Inleiding

De Zoogdierenwerkgroep houdt de stand bij van de vleermuiskasten die door de gemeente Hoorn zijn geplaatst ter compensatie van projecten waardoor vleermuislocaties dreigden te verdwijnen.

Op de meeste locaties zijn wel vleermuizen geconstateerd in de compensatiekasten. In die langs de Zuiderdracht helaas nog niet. Er vliegen echter wel vleermuizen langs de Zuiderdracht.

Ook de komende maanden zal Fred Weel onderzoek verrichten. 

Waarnemingen

Waarnemingen van zoogdieren zijn nog schaars. Wij als vereniging houden ons aanbevolen voor alle waarnemingen, bijvoorbeeld van Egels. Ziet u vleermuizen, maar kunt u ze niet op naam brengen? Ondergetekende zal proberen erachter te komen. 

Agenda

In de zomermaanden zijn geen binnenbijeenkomsten. 

Voor verder informatie over zoogdieronderzoek kun je terecht bij Fred Weel, M: 06 486 64 025, E: fredweelroop@ziggo.nl

 

Hazeninventarisatieproject
De Haas is een exoot. Oorspronkelijk kwam hij alleen voor op de Midden- en Oost-Europese steppen. Met de opkomst en verspreiding van de landbouw heeft ook de Haas zich verspreid. Het is een echte cultuurvolger. Inmiddels komt hij voor in een groot gedeelte van Europa en zijn we hem als onderdeel van onze inheemse fauna gaan beschouwen.

Het gaat niet goed met de Haas. In de jaren zeventig van de vorige eeuw al zijn massaal veel Hazen gestorven, mogelijk vanwege de schaalvergroting en de intensivering van de landbouw. De hazenstand heeft zich sindsdien niet meer echt hersteld, sterker nog: de stand is opnieuw afgenomen. Over de periode 1997-2008 zijn we 30% van de hazenpopulatie kwijtgeraakt. Dit is een zorgelijke situatie. Redenen voor de achteruitgang zijn:

• ziektes (myxomatose, VHS en recentelijk het European Brown Hare Syndrome)
• verkeerlandbouw (intensivering, gebruik van herbiciden en insecticiden)
• predatoren
• regen en kou (een Haas heeft geen hol, maar een leger)
• jacht (van 15 oktober tot en met 31 december)

HazenHoe het met de Haas in West-Friesland en de Zeevang gesteld is weten we eigenlijk niet. We willen dat wel weten. Daarbij doen we bij deze een dringend beroep op de vogelaars die meedoen aan de midwintertelling. Met zijn allen komen we immers tegelijkertijd in ons hele werkgebied. Tot nu toe tellen sommige vogelaars de Hazen mee, anderen doen het niet. Dat is niet genoeg. Willen jullie alstublieft allemaal de Hazen in je telgebied meetellen? Je hoeft geen stippen te zetten, alleen het totaal aantal Hazen in een telgebied tellen, opschrijven en doorsturen naar Fred Weel. Het structureel inventariseren van Hazen heeft alleen zin als iedereen meedoet, elk jaar. We hopen van harte dat we op jullie medewerking kunnen rekenen!

 

 

Excursies

 31 augustus Zeehondenexcursie

 

meervleermuis_450

Bijzondere waarnemingen
Zie je een zoogdier in ons gebied? Meld het ons via het waarnemingenformulier.

Bijeenkomsten Zoogdierenwerkgroep

 1 oktober 2019

5 november 2019

10 december 2019


Wil je meedoen aan een avond- of buitenactiviteit van de zoogdierenwerk groep? Meld je aan bij Fred Weel.
Graag ontvang ik vooraf bericht als je mee wilt doen.
De bijeenkomsten zijn van 20:00 tot 22:00 uur en worden gehouden bij:

Kinderboerderij SKIK,
Zanglijster 15,
1616 HE Hoogkarspel
Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Hoogkarspel is het slechts 8 à 9 minuten lopen.

Vragen of meldingen
Wil je meer weten van de zoogdierenwerkgroep, heb je vragen of wil je aan onze activiteiten mee doen, neem contact op met onze coördinator.
Fred Weel, M: 06 486 64 025, E: fredweelroop@ziggo.nl

Deel deze pagina