Inleiding
In dit stukje wil ik ingaan op een onze omgeving voorkomende predator: de Hermelijn.
Uit landelijk onderzoek is gebleken dat slechts 2 procent van de legsels van weidevogels door predatie verloren gaat. De Hermelijn is naast eieren van grondgebonden broeders ook verzot op muizen en ratten. De grotere jonge Hazen en Konijnen grijpt hij in de nek om bloed te drinken.
De rest is  dan voor bijvoorbeeld de Buizerd. Een grote nachtvlinder die hij op zijn pad tegenkomt zal hij ook niet versmaden.
Normaliter jaagt de Hermelijn solitair, maar op internet is een filmpje te vinden waar een Buizerd in familieverband werd aangevallen. De Buizerd valt ook de Hermelijn aan als hij de kans daartoe ziet.

Hoe is de status in ons gebied?
Fred Weel heeft in de afgelopen jaren Hermelijnen gevonden in de waterberging van Twisk, de Kolk van Dussen en bij de Lutjebroekerweel. Graag vernemen wij uw waarnemingen van Hermelijn (en Wezel) voor ons Natuurhistorisch Archief.

Waarnemingen van overige zoogdieren zijn natuurlijk ook welkom.

Agenda
Let op!  Vanaf november komen we bijeen op de derde donderdag van de maand.

De datums worden dus: 1 oktober, 21 november, 19 december 2019 en 16 januari 2020.
We komen we bijeen in het SKIK, Zanglijster 15 in Hoogkarspel. Graag opgeven als je wilt komen.
Bij te geringe opkomst gaat het niet door.

Voor verder informatie over zoogdieronderzoek kunt u terecht bij Fred Weel, M: 06-48664025, E: fredweelroop@ziggo.nl.

 

Hazeninventarisatieproject
De Haas is een exoot. Oorspronkelijk kwam hij alleen voor op de Midden- en Oost-Europese steppen. Met de opkomst en verspreiding van de landbouw heeft ook de Haas zich verspreid. Het is een echte cultuurvolger. Inmiddels komt hij voor in een groot gedeelte van Europa en zijn we hem als onderdeel van onze inheemse fauna gaan beschouwen.

Het gaat niet goed met de Haas. In de jaren zeventig van de vorige eeuw al zijn massaal veel Hazen gestorven, mogelijk vanwege de schaalvergroting en de intensivering van de landbouw. De hazenstand heeft zich sindsdien niet meer echt hersteld, sterker nog: de stand is opnieuw afgenomen. Over de periode 1997-2008 zijn we 30% van de hazenpopulatie kwijtgeraakt. Dit is een zorgelijke situatie. Redenen voor de achteruitgang zijn:

• ziektes (myxomatose, VHS en recentelijk het European Brown Hare Syndrome)
• verkeerlandbouw (intensivering, gebruik van herbiciden en insecticiden)
• predatoren
• regen en kou (een Haas heeft geen hol, maar een leger)
• jacht (van 15 oktober tot en met 31 december)

HazenHoe het met de Haas in West-Friesland en de Zeevang gesteld is weten we eigenlijk niet. We willen dat wel weten. Daarbij doen we bij deze een dringend beroep op de vogelaars die meedoen aan de midwintertelling. Met zijn allen komen we immers tegelijkertijd in ons hele werkgebied. Tot nu toe tellen sommige vogelaars de Hazen mee, anderen doen het niet. Dat is niet genoeg. Willen jullie alstublieft allemaal de Hazen in je telgebied meetellen? Je hoeft geen stippen te zetten, alleen het totaal aantal Hazen in een telgebied tellen, opschrijven en doorsturen naar Fred Weel. Het structureel inventariseren van Hazen heeft alleen zin als iedereen meedoet, elk jaar. We hopen van harte dat we op jullie medewerking kunnen rekenen!

 

 

 

Excursies

 13 oktober 2019 Vleermuizenexcursie; 19.00 Brandweerkazerne, Nieuwe Wal Hoorn

 

meervleermuis_450

 

Bijzondere waarnemingen
Zie je een zoogdier in ons gebied? Meld het ons via het waarnemingenformulier.

 

Bijeenkomsten Zoogdierenwerkgroep

 1 oktober 2019

21 november 2019

19 december 2019

16 januari 2020


Wil je meedoen aan een avond- of buitenactiviteit van de zoogdierenwerk groep? Meld je aan bij Fred Weel.
Graag ontvang ik vooraf bericht als je mee wilt doen.
De bijeenkomsten zijn van 20:00 tot 22:00 uur en worden gehouden bij:

Kinderboerderij SKIK,
Zanglijster 15,
1616 HE Hoogkarspel
Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Hoogkarspel is het slechts 8 à 9 minuten lopen.

 

Vragen of meldingen
Wil je meer weten van de zoogdierenwerkgroep, heb je vragen of wil je aan onze activiteiten mee doen, neem contact op met onze coördinator.
Fred Weel, M: 06 486 64 025, E: fredweelroop@ziggo.nl

Deel deze pagina