Inleiding

Half januari wordt al jaren de midwintertelling voor vogels gehouden. In 2018 en 2019 is aan de tellers gevraagd of ze ook de zoogdieren, met name hazen en mollen wilden tellen. Helaas werkte het weer in 2019 niet echt mee. Een enkeling heeft de zoogdieren in de week na de midwintertelling geteld. Als werkgroep zien we graag dat ons totale werkgebied op zoogdieren geteld wordt. Wil je ook hazen tellen? Neem dan contact op met ondergetekende.

Het resultaat van 2019

De zoogdieren werden geteld aan de hand van de zichtbare exemplaren en sporen (holen). De mollen werden geteld aan de hand van molshopen. Indien er veel molshopen vlak bij elkaar zijn werd het totale aantal molshopen gedeeld door 15 voor een schatting van het aantal mollen

In de telgebieden aan het IJsselmeer werden 12 mollen geteld en aan het Markermeer 20 mollen.

In West-Friesland midden werden 47 hazen, 37 mollen en 1 Konijn vastgesteld.

In West-Friesland oost werden 207 hazen, 121 mollen, 1 Egel, 2 Bruine ratten en 2 Muskusratten waargenomen. De Zeevang is niet geteld.

Bijeenkomsten

De zoogdierwerkgroep bestaat uit een aantal zeer actieve leden van de vereniging. De pluisavond van oktober is niet doorgegaan door het grote aantal afzeggingen. Die van november zaten we met slechts vijf leden. De werkgroep kan dus wel wat nieuw bloed gebruiken. Lijkt het je ook leuk om eens een avondje braakballen uit te pluizen? Meld je dan aan. De pluisavonden worden standaard gehouden op de derde donderdag van de maand.

We komen we bijeen in het SKIK, Zanglijster 15 in Hoogkarspel. Graag opgeven als je wilt komen.

Bij te geringe opkomst gaat het niet door.

Voor verder informatie over zoogdieronderzoek kunt u terecht bij Fred Weel, M: 06-48664025, E: fredweelroop@ziggo.nl.

 

Hazeninventarisatieproject

De Haas is een exoot. Oorspronkelijk kwam hij alleen voor op de Midden- en Oost-Europese steppen. Met de opkomst en verspreiding van de landbouw heeft ook de Haas zich verspreid. Het is een echte cultuurvolger. Inmiddels komt hij voor in een groot gedeelte van Europa en zijn we hem als onderdeel van onze inheemse fauna gaan beschouwen.

Het gaat niet goed met de Haas. In de jaren zeventig van de vorige eeuw al zijn massaal veel Hazen gestorven, mogelijk vanwege de schaalvergroting en de intensivering van de landbouw. De hazenstand heeft zich sindsdien niet meer echt hersteld, sterker nog: de stand is opnieuw afgenomen. Over de periode 1997-2008 zijn we 30% van de hazenpopulatie kwijtgeraakt. Dit is een zorgelijke situatie. Redenen voor de achteruitgang zijn:

• ziektes (myxomatose, VHS en recentelijk het European Brown Hare Syndrome)
• verkeerlandbouw (intensivering, gebruik van herbiciden en insecticiden)
• predatoren
• regen en kou (een Haas heeft geen hol, maar een leger)
• jacht (van 15 oktober tot en met 31 december)

HazenHoe het met de Haas in West-Friesland en de Zeevang gesteld is weten we eigenlijk niet. We willen dat wel weten. Daarbij doen we bij deze een dringend beroep op de vogelaars die meedoen aan de midwintertelling. Met zijn allen komen we immers tegelijkertijd in ons hele werkgebied. Tot nu toe tellen sommige vogelaars de Hazen mee, anderen doen het niet. Dat is niet genoeg. Willen jullie alstublieft allemaal de Hazen in je telgebied meetellen? Je hoeft geen stippen te zetten, alleen het totaal aantal Hazen in een telgebied tellen, opschrijven en doorsturen naar Fred Weel. Het structureel inventariseren van Hazen heeft alleen zin als iedereen meedoet, elk jaar. We hopen van harte dat we op jullie medewerking kunnen rekenen!

 

 

Excursies

 Geen  

 

meervleermuis_450

Bijzondere waarnemingen

Zie je een zoogdier in ons gebied? Meld het ons via het waarnemingenformulier.

Bijeenkomsten Zoogdierenwerkgroep

 20 februari 2020

19 maart 2020

Wil je meedoen aan een avond- of buitenactiviteit van de zoogdierenwerk groep? Meld je aan bij Fred Weel.
Graag ontvang ik vooraf bericht als je mee wilt doen.
De bijeenkomsten zijn van 20:00 tot 22:00 uur en worden gehouden bij:

Kinderboerderij SKIK,
Zanglijster 15,
1616 HE Hoogkarspel
Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Hoogkarspel is het slechts 8 à 9 minuten lopen.

Vragen of meldingen
Wil je meer weten van de zoogdierenwerkgroep, heb je vragen of wil je aan onze activiteiten mee doen, neem contact op met onze coördinator.
Fred Weel, M: 06 486 64 025, E: fredweelroop@ziggo.nl

Deel deze pagina