De natuurwerkgroep bestaat momenteel uit 4 vrouwen en 3 mannen.

De coördinatie vindt plaats door Paul en Anita Hitzert.

We kunnen nog wel vrijwilligers gebruiken. Vele handen maken licht werk!!

We hebben in 2017 veel zaag- en knipwerkzaamheden uitgevoerd.

Het project waar we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest, is het zagen en knippen van grove dennen op het Zwiggelterveld.

Dit heideterrein staat nu gedeeltelijk nog vol met grove den. En door de dennen te verwijderen, heeft de heide meer kans van slagen en kan men er weer vlinders zien fladderen.

Het merendeel van ons werk bestaat uit het opschonen van heideterreinen. Dit betekent het verwijderen van opslag door dit er uit te trekken, te knippen en te zagen.

Onze natuurwerkgroep heeft ook de dassentunnels ontdaan van opslag en ingewaaide bladeren, zodat de dassen en andere dieren zich weer door de tunnel kunnen begeven.

Ook helpen we graag mee met het tellen van de zilveren maan. (vlindersoort)

In het broedseizoen hebben we ook wel eens mierennesten geïnventariseerd en het afgelopen jaar zijn we meerdere zaterdagochtenden op pad geweest op zoek naar de middelste bonte specht.

Helaas hebben we deze soort niet waargenomen maar wel een aantal keren zwarte spechten gehoord en gezien!!!

 

Deel deze pagina