Er zijn tot eind februari 2021 geen activiteiten

 

De maatregelen van het RIVM in verband met de COVID-19 uitbraak houdt ons nog af van het doen van gezamenlijke activiteiten. Veel nieuws is er dan ook niet te melden.

De vleermuiskasten in Hoorn zijn wel geïnventariseerd. In de nieuwe groep kasten zijn helaas nog geen vleermuizen aangetroffen. In de oude groep voornamelijk Ruige dwergvleermuis.

 

 

 

Gelukkig kwam Wil Liefting met een mysterie, zie bijgaande foto. De foto is 11 augustus gemaakt in De Beemster. Wil stelde de volgende vraag: Wat zien wij hier? Als extra informatie deelde ze ons mee dat er in de bomengroep een Ransuil de uitkijk hield op het terrein.

Laten we de foto eens goed bekijken. Het is ontegenzeggelijk een dode Bruine rat. De rat is afgezien van een wond in de nek nog helemaal gaaf. Van Wil kregen we nog te horen dat er aan de andere kant van de rat geen zichtbare verwondingen zijn.

Wie zou dit nu op zijn geweten hebben?

Een roofvogel, een reigerachtige of een uil zouden de rat in zijn geheel hebben verslonden, dus we hoeven niet in die hoek te zoeken. Ook een Vos zou weinig overlaten. Een (verwilderde) kat of hond is ook niet echt waarschijnlijk. Dan zou de rat op zijn minst onthoofd zijn.

Wat ligt dan wel voor de hand? Een marterachtige! Boommarter en Bunzing zijn zeldzaam in deze omgeving, dus gaan we voor een Wezel of Hermelijn. Van beide weten we dat deze soorten hun prooi in de nek bijten en vervolgens hun bloed drinken. En dir is dus vermoedelijk het resultaat van zo’n actie.

 

Er zijn tot nader order geen binnen-bijeenkomsten. Voor wat excursies betreft, zie de website van de KNNV of volg het nieuws in de nieuwsbrief.

 

Voor verder informatie over zoogdieronderzoek kunt u terecht bij Fred Weel, M: 06-48664025, E: fredweelroop@ziggo.nl.

 

Voor verder informatie over zoogdieronderzoek kunt u terecht bij Fred Weel, M: 06-48664025, E: fredweelroop@ziggo.nl.


Hazeninventarisatieproject

De Haas is een exoot. Oorspronkelijk kwam hij alleen voor op de Midden- en Oost-Europese steppen. Met de opkomst en verspreiding van de landbouw heeft ook de Haas zich verspreid. Het is een echte cultuurvolger. Inmiddels komt hij voor in een groot gedeelte van Europa en zijn we hem als onderdeel van onze inheemse fauna gaan beschouwen.

Het gaat niet goed met de Haas. In de jaren zeventig van de vorige eeuw al zijn massaal veel Hazen gestorven, mogelijk vanwege de schaalvergroting en de intensivering van de landbouw. De hazenstand heeft zich sindsdien niet meer echt hersteld, sterker nog: de stand is opnieuw afgenomen. Over de periode 1997-2008 zijn we 30% van de hazenpopulatie kwijtgeraakt. Dit is een zorgelijke situatie. Redenen voor de achteruitgang zijn:

• ziektes (myxomatose, VHS en recentelijk het European Brown Hare Syndrome)
• verkeerlandbouw (intensivering, gebruik van herbiciden en insecticiden)
• predatoren
• regen en kou (een Haas heeft geen hol, maar een leger)
• jacht (van 15 oktober tot en met 31 december)

HazenHoe het met de Haas in West-Friesland en de Zeevang gesteld is weten we eigenlijk niet. We willen dat wel weten. Daarbij doen we bij deze een dringend beroep op de vogelaars die meedoen aan de midwintertelling. Met zijn allen komen we immers tegelijkertijd in ons hele werkgebied. Tot nu toe tellen sommige vogelaars de Hazen mee, anderen doen het niet. Dat is niet genoeg. Willen jullie alstublieft allemaal de Hazen in je telgebied meetellen? Je hoeft geen stippen te zetten, alleen het totaal aantal Hazen in een telgebied tellen, opschrijven en doorsturen naar Fred Weel. Het structureel inventariseren van Hazen heeft alleen zin als iedereen meedoet, elk jaar. We hopen van harte dat we op jullie medewerking kunnen rekenen!

 

 

Excursies

 Geen  

 

meervleermuis_450

Bijzondere waarnemingen

Zie je een zoogdier in ons gebied? Meld het ons via het waarnemingenformulier.

Bijeenkomsten Zoogdierenwerkgroep

 

Wil je meedoen aan een avond- of buitenactiviteit van de zoogdierenwerk groep? Meld je aan bij Fred Weel.
Graag ontvang ik vooraf bericht als je mee wilt doen.
De bijeenkomsten zijn van 20:00 tot 22:00 uur en worden gehouden bij:

Kinderboerderij SKIK,
Zanglijster 15,
1616 HE Hoogkarspel
Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Hoogkarspel is het slechts 8 à 9 minuten lopen.

Vragen of meldingen
Wil je meer weten van de zoogdierenwerkgroep, heb je vragen of wil je aan onze activiteiten mee doen, neem contact op met onze coördinator.
Fred Weel, M: 06 486 64 025, E: fredweelroop@ziggo.nl

Deel deze pagina