Wilde katten in onze omgeving
In dit stukje wil ik ingaan op twee soorten wilde katten van Europa. Te beginnen met de Wilde kat (Felis silevestris) en vervolgens de Lynx (Felis lupus). Er wordt aangenomen dat de Wilde kat in de Nederlandse populatie in de Middeleeuwen werd uitgeroeid. In België hield deze kat stand tot in de 19e eeuw.

kattenDe wilde kat is nu weer terug van weggeweest. In 1963 trof men de eerste Wilde kat weer aan in Heerlen. In 1996 kreeg de Wilde kat de beschermde status. Het duurde echter tot 2002 voor de volgende waarnemingen uit Zuid-Limburg: een dood gereden dier. Hiervan werd door DNA-onderzoek de soortdeterminatie bevestigd. Deze waarnemingen leidden tot een gericht onderzoek naar het voorkomen. Verspreid over Zuid-Limburg zijn met cameravallen verschilde Wilde katten gezien.
In het voorjaar van 2017 werd een moeder poes met vijf jongen en nog twee drachtige poezen gezien.
Dus na 500 jaar weer een positief bericht over de Wilde katten in Nederland

Vanuit Duitsland komt er ook nog een andere kat naderbij: de Lynx.
In de Harz leven steeds meer lynxen. Sinds ongeveer 100 jaar geleden werden ze als uitgeroeid beschouwd. In 2000 zijn in het Harzgebergte 19 Lynxen uitgezet. In de volgende jaren 2000 werden in het Harz National Park nog 5 lynxen vrijgelaten. Alle vrijgelaten dieren kwamen uit Europese wildparken en werden voorafgaand aan de vrijlating geacclimatiseerd in een natuurreservaatpark in het Nationaal Park.
Afbeelding: © Jeroen Helmer / ARK Natuurontwikkeling

Er leven nu ongeveer 90 Lynxen. Dit zijn 55 volwassen en 35 jonge dieren
Om te bepalen hoeveel lynxen in de Harz wonen, vallen de medewerkers van het Lynxproject in het nationale park terug op fotolampen. Men kan namelijk iedere Lynx onderscheiden aan de tekening van de vacht. In het proces registreren de camera's in het bos automatisch foto's van passerende lynxen. Vervolgens wordt gekeken naar de vacht of deze al eerder gefotografeerd is.
Voor deze studie in de westelijke en centrale delen van het laaggebergte zijn fotolampen opgezet. Op een oppervlakte van 780 vierkante kilometer leverden 120 camera's op 60 locaties tussen augustus en december 2017 in totaal 455 foto's van lynxen af.

In de zomer van 2002 slaagde voor het eerst het bewijs van in het wild geboren jonge dieren in de Harz. Sindsdien zijn er elk seizoen nieuwe nakomelingen geboren. Nu spreidden de Harz-Lynxen zich uit in de omgeving. Onlangs werden twee volwassen dieren ontdekt in de heuvelrug De Solling in het Weserbergland.

Hazeninventarisatieproject
hazenduoDe Haas is een exoot. Oorspronkelijk kwam hij alleen voor op de Midden- en Oost-Europese steppen. Met de opkomst en verspreiding van de landbouw heeft ook de Haas zich verspreid. Het is een echte cultuurvolger. Inmiddels komt hij voor in een groot gedeelte van Europa en zijn we hem als onderdeel van onze inheemse fauna gaan beschouwen.
Het gaat niet goed met de Haas. In de jaren zeventig van de vorige eeuw al zijn massaal veel Hazen gestorven, mogelijk vanwege de schaalvergroting en de intensivering van de landbouw. De hazenstand heeft zich sindsdien niet meer echt hersteld, sterker nog: de stand is opnieuw afgenomen. Over de periode 1997-2008 zijn we 30% van de hazenpopulatie kwijtgeraakt. Dit is een zorgelijke situatie. Redenen voor de achteruitgang zijn:

  • ziektes (myxomatose, VHS en recentelijk het European Brown Hare Syndrome)
  • verkeerlandbouw (intensivering, gebruik van herbiciden en insecticiden)
  • predatoren
  • regen en kou (een Haas heeft geen hol, maar een leger)
  • jacht (van 15 oktober tot en met 31 december)

Hoe het met de Haas in West-Friesland en de Zeevang gesteld is weten we eigenlijk niet. We willen dat wel weten. Daarbij doen we bij deze een dringend beroep op de vogelaars die meedoen aan de midwintertelling. Met zijn allen komen we immers tegelijkertijd in ons hele werkgebied. Tot nu toe tellen sommige vogelaars de Hazen mee, anderen doen het niet. Dat is niet genoeg. Willen jullie alstublieft allemaal de Hazen in je telgebied meetellen? Je hoeft geen stippen te zetten, alleen het totaal aantal Hazen in een telgebied tellen, opschrijven en doorsturen naar Fred Weel. Het structureel inventariseren van Hazen heeft alleen zin als iedereen meedoet, elk jaar. We hopen van harte dat we op jullie medewerking kunnen rekenen!

Excursies

   


Verslagen

   

 


meervleermuis_450

Bijzondere waarnemingen
Zie je een zoogdier in ons gebied? Meld het ons via het waarnemingenformulier.

Bijeenkomsten Zoogdierenwerkgroep

dinsdag 15 januari 2019
dinsdag 5 februari 2019
dinsdag 5 maart 2019


Wil je meedoen aan een avond- of buitenactiviteit van de zoogdierenwerk groep? Meld je aan bij Fred Weel.
Graag ontvang ik vooraf bericht als je mee wilt doen.
De bijeenkomsten zijn van 20:00 tot 22:00 uur en worden gehouden bij:

Kinderboerderij SKIK,
Zanglijster 15,
1616 HE Hoogkarspel
Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Hoogkarspel is het slechts 8 à 9 minuten lopen.

Vragen of meldingen
Wil je meer weten van de zoogdierenwerkgroep, heb je vragen of wil je aan onze activiteiten mee doen, neem contact op met onze coördinator.
Fred Weel, M: 06 486 64 025, E: zoogdierenwerkgroep@knnvhoorn.nl

Deel deze pagina