Inleiding

De eerste buitenexcursie van de VWG op 16 mei zit er op. Met twaalf enthousiastelingen zijn wij op pad gegaan en hebben leuke dingen gezien. Eerst een stop bij het ‘Lage Landje’ Schermerhorn en daarna door naar ‘de Putten’ nabij Groet.

Deelname Nationale vogelweek

In het kader van de Nationale vogelweek hebben wij 10 mensen die zich hadden opgegeven bij VBN een leuke excursie van ruim anderhalf uur bezorgd op zaterdag 18 mei te Onderdijk. Na ontvangst op de dijk bij de Vooroever gingen ze met Ad en Johan op zoek naar vogels die opgetekend werden op de soortenlijst. Naast deze deelnemers kregen wij bezoek van een toevallige passerende moeder met dochtertje die ook door de telescoop kon kijken naar de voor haar onbekende vogels zoals de Lepelaars die op de rand bij het IJsselmeer stonden. Uiteindelijk zijn er 63 soorten genoteerd. 

Vogelkijkdag WB Twisk

Zaterdag 3 augustus wordt weer een vogelkijkdag gehouden met Landschap Noord-Holland. Bij het informatiepunt zullen wij de bezoekers om 10:00 uur verwelkomen. Het gebied is van slenken voorzien en het schelpeneiland is ook opnieuw ingericht. Kom het zien en laat u voorlichten over het gebied. Op het nieuwe ‘George Blok’ uitkijkpunt aan het Marepad kunt u de plas goed overzien. 

Euro Birdwatch

Natuurlijk vindt ook in 2019 weer een Euro Birdwatch plaats. En zoals gebruikelijk gaat het om de 1e zaterdag van oktober, 5 oktober a.s. Het is de 26e keer dat BirdLife International dit evenement organiseert, en de 24e keer dat wij in Nederland meedoen. Hopelijk zijn er onder u ook weer die hieraan mee willen doen. Noteer de datum alvast! 

Activiteiten

Houd de activiteiten kalender goed in de gaten en overleg met de coördinator(ren) wanneer u wilt deelnemen aan een bepaalde excursie. 

Donderdag 12 september start de eerste Vogelwerkgroep binnenbijeenkomst weer na de zomer vakantie. Heeft u zin om deze bijeenkomst bij te wonen, wees welkom.  Er zullen verschillende onderwerpen de revue passeren aan de hand van de agenda. De volgende bijeenkomsten zijn op 10 oktober en 14 november. Deze bijeenkomsten worden gehouden in het wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1, Hoorn. Zaal open om 19:45 uur aanvang 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur.

 

Inventarisatie project Suyderbraeck
Het plan is om iedere maand de Suyderbraeck te inventariseren op broedende dan wel anderszins aanwezige vogels. Wil je hier aan deelnemen dan kunt je dat kenbaar maken bij de coördinator van de vogelwerkgroep.

Slaapplaatstellingen - PTT-telling
Het blijft de moeite waard om in de winter te letten op groepen vogels die gezamenlijk de nacht doorbrengen. Let op Meeuwen, Kraaien, Spreeuwen. Maar ook op Wulpen, Zilverreigers, Aalscholvers! Meld soort, aantal en locatie aan de vwg-coördinator.
Er wordt een teller(ster) in Obdam en omgeving gezocht. Op dit kaartje zijn de paarse stippen te zien waar het om gaat klik op deze link voor meer informatie: http://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/10

ijvogelIJsvogelwerkgroep West-Friesland
Sinds eind 2009 wordt er speciale aandacht besteed aan de IJsvogel. Hiermee is een groep leden van de IVN afd. West-Friesland en KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland doende. De inmiddels 21 leden tellende groep kent een wijde verspreiding in West-Friesland. Met name Andijk en Enkhuizen zijn goed vertegenwoordigd. Bij hen kan iedereen eventueel ondersteuning vragen voor het bouwen van broedwallen en/of spotten van IJsvogels.
Mochten jullie een IJsvogel zien geeft dit dan door!

Afscherming
Deze vogels werden belaagd door veel spotters. Om deze vogels rust te gunnen bij hun broedwand is in samenwerking met Gemeentewerken Hoorn door hoveniersbedrijf Mul te Hoogwoud een takkenril gemaakt vanwaar achter de spotters nu hun foto's kunnen schieten zonder verstoring.

oeverzwaluwnestenOeverzwaluw
Eigenlijk was de Oeverzwaluw een zeldzame incidentele broedvogel in onze regio’s. Maar nu staat er een pracht van een zwaluwwand in de waterberging bij Twisk. Dankzij de inzet van Landschap Noord-Holland en vrijwilligers is een betonnen wand geplaatst. Enkele tientallen rondvliegende Oeverzwaluwen en een flink aantal bezette gaten onderstrepen de goede keus van deze actie. Al eerder spraken wij met SBB over de inrichting van de net aangelegde waterberging bij de Lutjebroeker Weel. Wijzend op het succes van de zwaluwwand bij Twisk hebben we SBB nogmaals om soortgelijke activiteit verzocht bij De Weelen.

Kolonievogels
Hopelijk heeft ieder zijn omgeving in het voorjaar goed gecontroleerd op broedende Blauwe reigers, Roeken of andere kolonievogels. Op de vwg-avond in september proberen we een compleet beeld te krijgen.

Weidevogelbescherming
Ook leden van onze werkgroep zetten zich in om het broedresultaat op te krikken. Stukken hierover zijn in de krant verschenen en men schakelt over naar een ander beleid. Een medewerker wist mij te vertellen dat hij in zijn gebied goede resultaten had geboekt. Helaas heeft het weer ook grote invloed op de populatie, wind, kou en regen hebben ook tot afname geleid door een gebrek aan de nodige insecten.

Voorjaarstrek
Bij het monument Scharwoude is de voorjaarstrek goed waar te nemen.

Najaarstrek
Bij de kleiput de Nek bij Schellinkhout is de najaarstrek goed waar te nemen. Trouwens ook bij vuurtoren De Ven.

Zeevangtelling
In het winterseizoen worden maandelijks de vogels in de Zeevang geteld.
We verzamelen om 09:00 bij De Breek, Etersheimer Braakweg 5, 1474 MV Oosthuizen.
Meer weten? Bel of mail Ben Pronk bdmpronk@hotmail.com of (0229) 54 15 47.

Vreemde praktijken
Ziet u iets dat niet door de beugel kan zoals het verwijderen van nesten of bomenkap in het broedseizoen en jacht op wild tijdens het gesloten seizoen? Neem dan contact op met RUD (regionaal uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord) telefoonnummer is 088-1021300. Dan wordt er afhankelijk van uw verhaal actie ondernomen of wordt eerst nog het een en ander uitgezocht.

Excursies en Landelijke activiteiten

 zaterdag 30 november
 landelijke Sovondag; zie www.sovon.nl/ld


Verslagen

 zaterdag 04 augustus 2018

Vogelkijkdag Twisk

 zaterdag 07 april 2018 Holwerterwestpolder, Friesland

 zaterdag 24 maart 2018

donderdag 16 mei 2019

Zuidpier IJmuiden

 

 


Buitenactiviteiten

 3 augustus 2019  Vogelkijkdag Twisk


Binnenbijeenkomsten

De vogelwerkgroep-bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden en wij hopen dat iedereen dit leerzame en gezellige avonden vindt.
De agenda wordt besproken, met beeldmateriaal wordt alles verduidelijkt
Nieuwsgierig geworden, je bent van harte welkom.

Over het bezoek aan de vogelwerkgroepbijeenkomst(en) hebben wij niet te klagen. De inbreng van diverse onderwerpen buiten de gangbare onderwerpen slaat goed aan.
Heb je een leuke reis gemaakt of iets anders beleefd, dan is het mogelijk dat in te brengen en dat stimuleert misschien anderen weer daar eens te gaan kijken. Ook waarnemingen bij huis kunnen interessant zijn, geef ze in ieder geval door aan het secretariaat.

Ook de VWG bijwonen?
In het winterhalfjaar wordt weer een nieuwe maandelijkse serie gestart op de tweede donderdag.
De eerstvolgende binnenbijeenkomsten worden gehouden op:

12 september 2019

10 oktober 2019

14 november 2019

in Wijkcentrum Kersenboogerd,  Brederodegracht 1, Hoorn van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur.
De zaal is open vanaf 19:45 uur.
Consumpties € 1,30.

Tijdens de vogelwerkgroepavond zullen de resultaten worden doorgesproken van de diverse tellingen en inventarisaties. Verder zullen plannen worden gemaakt voor het komende winterhalfjaar. In ieder geval zullen de maandelijkse Zeevangtellingen weer worden uitgevoerd. De vogelwerkgroepavonden zijn niet alleen voor doorgewinterde vogeltellers; ook nieuwkomers en andere enthousiastelingen zijn van harte welkom. Tot ziens op de vwg-avond.

Neem die avonden je ingevulde waarnemingskaartjes mee! Heb je een geslaagde vogelfoto van de vakantie of wat dan ook: laat het zien!
Alle waarnemingen kun je doorsturen aan Jan-Pieter de Krijger, e-mail: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl

Verslagen bijeenkomsten Vogelwerkgroep: Lees meer

Waarnemingen
Wanneer je een bijzondere of wat minder bijzondere vogel ziet kunt je die waarneming het beste doorgeven aan Douwe Greydanus of Jan-Pieter de Krijger (of via het digitale waarnemingsformulier doorsturen). Dit kan bijvoorbeeld op de aankomende vogelwerkgroepbijeenkomst of bij lezingen en excursies.

Meer weten?
Vragen of meldingen aan de vogelwerkgroep:
Douwe Greydanus,
T: (0228) 72 01 19, E: d.greydanus@quicknet.nl.

Deel deze pagina