VWG avond 11 april 2019

Opening en Ingekomen stukken
Douwe opent de avond en heet iedereen welkom op de laatste binnen bijeenkomst. Er zijn 11 mensen aanwezig, Douwe heeft 6 afberichten ontvangen.
Ingekomen stukken.
Naar aanleiding over een artikel in de NHD krant er zouden vogels broeden op het dak van een oud schoolgebouw dat gesloopt gaat worden. J P de Krijger wist al langer dat er geen vogels op de daken zitten van de oude school wel op andere gebouwen. Het verhaal van Freek Musman is in de krant niet juist weergegeven.
Douwe is gebeld door het NHD met de vraag waarom kauwen met stenen gooien. Het is een bekend verschijnsel maar waarom ze dit doen weet Douwe niet goed. Het geeft wel overlast.

Slaapplaats telling
Laatste telweekend van de Scholekster, Grutto en Kemphaan.
Douwe telde bij de jachthaven van Andijk 75 Scholeksters. Bij Onderdijk staat het water te hoog voor de Grutto’s. Tineke telde bij het Drachterveld op 12 maart 139 Scholeksters, 27 mrt. 100 Scholeksters en 50 Grutto’s en op 5 april zaten er 110 Scholeksters.

Nationale Vogelweek 18 mei
Douwe heeft al 4 aanmeldingen ontvangen waarvan 1 uit Heerenveen, 2 uit Heiloo en 1 uit Zwaag. Er wordt een korte excursie gegeven door leden van de VWG. Douwe vraagt of er mensen willen helpen liefst met een telescoop erbij. Bij slecht weer geeft Douwe tijdig bericht door.

Soorten dag 10 juni
Opgave kan bij Ad of Douwe. Start is om 6.00 uur en om 15.00 is de finish in het Streekbos.

Mijn auto als schuilhut
Fred laat een serie foto’s zien die hij vanuit de auto heeft gemaakt. We zien uit de Weelen Lepelaars, buitendijks land bij HN 80 een geringde Grutto, bij de Koopmanspolder lopen Tureluurs rond en we zien nog 2 geringde Lepelaars. 1 Lepelaar was in 2006 geringd en de ander in 2009 allebei in Onderdijk geringd.

Huiszwaluwen
Douwe stuurt binnenkort informatie over de Huiszwaluwen naar de tellers. Douwe gaat bij de mensen langs die vorig jaar nesten in het broedseizoen hebben verwijderd. Hij gaat ze waarschuwen en anders stuurt hij het RUD op hun dak. Douwe hoopt dat omstanders hem direct waarschuwen bij vernieling of verwijdering van nesten. De heer Poortvliet uit Opmeer houdt de woningbouw in de gaten en let op hoe en waar nestgelegenheden voor Zwaluwen en Vleermuizen worden geplaatst. In Enkhuizen heeft een particulier een huiszwaluwtil in zijn tuin geplaatst op een oude boomstam. Douwe heeft de man geadviseerd om een geluidsbandje te plaatsen om de Huiszwaluwen te lokken. 
Douwe heeft de Huiszwaluwtil aangemeld bij Sovon.
Bij het BP benzinestation is  een zo goed als witte Kauw met wat vale bruine vlekken gezien.
Peter Wimmers had daar een mooie foto van gemaakt die getoond werd.

Wat ter tafel komt
In de uitzending van Vroege Vogels op zondag 7 april kwam een bioloog aan het woord. Hij vertelde dat het geen zin meer heeft om weidevogels te beschermen maar de natuur zijn gang te laten gaan. Er zijn veel weilanden waar geen insect meer in voorkomt en gebieden raken ook versnipperd. Koeien krijgen geregeld medicatie waarvan reststoffen in de koeienvlaaien terecht komen. Insecten die hier op af komen raken verzwakt en zijn geen goed voedsel meer voor de pullen van de weidevogels.  Gelukkig zijn er ook nog boeren die hun land wel goed beheren voor de weidevogels.
Is er toekomst voor de Ooievaar in West Friesland?
In 2018 verbleven enige tijd 2 Ooievaars in Andijk, in Enkhuizen verblijven nu al enige dagen ook 2 Ooievaars. Aan de Brakenweg staan nu 2 nesten 1 op een hoge paal en 1 wat lager op een paal. Pal langs het Weelenpad is onlangs ook een ooievaarsnest op houten palen geplaatst door het Recr. West Friesland. Jopie vraagt zich af of je dit moet willen Ooievaars eten niet allen kikkers maar ook pullen van de weidevogels.

Soort bespreking Zomertaling
Fred heeft foto’s van vrouw Zomertaling met pullen, man zomer- en man wintertaling en andere talingen die waar ter wereld voorkomen. Douwe heeft de site van VBN opgezocht en laat het geluid horen van de Zomertaling. Zomertalingen zijn omnivoor, in de winter eten ze m.n. plantaardig materiaal zoals zaden, waterplanten en gras. In de lente en zomer komen daar insecten(larven) en week- en waterdieren bij. In juli trekken ze weer naar het overwinteringsgebied in noord- en midden Afrika. In maart-april komen ze weer in Nederland aan. Aantal broedparen in 2013-2015 was 1000-1400. De Zomertaling staat op de rode lijst.
Op de site van Sovon staat een leuk verhaal over de Zomertaling.

Vaststellen soort bespreking september
Voor september staat de Europese kanarie als nieuwe soort.

Bijzondere waarnemingen
Douwe kreeg een bericht van Jan Flink: bij de Brakenweg zag hij een Rode Wouw overvliegend.
Douwe: een Ransuil in de kas bij Kieft zaden aan de Elbaweg, deze is weer vrij gekomen.
Fred: Zomertaling bij HN 80 buitendijks, in de Weelen een groep van 40 Graspiepers.
Aafke: Torenvalk rustte op paal langs A7 in Wieringermeer.(paal van Evert).
Greet: achter haar huis vliegen Vleermuizen rond.
Jopie: achter haar huis een roepende Steenuil.
Marjan: eind maart bij de Ven Zwartkopmeeuwen en in de Zeevang een Ross Gans en Pijlstaarten bij de Ven.
Cees: bij de Ven een licht kleurige Buizerd, Blauwborst en Kieviten. In Wilhelmina plantsoen 14 nesten van Blauwe Reigers geteld, bij de Haling en andere plekken Grote bonte spechten, een groepje Wintertalingen bij de Eendenkooi en meer dan 1000 Aalscholvers bij de Vooroever.
Tineke: 24 Boomkruiper in de tuin,27 maart 350 Smienten, op 5 april nog 90 Smienten, 12 Witte Kwikstaarten 8 Gele Kwikstaarten, 8 Watersnippen, 1 Bruine Kiekendief, en 1 Rietgors dit alles in het Drachterveld. 3 April tussen Oosthuizen en Hobrede waren 2 Bruine Kiekendieven aan het bakkeleien, 1 lag even op z’n rug en de ander zat er boven op daarna vlogen ze op.
Ad: 16 maart eerste Tjif Tjaf in Lutjebroek. 21 maart 10 Zwartkop meeuwen in Hem. 
26 maart Bruine Kiekendief in Lutjebroek. 26 maart 2 Pontische meeuwen, 2 Zomertalingen bij de Nek Schellinkhout. 26 maart 1 Zwarte roodstaart aan Zuiderdijk nabij kruising Elbaweg.
27 maart 1 Dwergmeeuw, 1 Pontische meeuw, 2 Rouwkwikstaarten en 1 Boerenzwaluw bij L.br. Weel. 29 maart 1 Rouwkwikstaart, 4 Goudhaan, 1 Fitis, 4 Dodaars en 1 man Roodborsttapuit bij L.br. Weel. 1april 1 Snor bij L.br. Weel. 3 april 1 Geoorde Fuut bij Vooroever Vlietsingel. 3 april 1 Cetti’s zanger bij Vooroever. 6 april 1 Tuinfluiter in Lutjebroek. 7 april 1 Blauwborst, 50 Oeverzwaluwen en 1 Cetti’s zanger bij L.br. Weel.

Sluiting
Douwe bedankt iedereen en sluit de avond af om 22.15 uur.

Deel deze pagina