Er zijn tot 31 december geen activiteiten

Stilte en nog eens stilte.

Vanaf dat Covid-19 toesloeg stortte alles in een. Iedereen was van zijn stuk en de reacties op oproepen bleven vaak on beantwoord net of iedereen op vakantie was. Gelukkig kon eenieder wel doorgaan met het inventariseren van zijn of haar gebieden.

Huiszwaluwen

Ook dit jaar worden de gegevens weer verzameld. Hopelijk dat als u als teller er aan deel heeft genomen deze aan de coördinator wil doorgeven als u dat nog niet heeft gedaan.

Dit seizoen zijn er veel nesten onder verdachte omstandigheden aan getroffen. Grote gaten erin en dan vraag je je af zijn er wel huiszwaluwen daarin getrokken en dat bleek wel het geval. 

IJsvogelwanden

Het kijkscherm wat mede dankzij de Gemeente Hoorn in het Julianapark is geplaatst wordt regelmatig bezocht door ijsvogel spotters. De IJsvogels voelden zich op hun gemak en hebben twee nesten grootgebracht. Bij de Heemtuin in Hoogkarspel is ook een ijsvogelwand aangelegd nu afwachten of ze die ontdekken. In Oersheim (Ursem) is het dit jaar ook tot een goed resultaat gekomen. 

Heeft u zelf ook plekken waargenomen waar de ijsvogel heeft gebroed geef deze alstublieft aan mij door.

Slaapplaats tellingen

Het zit er weer aan te komen de tellingen voor SOVON. De Wulp, Aalscholver en de Grote Zilverreigers komen weer in beeld. Het belang van deze tellingen is om vast te stellen waar ze verblijven deze gegevens moeten voorkomen dat derden deze plekken voor andere doeleinden willen gaan gebruiken.

Hoe nu verder?

Op navraag onder de deelnemers heb ik een besluit over de bijeenkomsten moeten nemen. Voorlopig gaan de binnenbijeenkomsten NIET door tot er een betere situatie ontstaat. Om via zoom te communiceren is ook een grote groep niet in de gelegenheid om er aan deel te nemen. Ook hier zullen wij dan niet gebruik van gaan maken.

 

Voor meer informatie hou de site en mailing in de gaten.

 

 

 

 

Inventarisatie project Suyderbraeck
Het plan is om iedere maand de Suyderbraeck te inventariseren op broedende dan wel anderszins aanwezige vogels. Wil je hier aan deelnemen dan kunt je dat kenbaar maken bij de coördinator van de vogelwerkgroep.


Slaapplaatstellingen - PTT-telling

Het blijft de moeite waard om in de winter te letten op groepen vogels die gezamenlijk de nacht doorbrengen. Let op Meeuwen, Kraaien, Spreeuwen. Maar ook op Wulpen, Zilverreigers, Aalscholvers! Meld soort, aantal en locatie aan de vwg-coördinator.
Op het kaartje dat te vinden is onder de link http://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/10 kunt u zien welke telgebieden nog vacant zijn.


IJsvogelwerkgroep West-Friesland

Sinds eind 2009 wordt er speciale aandacht besteed aan de IJsvogel. Hiermee is een groep leden van de IVN afd. West-Friesland en KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland doende. De inmiddels 21 leden tellende groep kent een wijde verspreiding in West-Friesland. Met name Andijk en Enkhuizen zijn goed vertegenwoordigd. Bij hen kan iedereen eventueel ondersteuning vragen voor het bouwen van broedwallen en/of spotten van IJsvogels.


Mochten jullie een IJsvogel zien geeft dit dan door!

ijvogel

Afscherming
Deze vogels werden belaagd door veel spotters. Om deze vogels rust te gunnen bij hun broedwand is in samenwerking met Gemeentewerken Hoorn een ijzeren scherm geplaatst vanwaar achter de spotters nu hun foto's kunnen schieten zonder verstoring.

oeverzwaluwnestenOeverzwaluw
Eigenlijk was de Oeverzwaluw een zeldzame incidentele broedvogel in onze regio’s. Maar nu staat er een pracht van een zwaluwwand in de waterberging bij Twisk. Dankzij de inzet van Landschap Noord-Holland en vrijwilligers is een betonnen wand geplaatst. Enkele tientallen rondvliegende Oeverzwaluwen en een flink aantal bezette gaten onderstrepen de goede keus van deze actie. Al eerder spraken wij met SBB over de inrichting van de net aangelegde waterberging bij de Lutjebroeker Weel. Wijzend op het succes van de zwaluwwand bij Twisk hebben we SBB nogmaals om soortgelijke activiteit verzocht bij De Weelen.

 

 

Kolonievogels
Hopelijk heeft ieder zijn omgeving in het voorjaar goed gecontroleerd op broedende Blauwe reigers, Roeken of andere kolonievogels. Op de vwg-avond in september proberen we een compleet beeld te krijgen.

 

Weidevogelbescherming
Ook leden van onze werkgroep zetten zich in om het broedresultaat op te krikken. Stukken hierover zijn in de krant verschenen en men schakelt over naar een ander beleid. Een medewerker wist mij te vertellen dat hij in zijn gebied goede resultaten had geboekt. Helaas heeft het weer ook grote invloed op de populatie, wind, kou en regen hebben ook tot afname geleid door een gebrek aan de nodige insecten.

Voorjaarstrek
Bij het monument Scharwoude is de voorjaarstrek goed waar te nemen.


Najaarstrek

Bij de kleiput de Nek bij Schellinkhout is de najaarstrek goed waar te nemen. Trouwens ook bij vuurtoren De Ven.


Vreemde praktijken

Ziet u iets dat niet door de beugel kan zoals het verwijderen van nesten of bomenkap in het broedseizoen en jacht op wild tijdens het gesloten seizoen? Neem dan contact op met RUD (regionaal uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord) telefoonnummer is 088-1021300. Dan wordt er afhankelijk van uw verhaal actie ondernomen of wordt eerst nog het een en ander uitgezocht.

Excursies en Landelijke activiteiten

 

 l

 


Verslagen

 zaterdag 04 augustus 2018

Vogelkijkdag Twisk

 zaterdag 07 april 2018 Holwerterwestpolder, Friesland

 zaterdag 24 maart 2018

 zaterdag 4 augustus 2019

zaterdag 6 oktober 2019

Zuidpier IJmuiden

Vogelkijkdag Twisk

Euro Birdwatch

 


Buitenactiviteiten

   


Binnenbijeenkomsten

De vogelwerkgroep-bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden en wij hopen dat iedereen dit leerzame en gezellige avonden vindt.
De agenda wordt besproken, met beeldmateriaal wordt alles verduidelijkt
Nieuwsgierig geworden, je bent van harte welkom.

Over het bezoek aan de vogelwerkgroepbijeenkomst(en) hebben wij niet te klagen. De inbreng van diverse onderwerpen buiten de gangbare onderwerpen slaat goed aan.
Heb je een leuke reis gemaakt of iets anders beleefd, dan is het mogelijk dat in te brengen en dat stimuleert misschien anderen weer daar eens te gaan kijken. Ook waarnemingen bij huis kunnen interessant zijn, geef ze in ieder geval door aan het secretariaat.

Ook de VWG bijeenkomst bijwonen?
in Wijkcentrum Kersenboogerd,  Brederodegracht 1, Hoorn van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. 

 De volgende bijeenkomsten zijn gepland op:

10 september 

 8 oktober

12 november

De zaal is open vanaf 19:45 uur.
Consumpties € 1,30.


Tijdens de vogelwerkgroepavond zullen de resultaten worden doorgesproken van de diverse tellingen en inventarisaties. Verder zullen plannen worden gemaakt voor het komende winterhalfjaar. De vogelwerkgroepavonden zijn niet alleen voor doorgewinterde vogeltellers; ook nieuwkomers en andere enthousiastelingen zijn van harte welkom. Tot ziens op de vwg-avond.

Neem die avonden je ingevulde waarnemingskaartjes mee! Heb je een geslaagde vogelfoto van de vakantie of wat dan ook: laat het zien!
Alle waarnemingen kun je doorsturen aan Jan-Pieter de Krijger, e-mail: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl

Verslagen bijeenkomsten Vogelwerkgroep: lees meer 

Waarnemingen
Wanneer je een bijzondere of wat minder bijzondere vogel ziet kunt je die waarneming het beste doorgeven aan Douwe Greydanus of Jan-Pieter de Krijger (of via het digitale waarnemingsformulier doorsturen). Dit kan bijvoorbeeld op de aankomende vogelwerkgroepbijeenkomst of bij lezingen en excursies.

Meer weten?
Vragen of meldingen aan de vogelwerkgroep:
Douwe Greydanus,
T: (0228) 72 01 19, E: d.greydanus@quicknet.nl.

Deel deze pagina