven staat.
 
Douwe Greydanus

Deel deze pagina