Hazeninventarisatieproject
hazenduoDe Haas is een exoot. Oorspronkelijk kwam hij alleen voor op de Midden- en Oost-Europese steppen. Met de opkomst en verspreiding van de landbouw heeft ook de Haas zich verspreid. Het is een echte cultuurvolger. Inmiddels komt hij voor in een groot gedeelte van Europa en zijn we hem als onderdeel van onze inheemse fauna gaan beschouwen.
Het gaat niet goed met de Haas. In de jaren zeventig van de vorige eeuw al zijn massaal veel Hazen gestorven, mogelijk vanwege de schaalvergroting en de intensivering van de landbouw. De hazenstand heeft zich sindsdien niet meer echt hersteld, sterker nog: de stand is opnieuw afgenomen. Over de periode 1997-2008 zijn we 30% van de hazenpopulatie kwijtgeraakt. Dit is een zorgelijke situatie. Redenen voor de achteruitgang zijn:

  • ziektes (myxomatose, VHS en recentelijk het European Brown Hare Syndrome)
  • verkeerlandbouw (intensivering, gebruik van herbiciden en insecticiden)
  • predatoren
  • regen en kou (een Haas heeft geen hol, maar een leger)
  • jacht (van 15 oktober tot en met 31 december)

Hoe het met de Haas in West-Friesland en de Zeevang gesteld is weten we eigenlijk niet. We willen dat wel weten. Daarbij doen we bij deze een dringend beroep op de vogelaars die meedoen aan de midwintertelling. Met zijn allen komen we immers tegelijkertijd in ons hele werkgebied. Tot nu toe tellen sommige vogelaars de Hazen mee, anderen doen het niet. Dat is niet genoeg. Willen jullie alstublieft allemaal de Hazen in je telgebied meetellen? Je hoeft geen stippen te zetten, alleen het totaal aantal Hazen in een telgebied tellen, opschrijven en doorsturen naar Fred Weel. Het structureel inventariseren van Hazen heeft alleen zin als iedereen meedoet, elk jaar. We hopen van harte dat we op jullie medewerking kunnen rekenen!

Voorjaar 2018
Ook van het voorjaar gaan wij uiteraard kijken of er Vleermuizen in ons gebied huizen. Als er belangstelling is kunnen we een Vleermuizenavond organiseren op een mooie avond. Heb je een leuke waarneming gedaan, dan kunnen we daar bijvoorbeeld samen naar gaan kijken en luisteren. Houd ons op de hoogte!
Houd ook de nieuwsbrief in de gaten, want het kan ook zomaar zijn dat we met mooi weer op stap gaan.

De zoogdierenwerkgroep heeft de afgelopen periode niet stil gezeten. Tijdens de binnenbijeenkomsten zijn van drie locaties kerkuilenballen geplozen. Er werden naast de algemene soorten ook Huismuizen en Waterspitsmuizen in gevonden.

Daarnaast zijn we ook bezig geweest met de huisvesting van vleermuizen.
Met Gemeente-werken en dhr. Martin Visser van Gemeente Hoorn was afgesproken dat wij donderdag 12 april met een hoogwerker 16 vleermuiskasten zouden gaan ophangen in Blokker en Zwaag. Deze kasten zijn nodig als compensatie voor bomen die gekapt moeten worden voor bouw van woningen in nieuwbouwwijk Bangert & Oosterpolder.
Wij verzamelden om 8.30 uur op de gemeentewerf aan Corantijn 2 en namen daar de werkzaamheden door. In de ontheffingsaanvraag voor kap van de bomen (inmiddels ingediend bij de provincie) zijn de coördinaten voor vier kasten in Blokker aangegeven:
nr 6: X:135.039 Y:519.770, nr 7: X:135.029 Y:519.773, nr 8: X:135.022 Y:519.781, nr 9: X:135.020 Y:519.781.
Naar aanleiding hiervan gaan we ook weer een houden vleermuizenexcursie op 15 september.

Excursies

   


Verslagen

24 februari 2018

Het Hazenpad, Irene Eekhout

 


meervleermuis_450

Bijzondere waarnemingen
Zie je een zoogdier in ons gebied? Meld het ons via het waarnemingenformulier.

Bijeenkomsten Zoogdierenwerkgroep

dinsdag 6 november 2018
dinsdag 11 december 2018
dinsdag 8 januari 2019
dinsdag 5 februari 2019
dinsdag 5 maart 2019


Wil je meedoen aan een avond- of buitenactiviteit van de zoogdierenwerk groep? Meld je aan bij Fred Weel.
Graag ontvang ik vooraf bericht als je mee wilt doen.
De bijeenkomsten zijn van 20:00 tot 22:00 uur en worden gehouden bij:

Kinderboerderij SKIK,
Zanglijster 15,
1616 HE Hoogkarspel
Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Hoogkarspel is het slechts 8 à 9 minuten lopen.

Vragen of meldingen
Wil je meer weten van de zoogdierenwerkgroep, heb je vragen of wil je aan onze activiteiten mee doen, neem contact op met onze coördinator.
Fred Weel, M: 06 486 64 025, E: zoogdierenwerkgroep@knnvhoorn.nl

Deel deze pagina