Een stukje over de “werkzaamheden” van de Ondersteunings- en Adviescommissie, namelijk ondersteuning. Door het bestuur van onze afdeling werd gevraagd of deze commissie het 70-jarig bestaan van de afdeling reliëf kon geven. Deze vraag werd omstreeks maart/april van dit jaar (uiteraard) neergelegd. Ik vond dit een uitdaging en ging aan het werk.
Met Ruud Timmer enkele vergaderingen c.q. gesprekken gevoerd hoe een en ander er uit zou kunnen zien. Vragen als wanneer, waar en hoe passeerden de revue. De laatste vraag: hoe? Werd eerst onder het vergrootglas gelegd. Allerlei activiteiten gleden over de tafel en er weer af. Toen uiteindelijk een grof programma was geboren werd er contact opgenomen met het bestuur. Weer wat verfijningen. Daarna keken we om ons heen waar de festiviteiten zouden moeten plaats vinden. Jan Marbus kwam met de suggestie om eens affichenaar de nieuwe woonwijk van Hoorn, de Bangert / Oosterpolder om te zien. Samen op weg. Het feestobject bekeken. En wij vonden dit toch wel een leuke ambiance. Daarnaast was het een wijk met nieuwe bewoners en deze zouden toch nog hun draai moeten kunnen vinden in West-Friesland. Zouden er aanstaande leden voor de KNNV tussen kunnen zitten? Dus daar gaan we heen. Dan de datum. Wel, deze konden we aldaar ook snel plannen. Dat kon 8 november 2015 worden. Dit weer voorgelegd aan het bestuur. Deze gaf het sein: doen!! Daarnaast waren de kosten niet direct hoog. Dat is uiteraard eveneens een belangrijk punt.
Inmiddels kwamen die heerlijke zomermaanden er aan. En het “werk” lag even stil. Na deze adempauze weer verder. Contacten leggen met de media en natuurlijk de gemeentelijke overheid. De details. Praten met leden van de afdeling of deze tijd hadden mee te doen. Bij de krant NHD kenden we een paar mensen, zoals Martin Menger. Ook een echte Westfries. Deze kent de KNNV al heel lang en kent ook de omgeving. Verder contacten met B&W van Hoorn. Wethouder Michiel Pijl zal samen met Jacqueline Amesz de honneurs voor het College waarnemen.
Dan moest er (vonden wij) ook enkele lezingen plaatsvinden. Jan en Ina Marbus waren bereid om aan dat punt te werken. Een ander die we eveneens op het oog hadden moest het tot op het laatste moment laten afweten. En zoiets is natuurlijk altijd jammer. De gekozen datum kwam al snel naderbij. Alles was geregeld. Enkele dagen daarvoor nog even bij de wethouder langs gegaan en met deze wat details doorgenomen. Ook hij wist nu wat er van hem verwacht werd. Op zaterdag 7 november konden we in “De Kreek” terecht om wat spullen neer te zetten.
Zondag 8 november. Om 09:30 uur waren er al mensen om de zaal in te richten. Ik had de gedachte dat een tafel per werkgroep of hobbyist voldoende zou zijn. Allengs bleek dat dit een foute gedachte was. Als de bliksem tafels erbij. Dat ging. Om 11:30 uur had iedereen zijn / haar plek gevonden en was klaar met de aankleding daarvan. Wethouder Pijl was mooi op tijd. Nog even met hem de zaal door en dan om 12:00 uur de opening. Er was veel volk. Sommigen kenden elkaar van “vroeger”. Dat gaat zo met 70 jaar. Kinderen amuseerden zich met het braakballen pluizen. Waar Jan-Pieter de Krijger ook zijn kennis heeft ingebracht (een uil had zelfs een vogeltje verorberd!). Het werd al met al een hele leuke dag. Voor koffie, thee, koekje werd gezorgd. Om 16:30 uur was het einde van de dag.
Deze jongen liet om 18:00 uur met een glaasje wijn de dag verder voorbij gaan.

Een verzameling fotocollages van deze dag:
coll1coll2coll3 • coll4 • coll5 • coll6 • coll7 • coll8

Michel Kleij

Deel deze pagina