Er zijn een aantal ingrepen gedaan om de natuurontwikkeling te bevorderen. Ontdek de invloed van deze ingrepen.

Ook zijn er maatregelen genomen om het gebied op sommige plekken toegankelijk te maken voor mensen die van de natuur willen genieten.

plattegrond Sophiapolder

eb en vloed

Het verschil tussen hoog en laag water bedraagt ca. 80 cm. Het is slechts een paar uren hoog water. Bij laag water fourageren er veel vogels. Op de plaatsen waar een geul ligt zijn leuningen langs het knuppelpad gemaakt. Dit biedt even een mogelijkheid om uit te rusten. Soms, als het water loodrecht op de richting van het knuppelpad stroomt kan men duizelig worden. Dan is het het beste om een voorwerp in de verte te fixeren en niet op het water te letten.

De periode met laag water duurt veel langer dan die met hoog water.

laag water

Het knuppelpad bij laag water, met de verlaagde dijk en een boot op de achtergrond.

verlaagde dijk

Verlaagde dijk (11-8-2012)

verlaagde dijk in Sophiapolder

De dijk is verlaagd waardoor het gebied weer onder invloed van de getijden komt. Met hoog water stroomt het water weer over het land. (8-6-2013)

bankjes

Voor de natuurgenieters zijn er bankjes, een vogelkijkhut en knuppelpaden aangelegd. De banken hebben uitzicht op Dordrecht.

vogelkijkhut

Vogelkijkhut (22-5-2013)

Deel deze pagina