De vakantie is weer voorbij
De vakantie is weer voorbij en u kwam vast gebruind terug? Wij hadden wat het weer betreft helemaal niet te klagen. Overal om ons heen was het snikheet en dat kon je ook merken in het veld, zelfs de vogels hielden zich schuil.
Nu staat er weer een nieuw uitdaging te wachten: wat gaan wij als vogelwerkgroep doen?

2018 Jaar van de Huiszwaluw
De Huiszwaluw is een echte cultuurvolger. Hij ‘plakt’ zijn nesten in steden, dorpen of gehuchten aan allerlei typen gebouwen. Vanaf begin jaren zeventig verminderde hun aantal in ons land met ruim 80%. Waarschijnlijk was de afname van insecten daarvan een belangrijke oorzaak. Sinds de eeuwwisseling neemt de populatie weer licht toe. De oorzaken voor zowel de historische afname als de recente toename in ons land zijn niet geheel duidelijk. Sovon en Vogelbescherming roepen het jaar 2018 uit tot Jaar van de Huiszwaluw om onderzoek te doen om de zwaluwen nog beter te kunnen helpen.
Zie ook Vogelbescherming/2018: Jaar van de Huiszwaluw en Sovon/Jaar van de Huiszwaluw.

Ook deze vogels zullen weer terug keren uit zuidelijke streken om hun ei hier te komen uitbroeden. Wij hopen dat de omstandigheden verbeteren zodat de populatie hierdoor groeit. Het zijn niet alleen vogels die in de kernen van steden en dorpen broeden maar ook in de open ruimten zoals bij boerderijen. Hierbij wil ik u vragen om deze te melden zodat de plaatselijke teller daar ook kan gaan kijken.
Wegsteken van nesten is verboden!! Als u plaatsen weet waar dat is gebeurd in voorgaande jaren: graag een melding bij mij, het liefst met foto van de plek. We hopen met meer publiciteit dat meer mensen deze vogels onderdak willen bieden (zie project Huiszwaluwen).

Verschillende keren ging de telefoon met de vraag: waar blijven MIJN Huiszwaluwen. Ik had ze vorig jaar al veel eerder. Het doet mij deugd dat bewoners bij wie deze vogeltjes jaarlijks broeden ze in de armen willen sluiten. Uiteraard had ik ook al in de gaten dat er wat aan de hand was maar ook de Gierzwaluw liet zich nauwelijks zien. Als er ergens op hun route problemen met het weer zijn wachten ze af, vooral als ook het voedsel schaars wordt, dan zullen ze op de plek blijven van het restaurant onderweg. Gelukkig beginnen de aantallen weer aan te trekken en pakken de Huiszwaluwen de klei weer op om hun nest te boetseren tegen de gevels. Tellers, let ook goed op de nieuwbouw bij u in de omgeving, ze kunnen zomaar uitwijken naar deze plaatsen, ook al omdat daar bouwmateriaal genoeg voorradig is.

Inventarisatie project Suyderbraeck
Het plan is om iedere maand de Suyderbraeck te inventariseren op broedende dan wel anderszins aanwezige vogels.
Wil je hier aan deelnemen dan kunt je dat kenbaar maken bij de coördinator van de vogelwerkgroep.

Activiteiten

Slaapplaatstellingen - PTT-telling
Het blijft de moeite waard om in de winter te letten op groepen vogels die gezamenlijk de nacht doorbrengen. Let op Meeuwen, Kraaien, Spreeuwen. Maar ook op Wulpen, Zilverreigers, Aalscholvers! Meld soort, aantal en locatie aan de vwg-coördinator.
Er wordt een teller(ster) in Obdam en omgeving gezocht. Op dit kaartje zijn de paarse stippen te zien waar het om gaat klik op deze link voor meer informatie: http://portal.sovon.nl/portal/vacant/map/10

ijvogel_2009IJsvogelwerkgroep West-Friesland
Sinds eind 2009 wordt er speciale aandacht besteed aan de IJsvogel. Hiermee is een groep leden van de IVN afd. West-Friesland en KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland doende. De inmiddels 21 leden tellende groep kent een wijde verspreiding in West-Friesland. Met name Andijk en Enkhuizen zijn goed vertegenwoordigd. Bij hen kan iedereen eventueel ondersteuning vragen voor het bouwen van broedwallen en/of spotten van IJsvogels.
Mochten jullie een IJsvogel zien geeft dit dan door!

Afscherming
Deze vogels werden belaagd door veel spotters. Om deze vogels rust te gunnen bij hun broedwand is in samenwerking met Gemeentewerken Hoorn door hoveniersbedrijf Mul te Hoogwoud een takkenril gemaakt vanwaar achter de spotters nu hun foto's kunnen schieten zonder verstoring.

oeverzwaluwnestenOeverzwaluw
Eigenlijk was de Oeverzwaluw een zeldzame incidentele broedvogel in onze regio’s. Maar nu staat er een pracht van een zwaluwwand in de waterberging bij Twisk. Dankzij de inzet van Landschap Noord-Holland en vrijwilligers is een betonnen wand geplaatst. Enkele tientallen rondvliegende Oeverzwaluwen en een flink aantal bezette gaten onderstrepen de goede keus van deze actie. Al eerder spraken wij met SBB over de inrichting van de net aangelegde waterberging bij de Lutjebroeker Weel. Wijzend op het succes van de zwaluwwand bij Twisk hebben we SBB nogmaals om soortgelijke activiteit verzocht bij De Weelen.

Kolonievogels
Hopelijk heeft ieder zijn omgeving in het voorjaar goed gecontroleerd op broedende Blauwe reigers, Roeken of andere kolonievogels. Op de vwg-avond in september proberen we een compleet beeld te krijgen.

Weidevogelbescherming
Ook leden van onze werkgroep zetten zich in om het broedresultaat op te krikken. Stukken hierover zijn in de krant verschenen en men schakelt over naar een ander beleid. Een medewerker wist mij te vertellen dat hij in zijn gebied goede resultaten had geboekt. Helaas heeft het weer ook grote invloed op de populatie, wind, kou en regen hebben ook tot afname geleid door een gebrek aan de nodige insecten.

Voorjaarstrek
Bij het monument Scharwoude is de voorjaarstrek goed waar te nemen.

Najaarstrek
Bij de kleiput de Nek bij Schellinkhout is de najaarstrek goed waar te nemen. Trouwens ook bij vuurtoren De Ven.

Vreemde praktijken
Ziet u iets dat niet door de beugel kan zoals het verwijderen van nesten of bomenkap in het broedseizoen en jacht op wild tijdens het gesloten seizoen? Neem dan contact op met RUD (regionaal uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord) telefoonnummer is 088-1021300. Dan wordt er afhankelijk van uw verhaal actie ondernomen of wordt eerst nog het een en ander uitgezocht.

Excursies en Landelijke activiteiten

 zaterdag 24 november

Landelijke Dag SOVON 2018, presentatie van de nieuwe Vogelatlas van Nederland

 zaterdag 1 december

Eén keer in de twee jaar organiseert Landschap Noord-Holland een Noord-Hollandse Natuurdag en alle Noord-Hollandse natuurliefhebbers zijn daar van harte welkom. Vrijwilligers én professionals. Het programma bestaat uit lezingen, workshops en een informatiemarkt.
Lokatie: Tempelhofstraat 2, 1043 EC, Amsterdam (t.o. Station Amsterdam Sloterdijk) van 10:00 uur to 16:00 uur


Verslagen

 zaterdag 07 april 2018 Holwerterwestpolder, Friesland

 zaterdag 24 maart 2018 Zuidpier IJmuiden

 zaterdag 10 februari 2018 Ganzen op Wieringen

 zaterdag 25 november 2017

Oostvaardersplassen


Buitenactiviteiten

 zondag 21 oktober 2018

Slaapplaatstelling Grote zilverreiger

 zaterdag 10 november 2018

16e Soortendag

 zondag 11 november

Zeevangtelling

 zondag 09 december 2018 Zeevangtelling

 zondag 23 december 2018 Slaapplaatstelling Grote zilverreiger

 zondag 13 januari 2019 Zeevangtelling

 zondag 10 februari 2019 Zeevangtelling

 zondag 10 maart 2019 Zeevangtelling


Binnenbijeenkomsten

De vogelwerkgroep-bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden en wij hopen dat iedereen dit leerzame en gezellige avonden vindt.
De agenda wordt besproken, met beeldmateriaal wordt alles verduidelijkt
Nieuwsgierig geworden, je bent van harte welkom.

Over het bezoek aan de vogelwerkgroepbijeenkomst(en) hebben wij niet te klagen. De inbreng van diverse onderwerpen buiten de gangbare onderwerpen slaat goed aan.
Heb je een leuke reis gemaakt of iets anders beleefd, dan is het mogelijk dat in te brengen en dat stimuleert misschien anderen weer daar eens te gaan kijken. Ook waarnemingen bij huis kunnen interessant zijn, geef ze in ieder geval door aan het secretariaat.

Ook de VWG bijwonen?
In het winterhalfjaar wordt weer een nieuwe maandelijkse serie gestart op de tweede donderdag.
De eerstvolgende binnenbijeenkomsten worden gehouden op:

 08 november 2018
 13 december 2018
 10 januari 2019
 14 februari 2019
 14 maart 2019
 11 april 2019


in Wijkcentrum Kersenboogerd,  Brederodegracht 1, Hoorn van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur.
De zaal is open vanaf 19:45 uur.
Consumpties € 1,30.

Tijdens de vogelwerkgroepavond zullen de resultaten worden doorgesproken van de diverse tellingen en inventarisaties. Verder zullen plannen worden gemaakt voor het komende winterhalfjaar. In ieder geval zullen de maandelijkse Zeevangtellingen weer worden uitgevoerd. De vogelwerkgroepavonden zijn niet alleen voor doorgewinterde vogeltellers; ook nieuwkomers en andere enthousiastelingen zijn van harte welkom. Tot ziens op de vwg-avond.

Neem die avonden je ingevulde waarnemingskaartjes mee! Heb je een geslaagde vogelfoto van de vakantie of wat dan ook: laat het zien!
Alle waarnemingen kun je doorsturen aan Jan-Pieter de Krijger, e-mail: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl

Verslagen bijeenkomsten Vogelwerkgroep: Lees meer

ransuil2Zeevangtelling
In het winterseizoen worden maandelijks de vogels in de Zeevang geteld.
We verzamelen om 09:00 bij De Breek, Etersheimer Braakweg 5, 1474 MV Oosthuizen.
Meer weten? Bel of mail Ben Pronk bdmpronk@hotmail.com of (0229) 54 15 47.

Waarnemingen
Wanneer je een bijzondere of wat minder bijzondere vogel ziet kunt je die waarneming het beste doorgeven aan Douwe Greydanus of Jan-Pieter de Krijger (of via het digitale waarnemingsformulier doorsturen). Dit kan bijvoorbeeld op de aankomende vogelwerkgroepbijeenkomst of bij lezingen en excursies.

Meer weten?
Vragen of meldingen aan de vogelwerkgroep:
Douwe Greydanus,
T: (0228) 72 01 19, E: d.greydanus@quicknet.nl

 

Deel deze pagina