Er zijn tot 1 september geen activiteiten

 

Vanaf maart hebben Douwe Greydanus en ondergetekende voor de gemeente Hoorn de vleermuiskasten gecontroleerd. Dit doen wij één keer per maand. Dan gaan wij ook langs de plekken die wij geschikt vinden, waaronder een ecologisch bedrijf. Het resultaat van deze monitoring volgt in het jaarverslag.


Het voorlaatste weekend van mei was er de nationale tuin-vleermuistelling. Als je daar aan mee gedaan hebt, wil je dan de gegevens aan ons doorgeven?

In de afgelopen periode ben ik een benaderd door mensen die een vleermuis in hun dak hebben gevonden. Ze wisten niet goed wat ze ermee aan moesten. Ze hadden de vleermuis in een emmer gedaan waar hij niet meer uit kon. Hij was daarmee wel goed te vervoeren. Ik ben naar de plek gereden om te kijken wat het is. Ik heb daar bijgaande foto gemaakt.

 

Na de boeken te hebben geraadpleegd kwam ik tot de conclusie dat het een Laatvlieger is. De naam is niet geweldig gekozen want deze vliegt in onze omgeving ongeveer als eerste uit zijn verblijf om te gaan jagen.

 

Deze vleermuis is behoorlijk groot en heeft echt scherpe tanden, dus dien je deze niet met blote handen te pakken. Deze soort kan namelijk ook hondsdolheid overbrengen.
Een ziekte (of infectie) die van gewervelde dieren op mensen kan worden overgebracht is met een duur woord een zoönose. Ook het corona-virus (COVID-19) is zo’n zoönose.

 

Ook de komende periode is Fred Weel actief met het vleermuisonderzoek. In verband met de corona-pandemie doet hij dit onderzoek voornamelijk alleen. Als je in de toekomst wel mee wilt doen geef Fred dan een seintje. Natuurlijk zijn verder alle waarnemingen (ook slachtoffers) welkom. Geef ze door aan onze natuurhistorische secretaris.

 

Er zijn tot oktober geen binnen-bijeenkomsten. Voor wat excursies betreft, zie de website van de KNNV of volg het nieuws in de nieuwsbrief.

 

Voor verder informatie over zoogdieronderzoek kunt u terecht bij Fred Weel, M: 06-48664025, E: fredweelroop@ziggo.nl.


Hazeninventarisatieproject

De Haas is een exoot. Oorspronkelijk kwam hij alleen voor op de Midden- en Oost-Europese steppen. Met de opkomst en verspreiding van de landbouw heeft ook de Haas zich verspreid. Het is een echte cultuurvolger. Inmiddels komt hij voor in een groot gedeelte van Europa en zijn we hem als onderdeel van onze inheemse fauna gaan beschouwen.

Het gaat niet goed met de Haas. In de jaren zeventig van de vorige eeuw al zijn massaal veel Hazen gestorven, mogelijk vanwege de schaalvergroting en de intensivering van de landbouw. De hazenstand heeft zich sindsdien niet meer echt hersteld, sterker nog: de stand is opnieuw afgenomen. Over de periode 1997-2008 zijn we 30% van de hazenpopulatie kwijtgeraakt. Dit is een zorgelijke situatie. Redenen voor de achteruitgang zijn:

• ziektes (myxomatose, VHS en recentelijk het European Brown Hare Syndrome)
• verkeerlandbouw (intensivering, gebruik van herbiciden en insecticiden)
• predatoren
• regen en kou (een Haas heeft geen hol, maar een leger)
• jacht (van 15 oktober tot en met 31 december)

HazenHoe het met de Haas in West-Friesland en de Zeevang gesteld is weten we eigenlijk niet. We willen dat wel weten. Daarbij doen we bij deze een dringend beroep op de vogelaars die meedoen aan de midwintertelling. Met zijn allen komen we immers tegelijkertijd in ons hele werkgebied. Tot nu toe tellen sommige vogelaars de Hazen mee, anderen doen het niet. Dat is niet genoeg. Willen jullie alstublieft allemaal de Hazen in je telgebied meetellen? Je hoeft geen stippen te zetten, alleen het totaal aantal Hazen in een telgebied tellen, opschrijven en doorsturen naar Fred Weel. Het structureel inventariseren van Hazen heeft alleen zin als iedereen meedoet, elk jaar. We hopen van harte dat we op jullie medewerking kunnen rekenen!

 

 

Excursies

 Geen  

 

meervleermuis_450

Bijzondere waarnemingen

Zie je een zoogdier in ons gebied? Meld het ons via het waarnemingenformulier.

Bijeenkomsten Zoogdierenwerkgroep

 

Wil je meedoen aan een avond- of buitenactiviteit van de zoogdierenwerk groep? Meld je aan bij Fred Weel.
Graag ontvang ik vooraf bericht als je mee wilt doen.
De bijeenkomsten zijn van 20:00 tot 22:00 uur en worden gehouden bij:

Kinderboerderij SKIK,
Zanglijster 15,
1616 HE Hoogkarspel
Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Hoogkarspel is het slechts 8 à 9 minuten lopen.

Vragen of meldingen
Wil je meer weten van de zoogdierenwerkgroep, heb je vragen of wil je aan onze activiteiten mee doen, neem contact op met onze coördinator.
Fred Weel, M: 06 486 64 025, E: fredweelroop@ziggo.nl

Deel deze pagina